Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
736 postów 4748 komentarzy

"Orzeł" - Pismo Obozu Narodowo Demokratycznego, ... w budowie

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Weiss w Radio Armii Izraela w przeddzień "Jedwabnego"?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W rozmowie z RMF Szewach Weiss zacytował swoje słowa z izraela i powiedział [pół]prawdę że: "byli tacy w Armii Krajowej, że też współpracowali z Niemcami co do Żydów", i za to nie można go ukarać bo mówił o fragmencie, a nie o całym Narodzie polskim

Szewach  Weiss dla RNF FM: "Polski rząd zagraniczny i polski rząd jeszcze w Polsce na początku wojny nie współpracował z hitlerowcami, natomiast prawie cała Europa wtedy współpracowała. I to wszystko. I właśnie mówiłem o Armii Krajowej, a nie o rządzie polskim. Powiedziałem, że Armia Krajowa, niestety, tam Żydzi walczyli też, i ratowała Żydów i ukarała szmalcowników, ale byli tacy w Armii Krajowej, że też współpracowali z Niemcami co do Żydów. Ale przeważnie nie Armia Krajowa, tylko Żandarmeria Polska. To powiedziałem. Co z tego zrobili, "Jerusalem Post", ja nie wiem... - powiedział były ambasador Izraela w Polsce."

Otóż "proszę Państwa" prawdą może być, że Armia Krajowa zabijała Żydów. Weiss nie dopowiada jednak, że '"ci Żydzi" byli, lub mogli być współpracownikami, lub żołnierzami Armii Czerwonej,

...  i wtedy, z takimi "Żydami" każdy miał prawo walczyć i ich zabijać. - TO NIE BYŁO MORDOWANIE - to była walka z okupantem sowieckim.

A to, że po 22 czerwca 1941 roku Armii Krajowej na polskich terenach okupowanych przez Związek Sowiecko "pomógł w tym Wermacht', to o to, niech "ci Żydzi" nie mają do Polski pretensji. Zemścili się za to na AK po przepędzeniu  Niemców przez Armię Czerwoną po 1944 roku, sądząc i mordując, nazywając ich Żołnierzami Wyklętymi.

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Book_of_Polish_Jewry

 

THE BLACK BOOK of POLISH JEWRY

"Czarna Księga Żydów Polskich"

Relacje z męczeństwa Żydów polskich pod okupacją Niemiecką - 1943

Wydane przez AMERYKAŃSKĄ FEDERACJĘ ŻYDÓW POLSKICH we współpracy z AMERYKAŃSKĄ FEDERACJĄ UCHODŹCÓW ŻYDOWSKICH i IMIGRANTÓW z POLSKI

 

Redaktor: Jacob Apanaszlak

Współredaktor: Jacob Kenner, dr Isaac Lewin, dr Moses Polakiewicz

 

Sponsorowane przez: Eleanor Roosevelt [żona prezydenta Stanów ZjednoczonychFranklin Delano Roosevelt’a], prof. Salo W. Baron, Hon. Sol Bloom [Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych w Izbie Reprezentantów], Hon. Emanuel. Celler [Kongresman Stanów Zjednoczonych / USA], Hon. Fiorello H. La Guardia [Burmistrz Miasta Nowego Jorku], Hon. Harold L. Dickes [Sekretarz Spraw Wewnętrznych / USA], Freda Kirchwey [Editor, The Nation], Hon. A. J. Sabath [Przewodniczący, Komisja Regulaminu Izby Reprezentantów], dr Ignacy Schwarzbart [Członek Polskiego Komitetu Narodowego], Ho. Josh. T. Sharkey [wiceprzewodniczący i lider większościowy, Rada Miasta Nowy Jork], Sylwin Starkacz [Pełnomocnik Ministra RP], Prof. Chaim Tchernowitz  [Żydowski Instytut Religii], Hon. Robert H. Wagner [U.S senator], ... i profesor ALBERT EINSTEIN, [laureat Nagrody Nobla]

 

Komitet Publikacji: Gershom Bader, Sam Bake, Morris Blumenstock, Jackob Brown, Chaim Finkelstein, Dr Issac Kornfeld, Jacob Kenner, Mendel Moses, Dr Simon Segal, dr Arheah Tartakower, Dr Joseph Tanenbaum, Joseph Thon, Benjamin J. Weinberg, Dr. Leon Wulman

 

Wprowadzenie na okładce: Współczesna literatura wojenna nie opowiedziała jeszcze szczegółowej historii jednej z największych tragedii w historii - masowej - rzezi i prawie całkowitej eksterminacji Żydów w Polsce. Ten tom, sponsorowany przez panią Eleanor Roosevelt [żona prezydenta USA czasu wojny], Hon. Harold I. Ickes, senator Robert H. Wagner, Hon. Fiorello H La Guardia i inni opowiada całą historię.  Książka zawiera pełni udokumentowane relacje świadków, raporty z nazistowskiej prasy, wypowiedzi tajnych kurierów, którzy przeniknęli do ściśle strzeżonego terytorium Polski. Jest ona szokującym i przytłaczającym, opisem męczeństwo bezbronnego narodu. Województwo po województwie, miasto po mieście, miejscowość po miejscowości , dokumentuje o niewyobrażalne okropności, jakich dopuściły się hordy Hitlera na polskich Żydach.

