Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
727 postów 4720 komentarzy

"Orzeł" - Pismo Obozu Narodowo Demokratycznego, ... w budowie

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Rada Państwa wprowadziła "Stan PKW" na obszarze całego kraju

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wygląda że w 1990 r. Rada Państwa PRL i Prezydent gen. Wojciech Jaruzelski, przy współudziale byłych członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON-y), wprowadzili w Polsce formalny i permanentny "STAN PKW" - Nikt tego nie zauważył?

 Jeśli Sejm nie jest władny do kontroli PKW, który kontroluje wybór Sejmu, to: ..... Czym jest PKW? >> Film PKW   "Sędziowie kustoszami wyborów"  >>   https://www.youtube.com/watch?v=e4-FhpD3zaE   

Sławomir Cenckiewicz:    W całym systemie III Rzeczypospolitej pozycję gen. Wojciecha Jaruzelskiego można opisywać z różnych punktów widzenia. Z jednej strony można mówić o Jaruzelskim jako o współtwórcy systemu ustrojowego po rozmowach przy Okrągłym Stole, bo to przecież Jaruzelski był pierwszym prezydentem tej "okrągłostołowej" Polski. Ale z drugiej strony można mówić o jego nieformalnych, a co za tym idzie niejawnych, wpływach w nowej Polsce, głównie w armii.

Proszę zwrócić uwagę, że większość elit III Rzeczypospolitej, bo oczywiście nie wszyscy, nigdy nie piętnowała gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Przeciwnie - był otaczany wyjątkowym szacunkiem, a symbolicznym dowodem na to były wydarzenia po 10 kwietnia 2010 roku.

Pełniący wówczas obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski zabierał gen. Jaruzelskiego w podróże służbowe do Moskwy czy zapraszał na spotkania w kancelarii prezydenta, mimo że generał był już postawiony w stan oskarżenia przez prokuraturę Instytutu Pamięci Narodowej.

Sam fakt, że najwyższe czynniki w państwie brały te oskarżenia IPN-u w nawias było oczywistym sygnałem dla sądów, że Jaruzelski jest wciąż członkiem elity, i że nie powinien być przez te sądy karany za swoją działalność w PRL-u.  /   Źródło: Dziennik.pl 

 

W czasie gdy prezydentem PRL był Jaruzelski, powołany do spraw reorganizacji bliżej (jeszcze) niezidentyfikowany "ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY" w notatce z dnia 13.07.1990 r. poinformował Szefa Kancelari Przeydenta Rzeczypospolitej Polskiej Michała Janiszewskiego, generała , byłego członka Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (uznanej później przez sąd za organizację przestępczą o charakterze zbrojnym.

Cytat:  "W związku z przekazaniem przez prezydenta RP nadzoru nad samorządem terytorialnym (kontrolę nad RADAMO NARODOWYMI przejął Jaruzelski), proponuję z dniem 1 sierpnia 1990 roku  zniesienie Zespołu Rad Narodowych (będących częścią biura Rady Państwa), (i) utworzenie Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej, ... pracami Sekretariatu kierować będzie szef Sekretariatu w randze eksperta"

 

 Wojciech Czaplicki  “O potrzebie stabilności prawa wyborczego."

„Ustrój państwa jest jeszcze bardziej zależny, w rzeczywistości, od ordynacji [wyborczej] , aniżeli od Konstytucji: przy najlepszej Konstytucji zła ordynacja może dać władze w ręce ludzi, którzy będą ją gwałcili na każdym kroku, i poprowadzą państwo wbrew Konstytucji”  >>>    //www.csw.umk.pl/czaplicki-stabilnosc-prawa-wyborczego

Od 11 lipca 1991 r. Szefem Sekretariatu PKW był Kazimierz Wojciech Czaplicki, zastępca szefa Zespołu Rad Narodowych w Sekretariacie Rady Państwa  /  Wcześniejszym sekretarzem PKW był Jerzy Breitkopf, w latach 1984 - 1989 szef Kancelarii Rady Państwa, od 1989 zastępca gen. Michała Janiszewskiego w Kancelarii Prezydenta gen. Wojciecha Jaruzelskiego, do 1 listopada 1991 r. zastępca Jarosława Kaczyńskiego, szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy. 

