Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
716 postów 4691 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Prezydent "rząda" referendum, ... i zmiany Konstytucji?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Łapiński [vel "Czerepach"] stanowczo o referendum: Prezydent oczekuje, że Senat przychyli się do jego wniosku. / Czyżby nacisk? - zastanawia się wPolityce.pl / Mi to wygląda na "niekonwencjonalny skok na władzę" coś na wzór "pałacowego przewrotu"

 


 Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem

 

O tym już jest w Preambule Konstytucji

>>  //www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/preambula/
 


" Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "

 

Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym.

Należy się raczej zastanawiać nad tym, czy wątpliwości prezydenta nie są łamaniem Konstytucji.

Trybunał Konstytucyjny

Art. 188.

Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:

 1. zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
 2. zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
 3. zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
 4. zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
 5. skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
 • Art. 189.

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.

 • Art. 190.

1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

 

>> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
>> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
>>
//ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

Wikipedia, wolna encyklopedia  >>https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł przy okazji badania zgodności traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.

W świetle tego orzeczenia zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie narusza statusu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. W przypadku konfliktu prawa wspólnotowego i Konstytucji Naród może podjąć suwerenną decyzję o sposobie rozwiązania tej sprzeczności (może zdecydować o zmianie Konstytucji – np. wprowadzić zapis:

"Postanowienia Konstytucji nie mogą być podstawą do kwestionowania prawa wspólnotowego"

UWAGA: W TEJ CHWILI, BEZ ZMIANY KONSTYTUCJI, MOGĄ / MAMY PRAWO DO TEGO, ABY UNIA RESPEKTOWAŁA NASZE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI

albo zmienić konkretny zapis powodujący kolizję z prawem wspólnotowym – może również postanowić o wystąpieniu z  Unii Europejskiej,      albo też   doprowadzić do zmiany prawa wspólnotowego).

 

NASZA KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ WZORCEM,

MOTOREM ZMIAN W UNI EUROPEJSKIEJ

 

Dotychczas przykładem kolizji prawa wspólnotowego i Konstytucji RP była kwestia europejskiego nakazu aresztowania ze względu na konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Konflikt ten został rozwiązany przez zmianę odpowiedniego zapisu Konstytucji, który zezwala teraz na ekstradycję, jeśli wynika to z umów międzynarodowych.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy wspólnotowe organy prawodawcze ustanowiły to prawo w ramach kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie oraz z poszanowaniem zasady subsydiarności i proporcjonalności. Ocena zachowania tych ram pozostaje w gestii państw członkowskich, a ich przekroczenie skutkuje nieobowiązywaniem zasady pierwszeństwa danego aktu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

Trybunał podtrzymał swoje stanowisko przy okazji badania zgodności z Konstytucją treści Traktatu z Lizbony, stwierdzając, że

"ani art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...) zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji.

Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

TO OZNACZA, ŻE TO POLSKA MOŻE BADAĆ PRAWO UNIJNE, A

NIE NA ODWRÓT / DUDA CHCE TO UNIEWAŹNIĆ NOWĄ KONSTYTUCJĄ

Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". 

>> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

TAK JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM / TAK DŁUGO JAK DŁUGO OBECNA KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJE, TAK DŁUGO JESTEŚMY NIEPODLEGŁYM KRAJEM: DUDA CHCE NAM TĘ NIEPODLEGŁOŚ ODEBRAĆ ZMIENIAJĄC KONSTYTUCJĘ NA TAKĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU UNI EUROPEJSKIEJ, ... i TO JEST PARADOKSEM HISTORII: POST-KOMUNIŚCI ODDAJĄ NAM Z NAWIĄZKĄ CO KIEDYŚ ZABRALI  -  DUDA CHCE NAM TO ZABRAĆ

- POWÓD JEST JEDEN: W OBECNYM UKŁADZIE WYBORCZO-PARLAMENTARNYM SYSTEM SEJMOWO-GABINETOWY USTALONY PODCZAS "OKRĄGŁEGO STOŁU" PRZESTAŁ SIĘ SPRAWDZAĆ, ... W OBECNYM SEJMIE MAMY "WIĘKSZOŚĆ NIE-AGENTÓW"

  

Zdjęcie niżej: Alojzy Duda, dziadek prezydenta Andrzeja Dudy z żoną

 