 

Książka opisuje nie tylko fizyczną zagładę Żydów, ale także zniszczenie żydowskiego życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego i religijnego. Duża część książki poświęcona jest szczegółom bogatej kultury i gospodarki, które Gminy Żydowskie w Polsce zbudowały w ciągu tysiąca lat jej istnienia, które obecnie znajduje się w całkowitej ruinie. Książka jest bogato ilustrowana zdjęciami i reprodukcjami dokumentów, które zostały zebrane z niepodważalnych źródeł. Wszystkie, zawarte w książce dokumenty, liczby i oświadczenia, zostały skrupulatnie sprawdzone przez uznane władze, aby można było przeprowadzić ich pełną weryfikację.

BLITZ  POGROM [1939]

PIERWSZE KROKI: WIERUSZÓW, CZĘSTOCHOWA, BIELSKO

 

Marsz armii niemieckich w Polsce rozpoczął się 1 września 1939 roku. Na ich drodze było wiele osób, w tym ludność która obejmowała dużą liczbę Żydów. Już w pierwszych dniach inwazji Żydzi poddawani byli niemal identyczneemu wzorom prześladowań, o czym świadczą zeznanie Żydów uciekających z Polski na Litwę. Tak więc w oświadczeniach złożonych przed przedstawicielem Światowego Kongresu Żydów w Wilnie, czytamy między innymi zeznania dotyczące małego miasteczka Wieruszów, które zostało zajęte 2 września [1939 r.]: "Niemcy traktowali Żydów z ich zwyczajową brutalnością, odcięli brody Żydów, splądrowali żydowskie sklepy i wysłali do obozu koncentracyjnego osiemdziesięciu Żydów i zatrzymali ich tam przez sześć tygodni, wśród nich wysłano do obozu koncentracyjnego rabbi z Wieruszowa, Mosze Kleigera, ale wszystko to było drobiazgami w porównaniu z  rzezią dwudziestu Żydów. Gdy Niemcy wkroczyli do miasta, wyprowadzili dwudziestu Żydów na rynek i zastrzelili ich, wśród ofiar znalazły się następujące prominentne osoby: Isaac Lewi, 61 lat, Israel Lewi, 65 lat, Mosze Mozes, Abraham Lefkowitz, Usiel Baumatz, Jacob Lewi i Abraham Seinderman. Liebe Lewi. Córka Izraela Lewi, podbiegła do ojca, by go pożegnać. Niemieckie bestie kazały jej otworzyć usta za tę bezczelność, strzelając w nią kulą, a ona padła na miejscu martwa.”

Częstochowa, w pobliżu granicy polsko-niemieckiej, została zajęta 3 września. Zaraz po przyjeździe Niemcy zaczęli polować na Żydów, bili ich i zabijali na ulicach i rabując ich domy. Pogrom trwał kilka dni, podczas których zginęło 180 Żydów.  - Tego samego dnia Niemcy zajęli także przemysłowe miasto Bielsko na Śląsku. Tutaj pogrom był oczywiście częścią zamierzonego planu. Wielu Żydów opuściło miasto z początkiem inwazji. Pozostało tylko 2000. Pierwszego dnia zostali oni zabrani i zapędzeni na dziedziniec miejscowej Talmud Tory, gdzie zostali okrutnie pobici. Niektórzy zostali podwieszani za ręce i pozostawieni w tej pozycji przez kilka godzin. Na wielu z nich wylewano wrzącą wodę. Przez siedem dni Żydzi trzymani byli w improwizowanym obozie koncentracyjnym, podczas którego zmuszano ich do ciężkiej pracy poza obozem. Podczas pracy byli bici i upokarzani przez swoich nadzorców, zmuszani do wzajemnego uderzania się i poddawani najbardziej nieludzkim torturom. [...] W ciągu siedmiu dni, w których Żydzi byli przetrzymywani w obozie koncentracyjnym, ich sklepy i domy zostały obrabowane przez niemieckich żołnierzy, w dwa tygodnie po ich przybyciu Niemcy spalili wszystkie żydowskie synagogi, szkoły i instytucje publiczne, a ostatecznie wyparli Żydów z miasto w kierunku Lublina,  "de judaizacja" Bielska została osiągnięta zgodnie z celem, jakim było uczynienie Śląska "Judenrein". ***

*** TYPOWYMI PRZYPADKAMI BLITZ POGROMÓW w 1939 r. BYŁY:

ALEKSANDRÓW, PIOTRKÓW, ZGIERZ, WŁOCŁAWEK, MIELEC; 

a w 1941 r. JEDWABNE

 

Mapa Jedwabnego z książki:  Sefer Yedvabneh,   edited by Julius L. Baker and Jacob L. Baker (Jerusalem; New York: Yedwabner Societies in Israel and the United States, 1980). z YIVO Archives [1]  -  które wymienia ją na pierwszym miejscu do wyboru książek o Jedwabnym  / “Suggested Reading”.

Dopiero za nią YIVO Archives wymienia książki innych autorów, w tym książkę Jana Tomasza. Grossa "Sąsiedzi", która wydaje się być wyretuszowaną kompilacją różnych wydarzeń do jakich doszło na okupowanych ziemiach polskich pod okupacją niemiecką.