W 1991 r. szefem przewodniczącym PKW został    prof. Andrzej Zoll w latach 1989 - 1991 pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego PKW  Alfonsa Klafkowskiego,   który od 1 grudnia 1985 do 1 grudnia 1989 r., jako pierwszy, sprawował funkcję prezesa  prezesa Trybunału Konstytucyjnego

Andrzej Zoll  w latach 1993–1997 był prezesem Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2000–2006 Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Więcej światła na powstanie Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej w 1990 roku rzuca oficjalne pismo Zastępcy Przewodniczącego PKW Andrzeja Zolla z dnia 21.08.1990 r., Nr. Wyb. 010/II-3/2/90,skierowane do ówczesnego Przewodniczącego starej PKW, i reszty jego Zastępców Przewodniczącego (???), oraz innych członków PKW , ... w którym prof. Andrzej Zoll pisze:

Cytat  / "PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA / 21.08.1990 r:    Informuję uprzejmie, w nawiązaniu do przyjętego 12 czerwca br. i przekazanego Panu Prezydentowi RP stanowiska naszej Komisji (możliwe że chodzi o ten półoficjalny "Zespół Organizacyjny"), w sprawie warunków kadrowych i organizacyjnych zapewniających prowadzenie wyborów parlamentarnych - iż w Kancelarii Prezydenta utworzony został na bazie kadrowej Zespołu Rad Narodowych, Sekretariat Państwowej Komisji Wyborczej, wykonujący zadania związane z wyborami do Sejmu i Senatu. / Andrzej Zoll / Zastępca Przewodniczącego PKW"

<>

WARTO PRZYPOMNIEĆ, że istniejące na terenie całej PRL-owskiej Polski "lokalne" Rady Narodowe, odpowiedniki samorządów lokalnych zostały zlikwidowane, a nadzorowane przez Zespół Rad Narodowych Wojewódzkie Rady Narodowe zostały przekształcone w stałą administrację kontrolującą wszystkie wybory i referenda począwszy od 1990 roku, ... a nie jak nam się oficjalnie mówi od 1991 roku. 

Od 1990 roku Sekretariat PKW i Krajowe Biuro Wyborcze kierowane przez tą samą osobę mieści się w Kancelarii Prezydenta, na początku Jaruzelskiego, teraz Andrzeja Dudy.  

Można więc powiedzieć, że w 1990 r. Rada Państwa PRL i  gen. Jaruzelski z (byłymi) członkami Wojskowej Rady Ocaleni Narodowego wprowadzili w Polsce "STAN PKW".   

Zapraszam Państwa na oficjalną wersję historii    >> Film PKW "Sędziowie kustoszami wyborów" >>   https://www.youtube.com/watch?v=e4-FhpD3zaE   

 

"PRZEEKAZYWANIE GENÓW" / fragment wywiadu z prof. Andrzejem Zollem:  "Okrągły Stół" też wpisał się w życiorys (prof. Andrzeja Zolla). z ramienia "Solidarności" brał udział, jako ekspert, w obradach "podstolika", na którym debatowano na temat nowelizacji norm prawnych. / ... / - Ciężko wtedy pracowałem, stwierdza(ł) profesor. I głosem nieco wyciszonym doda(ł)  , że był to akurat czas, gdy musiał się poddać operacji serca.

-  Widać kunszt, prof. Zoll to nie tylko dobry prawnik, ale też dyplomata? / Ziut /

KROK W DEMOKRATYZACJĘ KRAJU

Rok 1991 nie szczędził szefowi PKW trudnych momentów. Jeden z nich utkwił mu w pamięci szczególnie. /... / Partia Stanisława Tymińskiego - wcześniej kandydata na prezydenta RP - miała zostać niedopuszczona (w kilku) okręgach do wyborów. Ta decyzja PKW spowodowała poruszenie. - Jakim prawem? - pytano też w Sejmie. Ba, niektórzy posłowie zażądali  nawet odwołania Zolla z PKW. Za partią Tymińskiego, choć nie za odwołaniem przewodniczącego PKW opowiedział się też ... Jacek Kuroń. /.../
- Wezwano mnie do Sejmu. Zażądano wytłumaczenia się z decyzji Państwowej komisji Wyborczej - relacjonował profesor.