Pojawił się nowy, zastanawiający fakt, który byc moze przyblizy nas do wyjaśnienia "wyborczej zagadki" z 2015 roku.  Jest nim kolejne oświadczenie, albo raczej przypadkowa wypowiedź obecnie juz prezydenta Andrzeja Dudy, który w trakcie swej wypowiedzi przed podpisaniem ustawy o IPN powiedział  >>   https://youtu.be/LZe7_EAfsZI  /   cytuję:

Prezydent Andrzej Duda 3:02   >>  "Jakie jest proszę Państwa znaczenie tej ustawy? Ona dotyczy kwestii niezwykle bolesnej, bardzo delikatnej. Dotyczy kwestii związanej z II Wojną Światową. Kwestii związanych z martyrologią przede wszystkim narodu polskiego, z tym co my jako Polacy, oczywiście w znaczeniu nasi przodkowie, moi dziadkowie, pradziadkowie, przeżyli w czasie II Wojny Światowej, i ilu naszych bliskich w okresie II Wojny Światowej z rąk niemieckich nazistów i innych, który napadli na Polskę straciło życie. To kwestia dla nas niezwykle istotna. Pamiętajmy o tym, że w okresie II Wojny Światowej zginęło w Polsce prawie 6 milionów naszych obywateli. Mówię obywateli, podkreślam to z całą mocą, bo wśród nich z całą pewnością było około 3 milionów polskich obywateli narodowości żydowskiej.

Rzeczywiście było tak, że niemiecki nazistowski przemysł zagłady przede wszystkim skierował się na zniszczenie narodu żydowskiego, przede wszystkim skierował się na to by ludzi tej narodowości po prostu zgładzić. Ale ponieważ Polska została napadnięta  jako pierwsza, i przecież tu zaczęła się w 1939 II Wojna Światowa, od samego początku, w zasadzie, tej wojny Polska była okupowana, Przypominam, że polskie ziemie zostały rozdarte. Z jednej strony Niemcy hitlerowskie, a z drugiej strony Związek Radziecki na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, napadł na Polskę i 17 września zagarnął część polskiej ziemi. 

/  od 6:35  /   zginęły także miliony Polaków, zginęły także w obozie Aushwitz-Birkenau i w innych obozach koncentracyjnych. zginęli w trakcie prześladowań, zginęli rozstrzeliwani na ulicach polskich miast zginęli walcząc z Niemcami w oddziałach partyzanckich, zginęli wreszcie zamęczeni na Pawiaku, i w innych miejscach gdzie Niemcy katowali gdzie Niemcy realizowali swój przemysł zagłady, wobec narodu polskiego, wobec osób należących do wspólnoty etnicznej Romów.  / od 7:12 / Zginęło bardzo wielu Rosjan, także w obozach koncentracyjnych, .. ale rzeczywiście proszę państwa, zginęły miliony Polaków. 

/ od 7:26 /  Przede wszystkim tamten czas jest to czas niezwykłego bólu dla narodu żydowskiego, i dzisiaj dla Izraela, i nie ma chyba takiej żydowskiej rodziny, która mieszkała wtedy w Europie, i która nie straciła kogoś bliskiego. Wiecie państwo doskonale, że bywa tak, że z rodziny pozostała tylko jedna osoba, wszyscy zostali zamordowani. Jest to więc dla żydów sprawa szczególnie bolesna i szczególnie delikatna, i wzbudzająca szczególne emocje, <<  od 7:50  >>   co dla mnie jako Polaka,   który żyje od właściwie samego początku mojego życia , tą właśnie opowieścią  czasu II Wojny Światowej, opowieścią czasów zagłady.

TAKŻE W MOJEJ RODZINIE  była śmierć w czasie II Wojny Światowej,

... brata mojego dziadka, który zginął zamordowany przez Niemców, ale ta opowieść o śmierci żydów w mojej rodzinie była od samego początku, odkąd ja pamiętam."   -   powiedział A. Duda.  /  koniec cytatu   /

<>

Twitter 18 luty 2015 r.:W necie krązy wrzuta ze @AndrzejDuda jest wnukiem Mychajły Dudy członka UPA zołnierza bat. "Roland" i por. UPA. Proszę W.P A.D o dementi. - pytał wtedy kandydata uzytkownik Twittera.