[1]//www.yivoencyclopedia.org/printarticle.aspx?id=466

Trzeba tutaj zaznaczyć że wydarzenie do jakiego doszło w Jedwabnem 10 lipca 1941 r. ma wiele wspólnego z wydarzeniem, do jakiego doszło 2 września 1939 r. w Wieruszowie, i w szczegółach niewiele się zapewne od niego różniło. Jakiś współudział ludności polskiej w działaniach przeciwko ludności żydowskiej, tak wynika z uważnego czytania i interpretacji wspomnień ludności żydowskiej, dotyczył osób pochodzenia żydowskiego uwikłanych w działalność okupacyjnych władz sowieckich, a nie całej populacji, sąsiadów, ludności pochodzenia żydowskiego.  W tym miejscu, trzeba mieć tego świadomość, że powojenne postępowania sądowe przeciwko uczestnikom wydarzeń w Jedwabnem z 10 lipca 1941 r., bardziej mogło mieć związek z udziałem ludności polskiej w obalaniu komunistycznej władzy sowieckiej, niż z faktycznym współudziałem Polaków w tamtych tragicznych wydarzeniach.

 

 

MAPA ATAKU NIEMIEC NA ZWIĄZEK SOWIECKI 22 CZERWCA 1941 R

Wtedy doszło do zmasowanego pogromu na ludności żydowskiej po wkroczeniu Niemów na okupowane tereny polskie pod okupacją sowiecką

 

 

Mapa obszaru wokół Jedwabnego / 22 czerwca 1941 rok : Na lewo od czerwonej linii Generalna Gubernia; na prawo okupacja sowiecka./ Nieopodal tej czerwonej linii, "po sowieckiej stronie" znajduje się Jedwabne. 22 czerwca 1941 r. hitlerowskie Niemcy napadły na Związek Radziecki. Między czerwoną linią i Białymstokiem, wokół Jedwabnego, na przełomie czerwca i lipca hitlerowcy dokonali serii masakr ludności żydowskiej. -  W zależności od  źródeł, liczba miejscowości w północno-wschodniej Polsce, gdzie doszło dopogromów Żydów jest różna   IPN: Było ok. 30 pogromów żydowskich na ...  - Białystok - Onet      -    To w Jedwabne było jednym z bardzo wielu:  zaczęło się od Wieruszowa, … nie skończyło w Jedwabnem.

 

 

 

 

 

Einsatzgruppen: Nazi Death Squads | PBS America

 

Działając pod administracją SS Himmlera, osławione oddziały paramilitarne znane jako Einsatzgruppen wycinają morderczy pokos w okupowanej przez nazistów Europie Wschodniej.  Ich działalność polegała na hurtowej rzezi, bezlitosnym zwalczaniu tysięcy tysięcy Żydów, Cyganów i wszystkich innych, uważanych w przeklętym światopoglądzie Trzeciej Rzeszy za "niepożądane elementy".

 

MOŻNA SIĘ DOMYŚLAĆ, ŻE TAK JAK NA POWYŻSZYCH ARCHIWALIACH PRZEDSTAWIAŁ SIĘ WIDOK NA RYNKU W WIERUSZOWIE 2 WRZEŚNIA 1939 R, … i w JEDWABNEM 10 LIPCA 1941 ROKU

 

 

 

THE BLACK BOOK OF SOVIET JEWS

Copyright 1980 by Yad Vashem

Library of Congress Catalog Card Number 81-81517

Advisory board: Alexander Donat [Chairman) Sam E. Bloch, William H. Donat, Abraham H. Foxman, Hadassah Rosensaft, Leon W Weils, Elie Wiesel

.

Część dalsza eksterminacji Żydów polskich, z terenów okupowanych przez Związek Sowiecki od września 1939 r. do czerwca 1941 r., czyli czasów wojny niemiecko-sowieckiej opisana została w książce CZARNA KSIĘGA ŻYDÓW SOWIECKICH, której okładkę przedstawiono wyżej. Wydano ją przy współudziale Yad Vashem. Zadziwiająca sprawą jest, chyba celowy, brak w spisach biblioteki Yad Vashem [przynajmniej do niedawna] informacji o opisanej wcześniej CZARNEJ KSIĘDZE ŻYDÓW POLSKICH, co tłumaczyć chyba należy faktem, że nie zawiera ona żadnych informacji, w sposób tak drastyczny jak książka Jana Tomasza Grossa o Jedwabnem, inkryminują zachowanie ludności narodowości polskiej w czasie okupacji niemieckiej terenów polskich, w czasie II Wojny Światowej.

 

 

CZARNA KSIĘGA ŻYDÓW SOWIECKICH

Copyright 1980 Yad Vashem

[Muzeum Holokaustu w Jerozolimie, Izrael]

Biblioteka Kongresu [USA] Numer karty katalogowej 81-81517

 

 

Rada doradcza: Alexander Donat [Przewodniczący) Sam E. Bloch, William H. Donat, Abraham H. Foxman, Hadassah Rosensaft, Leon W Weils, Elie Wiesel

 

Dokumenty Zniszczenia nazistów na 1,5 mln sowieckich Żydów

Pod redakcją Ilji Ehrenburg i Wasilij Grossmana

"Brennersci" z Białegostoku - Opowieść o robotnikach z Białegostoku,

Wspomnienia: Zelman Edelman and Shomon Amie

 

FRAGMENTY

[strona 242 Czarnej Księgi]

 

Pod koniec 1943 r. ulice getta były puste; ponad 50 000 jego mieszkańców zginęło w piecach i komorach gazowych na Majdanku i w Treblince, w "obozach zagłady" pod Białymstokiem. Spośród ostatnich mieszkańców getta 16 sierpnia 1943 r. Niemcy wybrali 43 osoby. Wśród nich było dwóch robotników z Białegostoku. Wszyscy wybrani zostali wtrąceni do więzienia. Następnego dnia dostali po dwa łańcuchy o długości dwóch metrów i dwunastu kilogramów wagi każdy.