Spokojny już dziś Andrzej Zoll mówi o tym, jak natychmiast po wezwaniu do Sejmu zadzwonił do belwederu, jak poprosił prezydenta Lecha Wałęsę o pilne spotkanie, jak ten przyjął go w swoim gabinecie nazajutrz rano.
- Ale po tej rozmowie stawił się Pan w Sejmie? - domniemywała autorka wywiadu.

Przedstawiłem Posłom dowody fałszerstwa. Ci jednak zaczęli domagać się głosowania. Marszałek Aleksander Małachowski uszanował prawo(?). Nie dopuścił do głosowania. 

Wiedział, że Sejm nie jest władny do kontroli PKW *** 

 -   objaśnił autorce wywiadu prof. Andrzej Zoll. 

I nie ukrywa(ł) zadowolenia, że właśnie wtedy został postawiony znaczący krok w kierunku demokratyzacji Rzeczypospolitej. Sejm przecież nie może wszystkiego!    >>    //www2.almamater.uj.edu.pl/89/07.pdf  -   KONIEC CYTATU

Jeśli Sejm nie jest władny do kontroli PKW, który kontroluje wybór Sejmu, to: ..... Czym jest PKW?


.

Prezydent Andrzej Duda rok po prawdziwej 25 rocznicy powstania polskich organów wyborczych III RP:  Rola PKW jest absolutnie fundamentalna: czy jest coś ważniejszego w państwie, które chce być demokratyczne, niż uczciwe i rzetelne wybory? — mówił prezydent Andrzej Duda na Zamku Królewskim w Warszawie

Duda: Proces wyborczy ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla budowy państwa demokratycznego i cieszącego się zaufaniem społecznym. Dziękuję za zaproszenie i 25 lat funkcjonowania PKW i KBW. Życzę kolejnych 25 lat znakomitego funkcjonowania, pogłębiania zaufania obywateli do polskiego państwa. Dziękuję. ///  To oficjalna wersja, nieoficjalną znajdą Państwo tutaj  >>>  //ziut.neon24.pl/post/133211,spisek-sedziow-trojpodzial-wladzy-narodu-prawniczego 

Nie będę komentował dostarczonych informacji. Na pytanie czy żyjemy w permanentnym "Stanie PKW" wprowadzonym w 1990 r. przez gen. Jaruzelskiego, i członków WRON z 1981 r., czyli zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym, na to pytanie Ziut zna odpowiedź, ale Wam nie powie, odpowiedzcie sobie  sami.    >>>  //ziut.neon24.pl/post/133211,spisek-sedziow-trojpodzial-wladzy-narodu-prawniczego

.....                                                                                                                                                                                                                

 

KOMENTARZE

 • Film PKW "Sędziowie kustoszami wyborów"
  >> https://www.youtube.com/watch?v=e4-FhpD3zaE
  .
  http://m.neon24.pl/aa9b5f89b9280883ed5e148303eb1658,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/32e4ce1d2a2fb447dadda2f3e8f441a3,0,0.jpg
 • Wszysscy znamy starożytne zdanie, " nie ważne...
  Dlaczego w tzw. wolnej Polsce ciągle liczą ci sami ?
  Chyba sobie już odpowiedziałem.
 • Bezkarna Rasa Panow Polskich - czyli przez tępcy tworzą prawo !
  http://m.neon24.pl/be539ca2199dd3cb0e6f638923d929d2,14,0.png
  Art. 14. Zakaz dyskryminacji
  Korzystanie z praw i wolności wymienionych w niniejszej konwencji powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów, jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne i inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie bądź z jakichkolwiek innych przyczyn. (Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności).
  "Pensja prawie 20 tys. zł miesięcznie, darmowe mieszkanie i emerytura po 9 latach pracy. O takich luksusach zwyczajny Polak może tylko pomarzyć! Wszystkie te przywileje to codzienność sędziego Trybunału Konstytucyjnego."
  http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/takie-sa-przywileje-sedziow-trybunalu-konstytucyjnego/ctb185y

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

ULUBIENI AUTORZY