Andrzej Duda odpowiedział: @MarcinHołas Kompletna bzdura. Mój dziadek  - Alojzy Duda mieszkał w Starym Sączu, był kuśnierzem i zmarł 01.07.1992 roku.

Co prawda wtedy kandydata Andrzeja Dudy zdementował jakoby był Mychajło Duda ps. "Hromenko", ... najbardziej utalentowany oficer UPA był jego dziedkiem, ale jak widzimy, całkiem niespodziewanie Duda dostarczył dotąd nieznanego, szczegółu z historii swojej rodziny.

COŚ, KOMUŚ, ... TU NIE GRA?

 

  

KOMENTARZE

 • Czyżby nacisk? Łapiński stanowczo o referendum: Prezydent oczekuje, że Senat przychyli się do jego wniosku
  Prezydent Andrzej Duda oczekuje, że Senat przychyli się do jego wniosku o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego ws. konstytucji; przesunięcie debaty w Senacie mogło być spowodowane tym, że senatorowi potrzebowali więcej czasu do namysłu — powiedział rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński.
  >> https://wpolityce.pl/polityka/405247-czyzby-nacisk-lapinski-stanowczo-o-referendum
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 14:38:19 popatrz na zdjęcie..
  https://media.wplm.pl/thumbs/MjQweDE2MC9jX24vY2NfZTU0ZjMvcC8yMDE4LzA3LzI1LzgyNS8zODEvODc5MTA4Yzk2OTMyNDU0MjlkYzNlZmRjZGUyZWI3NzYuanBlZw==.jpeg

  Co to ma znaczyć? Prezydent oczekuje czy może Mossad naciska? W co zagrywa zaplecze prezydenta przez które Duda jest zupełnie ubezwłasnowolniony? Ale mają go mocno w garści. Czyli PAD chce kompromitacji na własne żądanie. Weta Dudy i to w dodatku po rozmowie z Merkel, to dowód na to, że Duda nigdy nie był naszym prezydentem ale udawał jak długo mógł, ale ustawy o izbach obrachunkowych, sądzie zmusiły go do zrzucenia maski! Duda ma zabezpieczać interesy WSI i państw obcych. A ten Czerepach to wnuk stalinowskiego prokuratora Cz. Łapińskiego kata rotmistrza Pileckiego swoistym kwiatuszkiem w kancelarii Dudusia! A kto pytał czy Polacy chcą referendum? Duda nie zdaje sobie sprawy ilu ma przeciwników w grupie jego dotychczasowych wyborców. Zawiódł ich wielokrotnie i limit mu się wyczerpał. Podobno min. Mucha powiedział w senacie, że najlepszy termin nowej konstytucji to 2021 rok rocznica Konstytucji 3 Maja. Oni chyba żyją w alternatywnej rzeczywistości, gdzie będą uchwalać Konstytucję. Referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub Prezydent za zgodą Senatu. W Parlamencie - Sejmie i Senacie zasiadają przedstawiciele wybrani przez Naród, a w Pałacu Prezydenckim, poza samym prezydentem, zasiadają "obce służby, mafie i loże". Kolejny szantażyk Dudy? Wybraliśmy na prezydenta jakiegoś potworka, który otacza się podobnymi do siebie. Chcę zobaczyć projekt pytań referendalnych napisany przez Sejm. Termin 11 listopada jest zły, ponieważ koliduje z udziałem "miliona" przedstawicieli Narodu Polskiego w Marszu Niepodległości. Chyba Czerepach zapomniał jak Senat oczekiwał, że prezydent podpisze reformę o izbach obrachunkowych, sądownictwa jak również ustawę degradacyjną....Oczywiście, że nie będzie w terminie wskazanym przez prezydenta Dudę. Może czas pokazać ile znaczy pan prezydent bez poparcia większości parlamentarnej, czyli tyle znaczy co Ignacy. Duda został zmuszony przez J. Kaczyńskiego do pokazania po której stronie stoi, kiedy 2 lata temu dostał trzy ustawy do podpisania. Musiał je zawetować, zgodnie z poleceniem od tych którzy go wystrugali! A my dowiedzieliśmy się prawdy o nim! Duda już dwukrotnie okazywał swą "powagę" wetując trzy ustawy i hamując oczyszczanie Polski z post PZPR-owskiego i post komuszego łajana, więc spokojnie nieogolony i niechlujny chazarku Czerepachu Łapiński, tylko spokojnie! Czemu wszyscy przechodzą do porządku dziennego nad dwudniowym głosowaniem, obojętnie czy to referendum czy wybory. Myślałem, że B. Komorowski jest ostatnim który lansuje dwudniowe wybory, wiadomo nocne liczenie w tle, czy ktoś pamięta wybory prezydenckie w 2010 Kaczyński wygrywał do wieczora a rano wygrał Komorowski, tu pomogło nocne liczenie, szkolenia w Rosji przynoszą efekty a Duda korzysta z dorobku WSI całymi garściami. Czy Polska to kraj tak rozległy i zacofany technicznie że dwa dni są naprawdę potrzebne w Kanadzie po zamknięciu lokali wyborczych wyniki są znane (95%) w pół godziny. Kto zatem w otoczeniu Dudy lansuje dwa dni głosowania i to referendum które powinno być absolutnie zbojkotowane, jest o niczym. Referendum powinno być o konkretnych zmianach jedną z najważniejszych zaciąganie długów przez rząd w Polsce a nie za granicą i pozostawienie systemu kanclerskiego nie ubzdurany system prezydencki dla Dudy. Całe to referendum to cała siła sprawcza dla Dudy i wtedy będziecie widzieć Polskę w obecnej postaci po raz ostatni. Przykład USA system prezydencki wystarczy opanować jedno stanowisko obsadzić "swoim" człowiekiem i po kraju nic innego się nie liczy.
 • Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ...
  Szczytem sukcesu polityki jest zwycięstwo nad wrogiem bez prowadzenia walki zbrojnej. >> http://ziut.neon24.pl/post/141783,niewidzialna-wojna-jak-napasc-na-panstwo
 • Kim był "Błowat" był przodek prezydenta Dudy?
  Kim był Duda "Błowat", ... "ten tam z góry" / Czy ta góra, tak jak podprogowa "gwiazda dawida" wskazuje że rodzinne korzenie sięgają Góry Synaj? >> http://ziut.neon24.pl/post/138782,kim-byl-blowat-byl-przodek-prezydenta-dudy
 • Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]?
  Co prawda wtedy kandydata Andrzeja Dudy zdementował jakoby był Mychajło Duda ps. "Hromenko", ... najbardziej utalentowany oficer UPA był jego dziedkiem, ale całkiem niespodziewanie Duda dostarczył dotąd nieznanego, szczegółu z historii swojej rodziny
  >> http://ziut.neon24.pl/post/142883,czy-oficer-upa-byl-jednak-dziadkiem-prezydenta-stryjecznym