 

Trzymano nas w więzieniu do 15 maja 1944 r. [...] Wczesnym rankiem więzienie odwiedził Makhol, zastępca szefa gestapo. Kazał nam założyć różne ubrania.

 

Nasze nowe garnitury miały jaskrawe białe plamy na kolanach i dużą białą plamę na plecach. [...] Zostaliśmy umieszczeni w "maszynie śmierci" (coś w rodzaju gazowej ciężarówki) [najprawdopodobniej w takiej ciężarówce gazowano też Żydów] i zostaliśmy przewiezieni w kierunku Augustowa. Ciężarówka zatrzymała się.

 

Po wyjściu kazano nam wstać, znaleźliśmy się w otoczeniu 50 żandarmów uzbrojonych w pistolety maszynowe, pistolety i granaty.  Makhol wygłosił do nas przemówienie “na naszą korzyść”; powiedział, że będziemy robić prace budowlane, które potrwają trzy lata. Nikt z nas nie zostanie zastrzelony, jeśli praca zostanie wykonana sumiennie, i aby nie było prób ucieczki, ponieważ łańcuchy na to nie pozwalą. Jeśli komuś uda się uciec, reszta zostanie zastrzelona na miejscu. Następnie zabrano nas pod zbrojną straż w głąb lasu, na wzgórze, które mieliśmy rozkopać.   [...] Kiedy zaczęliśmy kopać ziemię, natrafiliśmy na zwłoki na głębokości 15 centymetrów. Kazano nam wyciągnąć te ciała za pomocą haków i ułożyć je na dwumetrowym stosie drewna. Układanie odbywało się w następujący sposób: każda warstwa zwłok była przekładana rzędem drewna. (Wycinaliśmy drewno z lasu.) Kiedy wysokość przygotowanego ogniska osiągnęła trzy metry, nafta lub benzyna została wylana na drewno, wkłady zapalne zostały umieszczone w kilku miejscach, a cała struktura została podpalona. Godzinę później nie można było nawet zbliżyć się do ognia, ponieważ odzież zapalała się odległości jednego metra. Palenie takich zwłok trwało 12-18 godzin. [...]  Pierwsze trzy doły w lesie koło Augustowa zawierały 2 100 ciał. [...] Z Augustowa zaprowadzono nas do wiosek zamieszkanych głównie przez Białorusinów. W pobliżu każdej wsi znajdowało się charakterystyczne wzgórze, pod którym grzebano zamordowanych Żydów. [...]

 

W pobliżu Łomży we wsi Golnino wykopaliśmy cztery doły, z których każdy miał szerokość pięciu metrów i cztery metry głębokości. Udało mi się ukryć kilka nóg, jedną czaszkę i kilka żeber. Niemcy byli nerwowi i z ich rozmów wynikało, że Armia Czerwona jest blisko.  / KONIEC CYTATU Z “SOWIECKIEJ” CZARNEJ KSIĘGI /

 

<>

 

THE BLACK BOOK OF POLISH JEWS

CZARNA KSIĘGA ŻYDÓW POLSKICH

 

W 1939 r. Łódź, była drugim co do wielkości miastem w Polsce, i po Warszawie, drugim co do wielkości centrum żydowskim w całej Europie. Społeczność żydowska liczyła tam ponad 200 000 osób, co stanowiło około jednej trzeciej całkowitej populacji miasta. Naziści od początku okupacji stosowali drastyczne metody, aby zrealizować plan, najpierw rabunku, a następnie eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej.

 

W dniu 11 września [1939 r.], w Dzień Niepodległości Polski, niemieccy naziści skierowali wyłapanych na ulicach miasta Żydów, i pod groźbą kary za nieposłuszeństwo zmusili ich do zburzenia wspaniałego pomnika bohatera narodowego Polski Tadeusza Kościuszki.  Na miejsce przywieziono grupy Polaków, aby oglądali Żydów wykonujących tę pracę.

 

Nazajutrz, kilka synagog zostało w tajemniczy sposób podpalonych, a nazistowscy dziennikarze stwierdzili, że podpaleń dokonali oburzeni Polacy w odwecie za profanację pamięci ich bohatera. / W dniach 13 i 14 listopada spalono jeszcze więcej synagog, w tym największych, na ulicy Kościuszki i Wolborskiej w Łodzi. Łącznie podpalonych zostało około dziesięciu żydowskich synagog. W dniu 16 listopada 1939 r. Lokalna nazistowska gazeta "Littzmannstadter Zeitung" ponownie przypisała podpalenia świątyń Polakom. / patrz strona 69 książki /

 

/ Strona 100 / Po założeniu [w Polsce] żydowskich gett hitlerowcy rozpoczęli systematyczne plądrowanie żydowskich nieruchomości we wszystkie miastach, miasteczkach i wioskach Wschodniej Galicji, konfiskując wszystko, od towarów i biżuterii, poprzez meble i ubrania, zabierając mienie które nie zostało wcześniej zabrane.

 

Na początku 1942 r., w celu dokonywania pogromów ludności żydowskiej,  Niemcy założyli specjalne "oddziały eksterminacyjne", składające się z niemieckich jednostek, oraz Ukraińców.  Pierwszy pogrom odbył się we Lwowie i trwał 3 dni.  Został przeprowadzony przez "pogrom-gangi" dowodzone przez lokalnego szefa Gestapo, który zaowocował tysiącami wymordowanych Żydów oraz zniszczeniem żydowskich domów.

 

"Oddziały eksterminacyjne" nie podlegała jurysdykcji miejscowych sił okupacyjnych.  Funkcjonowały pod bezpośrednim nadzorem gestapo, które z kolei było bezpośrednio odpowiedzialne przed naczelną administracją berlińskiej "Sonder Diest" [Służby Specjalne].   Szef gestapo zarządzał "naloty" na obszary, na których podczas krwawych pogromów dokonywano na Żydach bezlitosnej eksterminacji.

 

STRONA 102 / Starsi Żydzi ze Lwowa czyszczą  ulice, czyszczą i polerują tramwaje i autobusy, usuwają gruz z rozbitych budynków i wykonują inną obowiązkowe prace.Młodzi i fizycznie silniejsi Żydzi są zabierani każdego ranka z gett i są prowadzeni przez ŻYDOWSKICH i UKRAIŃSKICH STRAŻNIKÓW do wykonywania pracy przymusowej w fabrykach i na drogach oraz do naprawy mostów i autostrad.

 

/ STRONA 103 / Gdy armia niemiecka weszła do Kołomyi, było 58 tysięcy Żydów.12 października 1941 r. Hitlerowcy przewieźli 3 400 Żydów do pobliskiego lasu w Szczepanowicach i rozstrzelali wszystkich za pomocą karabinów maszynowych.6 listopada hitlerowcy zatrzymali 500 Żydów w dzielnicy Moka w Kołomyi i używając wymówki, że żydowska rodzina przyjmowała antyhitlerowskiego agitatora, wywieźli ich do lasu i tam wszystkich rozstrzelali.

 

"Odtąd, jak donoszą naoczni świadkowie, strzelanie do żydowskich zakładników stało się codzienną rutyną: do września 1942 r. W getcie w Kołomyi pozostało już tylko 8 000 Żydów, pozostałe 50 000 zostało zlikwidowane.

 

7 września 1942 r. Naziści zebrali pozostałe 8 000 Żydów w jednym miejscu, i po wysłaniu 1 700 z nich z powrotem do domu, kazali reszcie rozebrać się, i oddać ich odzież i buty strażnikom z Gestapo.Nagich Żydów załadowano następnie do ciężarówek i wywieziono do Rawy-Ruskiej, gdzie wszyscy zostali spaleni żywcem.

 

"Po eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej, naziści przenieśli do Kołomyi wielu kolejnych Żydów z okolicznych wsi i miasteczek, gdy 4 października 1942 r. Ludność żydowska w Kołomyi osiągnęła 6 000, hitlerowcy ponownie zabrali kolejne 5 700 z nich,  załadowali je i ciężarówkami wywieźli ich do Rawy-Ruskiej, gdzie zostali oni spaleni żywcem.

 

<<  STRONA 146  / TREBLINKA  >>

 

Jest to niezbitym dowodem okrutnego terroru, którym Niemcy obrzucali swoje ofiary. W nowych obozach śmierci przewidziano likwidację od 8 000 do 10 000 ofiar. Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę, że 2 000 000 zamordowanych Żydów, lub większa część polskiego żydostwa, jest już pochowanych na terenie Treblinki, pojawia się niepokojące pytanie: dla kogo SS-mani planują tę nowo wybudowaną część obozu śmierci; kto ma oddać swoje ostatnie tchnienie w tym straszliwym miejscu?

 

Najprawdopodobniej mordercza machina nie ograniczy się do mordowania Żydów. Obecnie widmo śmierci w komorach gazowych staje zapewne przed ludnością polską;  pewne oznaki tego już są; zgodnie z raportem naocznego świadka, Niemcy wyniszczyli już tam grupę Polaków w obozie śmierci Nr 1, w drugiej połowie sierpnia.

 

<>

Powyższe przetłumaczone fragmenty są  "niepełnym wyciągiem", tłumaczeniem treści  z CZARNEJ KSIĘGI ŻYDÓW POLSKICH / THE BLACK BOOK OF POLISH JEWS z 1943 r.,  oraz THE BLACK BOOK / CZARNEJ KSIĘGI ŻYDÓW SOWIECKICH, oraz z mapą okolic Jedwabnego z 22 czerwca 1941 r. i drobnym, bardzo niepełnym przedstawieniem tła historycznego lat 1939 - 41.