  Twitter 18 luty 2015 r.:W necie krązy wrzuta ze @AndrzejDuda jest wnukiem Mychajły Dudy członka UPA zołnierza bat. "Roland" i por. UPA. Proszę W.P A.D o dementi. - pytał wtedy kandydata uzytkownik Twittera.

  Andrzej Duda odpowiedział: @MarcinHołas Kompletna bzdura. Mój dziadek - Alojzy Duda mieszkał w Starym Sączu, był kuśnierzem i zmarł 01.07.1992 roku.
 • ANTONI MACIEREWICZ: NIEMCY BOJĄ SIĘ POLSKIEGO SOJUSZU Z AMERYKĄ
  TV Republika >> http://vod.gazetapolska.pl/18657-antoni-macierewicz-niemcy-boja-sie-polskiego-sojuszu-z-ameryka
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 14:38:19
  No i po referendum. Senat pokazał Dudzie środkowy palec na polecenie JK. Brawo!
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 14:38:19
  Senat uniemożliwił PAD zrobienie z siebie pacjenta Ruskiej Budy i tyle. Mądra decyzja. A tak prężył muskuły i nadymał się, PiS pokazał mu gdzie jest jego MIEJSCE - ha!
 • @kula Lis 67 18:37:56
  ŚMIEM PRZYPUSZCZAĆ, ŻE "ŻYDOWSKIE MEDIA" KTÓRE ZARZĄDZAJĄ TYM BLOGIEM WALNIE PRZYCZYNIŁY SIĘ DO TAKIEJ A NIE INNEJ DECYZJI

  - Jestem z siebie dumny :D

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ULUBIENI AUTORZY