 

Dodać należy, że sprawa Jedwabnego tak naprawdę zaczęła się 10 lipca 2001 roku, kilka miesięcy po tym, jak prezydent Aleksander Kwaśniewski zawetował uchwaloną ustawę reprywatyzacyjną, która przewidywała reprywatyzację mienia ale tylko dla osób będących obywatelami polskimi w 1990 r., co eliminowało z udziału w reprywatyzacji byłych obywateli polskich, obecnie obywateli Izraela i organizacje żydowskie starające się o przyznanie im prawa do mienia po bezpotomnie zmarłych przedwojennych obywatelach pochodzenia żydowskiego.

 

Ostatnio słyszy się, że roszczenia te sięgać mogą wielkości 300 miliardów dolarów amerykańskich. Stany Zjednoczone uchwaliły niedawno tzw. Ustawę 447 mającą za zadanie pomóc obywatelom żydowskim w realizacji ich roszczeń.

 

Uważa się że sprawa Jedwabnego, mająca uczynić z Polaków współorganizatorów winnych Holokaustu, ma za zadanie pomóc lobby żydowskiemu w naciskach na jak się wydaje nie do końca odporny rząd Polski, i w uzyskaniu odszkodowań z nienależnych im roszczeń.

 

<>

 

NIŻEJ FRAGMENT NOTKI Z

 

 

 

A właściwie medialny sabotaż skutkujący uniemożliwieniem naukowego zbadania sprawy: Możliwe, że odpowiedzią na to pytanie jest sylwetka Jonny'ego Danielsa?

... sierżanta sztabowego i strategicznego doradcy brygady [IDF] Israeli Defence Force / Izraelskich Sił Zbrojnych /   wyspecjalizowanej w dziedzinie wojskowej informacji medialnej, w zakres której zapewne whodzi też wojskowa dezinformacja medialna, ... w wersji cywilnej potocznie nazywana szarym PR-em. 

Uściślijmy zadane pytanie:  Czy siły zbrojne Izraela [IDF - Israeli Defence Force],  przeprowadziły w Polsce tajną operację medialną JEDWABNE, której skutkiem było ogłoszenie przez Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że "Dzisiaj antysemityzm objawia się jako wrogość wobec państwa Izrael", ... i wstrzymania przez niego ekshumacji w Jedwabnem?

SOLIDARNI2010.pl  /  14 lipca 2016 :  ŻĄDAMY WZNOWIENIA EKSHUMACJI W JEDWABNEM! 12 tys. podpisów pod wnioskiem i ....cisza?   -   Aktualizacja    >>>   //solidarni2010.pl/33634-zadamy-wznowienia-ekshumacji-w-jedwabnem-12-tys-podpisow-pod-wnioskiem-i-ciszanbspnbsp--aktualizacja.html

Czy Jonny Daniels przeprowadził w Polsce operację "JEDWABNE"?

... a właściwie medialny sabotaż skutkujący uniemożliwieniem naukowego zbadania sprawy Jedwabnego? -  Możliwe, że odpowiedzią na to pytanie jest sylwetka Jonny'ego Danielsa

... sierżanta sztabowego i strategicznego doradcy brygady [IDF] Israeli Defence Force / Izraelskich Sił Zbrojnych /   wyspecjalizowanej w dziedzinie wojskowej informacji medialnej, w zakres której zapewne whodzi też wojskowa dezinformacja medialna, ... w wersji cywilnej potocznie nazywana szarym PR-em.

Możliwe, że odpowiedzią na to pytanie jest sylwetka samego Jonny'ego Danielsa, sierżanta sztabowego i strategicznego doradcy brygady IDF - Israeli Defence Force / Izraelskich Sił Zbrojnych,  wyspecjalizowanej w dziedzinie [dez]informacji medialnej - i jak to zapewne w wojsku bywa, dezinformacji medialnej określanej PR-em, też.

Przetłumaczony cytat z notki biograficznej / zrzut wyżej:Wychowany został w Edgaware, Londyn, Wielka Brytania. Kiedy opuścił liceum Hasmonean w wieku 18 lat, spakował walizki i postanowił zrobić sobie gap year (rok przerwy w nauce) i pojechać do Izraela.

W trakcie 'gap year', Johnny studiował w niepełnym wymiarze czasowym na 'Yeshiva' (to nazwa dobrego Uniwerku) i był wolontariuszem organizacji 'Zichron Menachem' pomagającej dzieciom wszystkich wyznań w zmaganiach z rakiem w izraelskich szpitalach.

Po roku Johnny zakochał się w Izraelu i zdecydował, że uczyni to miejsce swoim domem, opuszczając tym samym swoje miejsce na Uniwersytecie/College w Londynie, by móc dołączyć do armii izraelskiej.

Johnny został przyjęty do elitarnej grupy spadochroniarzy gdzie zostałsierżantem sztabowym. Obecnie jest  i strategicznym doradcą brygady [IDF] Israeli Defence Force / Izraelskich Sił Zbrojnych /   wyspecjalizowanej w dziedzinie informacji medialnej- został wyszukany do tej roli przez "łowcę talentów".  / Źródło: Johnny Daniels ma bardzo ciekawy życiorys >>  https://www.jonnydaniels.com/who_we_are 

Jak można się dowiedzieć z jego strony internetowej JonnyDaniels.com, jest on też specjalistą od PR-u. W zakładce "Cients" znajdziemy portfolio klientów Jonnego Danielsa, gdzie jako jedena z klientów wymieniona jest fundacja "From the Depth", ... której Johnny Daniejs jest prezesem, i zapewne założycielem.  

Wśród zdjęć zamieszczonych na JonnyDaniels.com można też znaleźć zrzut z Gazet.pl z informacją, że firma: City Security wyśle do Izraela swoich stu najlepszych ochroniarzy. We współpracy mają chronić mieszkańców przed atakami ekstremistów. Benjamin Krasicki, prezes firmy, w rozmowie z Gazetą.pl zapewnia: Akcja nie jest wymierzona w Palestyńczyków. [?] 

Biorąc pod uwagę, że Jonny Daniels jest podoficerem Izraelskich Sił Zbrojnych, oraz strategicznym doradcą jednostki wyspecjalizowanej w dziedzinie wojskowej [dez]informacji medialnej prowadzącym firmę PR-owską też na terenie Polski, będąc jednocześnie prezesem fundacji "uwikłanj" w współtworzenie bieżących relacji [medialnych] między Polakami, a społecznośćią żydowską w Polsce, i na świecie, "zahaczającą" o interesy Państwa Izrael, należy zapytać:  

Jaką tak naprawdę działalność na terenie Polski prowadzi osobiście Jonny Daniels, jego firma JDPR, oraz jego fundacja From the Deptch,  ... oraz czy ta działalność jest finansowana, lub nie, Ministerstwa Obrony Izraela i Izraelskich Sił Zbrojnych. -  Jeśli działalność ta jest finansowana przez wymienione podmioty, to jaki jest cel tej działalności?  ///  Odnoszę wrażenie, że są to pytania z dziedziny obronności Państwa Polskiego.  

 


 

KOMENTARZE

 • B. ambasador Izraela w Polsce dementuje w RMF FM tłumaczenie swojego wywiadu dla izraelskiego radia
  .
  W rozmowie z RMF FM Szewach Weiss zacytował dokładnie swoje słowa:

  Polski rząd zagraniczny i polski rząd jeszcze w Polsce na początku wojny nie współpracował z hitlerowcami, natomiast prawie cała Europa wtedy współpracowała. I to wszystko. I właśnie mówiłem o Armii Krajowej, a nie o rządzie polskim. Powiedziałem, że Armia Krajowa, niestety, tam Żydzi walczyli też, i ratowała Żydów i ukarała szmalcowników, ale byli tacy w Armii Krajowej, że też współpracowali z Niemcami co do Żydów. Ale przeważnie nie Armia Krajowa, tylko Żandarmeria Polska. To powiedziałem. Co z tego zrobili, "Jerusalem Post", ja nie wiem ... " [ powiedział Weiss w wywiadzie udzielonym w niedzielę rano w Radio Armii Izraela ] powtarzając to dla RMF FM.

  >> Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-b-ambasador-izraela-w-polsce-dementuje-w-rmf-fm-tlumaczenie-,nId,2604017#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
 • Komentarz
  .
  Jakiś czas temu słyszałem jak Grzegorz Braun, chyba wPolsce.pl, powiedział, że już od jakiegoś czasu przebywa w Polsce ponad stu kilkudziesięciu ofucerów izraelskich jednostek specjalnych / TO BYŁO JAKIŚ CZAS TEMU / Teraz Szewach Weis w Radi Armii Izrela mówi co mówi, .... TO MUSI MIEĆ ZWIĄEK >> https://youtu.be/fpu2y8VYQFk
 • IPN: Było ok. 30 pogromów żydowskich na Białostocczyźnie
  Na terenie Białostocczyzny w 1941 roku doszło do ok. 30 wystąpień antyżydowskich; ich tło nie jest do końca jednoznaczne - tak obecny stan badań tej problematyki podsumowuje IPN. Kilka spraw prowadził lub prowadzi pion śledczy Instytutu.

  W zależności od różnych źródeł, liczba miejscowości w północno-wschodniej Polsce, gdzie doszło do pogromów Żydów jest różna - poinformował IPN w Białymstoku. Instytut podaje, że liczba ta zależy również od obszaru i czasu, oraz samej definicji pogromu.

  Anna Pyżewska z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, autorka i współautorka publikacji IPN poświęconych tej tematyce, przywołuje dane dwóch autorów. Prof. Andrzej Żbikowski z Żydowskiego Instytutu Historycznego podaje, iż między 22 czerwca a połową września 1941 r., na terenie tzw. Bezirk Bialystok, czyli okręgu białostockiego utworzonego latem 1941 r. przez okupacyjne władze niemieckie, do wystąpień antyżydowskich doszło w 29 miejscowościach. Na terenie całej tzw. Zachodniej Białorusi (czyli z uwzględnieniem terenów przyszłego Bezirk Bialystok) takich miejscowości było, według tego badacza, 67.

  Dziennikarka Anna Bikont, autorka książki "My z Jedwabnego" (pierwsze wydanie miało miejsce w 2004 roku), podaje, że w Łomżyńskiem i na Białostocczyźnie doszło do wystąpień przeciwko żydowskim sąsiadom w 24 miejscowościach. Z wydanych w 2002 r. przez IPN dwóch tomów publikacji pt. "Wokół Jedwabnego" wynika, że latem 1941 r. na terenie obecnego woj. Podlaskiego doszło w sumie do 22 antyżydowskich wystąpień ludności.

  Historycy IPN podkreślają, że tło tych pogromów nie jest do końca jednoznaczne. - Badania wskazują, że w pierwszym okresie powodem mordów na Żydach była chęć odwetu za krzywdy – zarówno te rzeczywiste, jak i urojone – jakich polska społeczność doznała ze strony Żydów w okresie okupacji sowieckiej. W następnej kolejności pogromy były inspirowane przez stronę niemiecką. Jednocześnie w obu przypadkach do ekscesów przeciwko Żydom przyłączały się elementy kryminalne, dla których była to głównie okazja do rabunku, grabieży, a nawet załatwienia porachunków, nierzadko jeszcze sprzed wojny - dodała Pyżewska.

  Najgłośniejszą sprawą, która wywołała szeroką dyskusję nie tylko w Polsce, była zbrodnia z 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem. Dyskusja rozgorzała po publikacji w 2000 roku książki Jana Tomasza Grossa "Sąsiedzi", w której napisał on, że polscy sąsiedzi zamordowali w Jedwabnem 1,6 tys. Żydów.

  W toku wszczętego wówczas śledztwa IPN ustalił, że mordu co najmniej 340 Żydów (300 spalono żywcem w stodole, a co najmniej 40 innych zabito wcześniej w nieustalony sposób), dokonała ok. 40-osobowa grupa polskiej cywilnej ludności, która miała w nim "rolę decydującą", ale inspiratorami byli Niemcy, choć ich roli do końca nie dało się ustalić. W 2003 r. Instytut umorzył to śledztwo a powodem było to, iż nie udało się znaleźć wystarczających dowodów na udział osób innych niż osądzone już po II wojnie światowej.

  Szef Oddziałowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku prokurator Janusz Romańczuk poinformował, że obecnie prowadzone jest jedno śledztwo dotyczące pogromu Żydów, z 5 lipca 1941 r. w Wąsoszu (obecny powiat grajewski). Dotyczy ono zabójstwa co najmniej 150 obywateli polskich narodowości żydowskiej. - Śledztwo znajduje się w fazie końcowej. W tym roku zostanie opracowana decyzja merytoryczna kończąca postępowanie - poinformował Romańczuk.

  Przypomniał, że oprócz śledztwa dotyczącego Jedwabnego, białostocki IPN prowadził sprawy dotyczące mordów Żydów w Radziłowie, Szczuczynie oraz mordu żydowskich kobiet w okolicach wsi Bzury. One również zostały umorzone. Powody był podobne: albo w ogóle nie udało się ustalić sprawców albo nie udało się ustalić sprawców innych niż ci, którzy po wojnie byli za te zbrodnie osądzeni.

  W przypadku Radziłowa śledztwo dotyczyło masowego zabójstwa, dokonanego 7 lipca 1941 roku, ok. 500 osób narodowości żydowskiej. Część z nich została zastrzelona, ale większość spalona w stodole. W kolejnych dniach, do 10 lipca, dokonywane były zabójstwa pozostałych ofiar, które zostały zastrzelone w nieustalony sposób.

  W śledztwie dotyczącym Szczuczyna IPN próbował wyjaśnić okoliczności rozstrzelania w lipcu 1941 roku ok. 600 osób narodowości żydowskiej. Prokuratorzy badali też wątek działalności getta w tym mieście - chodziło o stworzenie tam przez Niemców tragicznych warunków życia ludności żydowskiej, grożących biologicznym wyniszczeniem ok. 2 tys. Żydów tam przebywających.

  Anna Pyżewska podkreśla, że choć generalnie problematyka pogromów została już - jak to określiła - "nieźle rozpoznana", to jednak wiele kwestii i wątków wymaga jeszcze uszczegółowienia. "Mimo wielu podobieństw, w różnych miejscowościach pogromy przebiegały nieco inaczej. Odmienny był stopień udziału w nich zarówno ludności polskiej, jak i Niemców oraz związana z tym kwestia inspirowania ekscesów antyżydowskich. Inne były liczby ofiar czy sam przebieg zajść" - powiedziała.

  Zaznaczyła również, że w zależności od zdefiniowania pojęcia "pogrom" nie do końca czasem wiadomo, czy w danej miejscowości doszło do pogromu czy też np. do napaści na tle rabunkowym lub - jak to ujęła - "zajścia związanego z wycofywaniem się władz sowieckich, a brakiem ustabilizowania władzy kolejnego okupanta".

  - Już tych kilka zasygnalizowanych problemów wskazuje na konieczność pogłębienia badań, choć – jak wskazuje praktyka - w wielu przypadkach uzyskanie pełnego obrazu mających miejsce wydarzeń uniemożliwi uboga baza źródłowa - mówi Pyżewska. Podkreśla przy tym, że niewątpliwie bardzo by się przydało popularnonaukowe opracowanie tego tematu. Chodzi o to, by było dostępne i zrozumiałe dla przeciętnego czytelnika, któremu trudno jest przebrnąć przez fachowe i rozległe opracowania, jak np. publikację IPN z 2002 r. pt. "Wokół Jedwabnego".

  "Wokół Jedwabnego" to dwa tomy, każdy liczący ponad 1,5 tys. stron - ze studiami historycznymi i dokumentami, m.in. poprzednich postępowań w sprawie zbrodni w Jedwabnem. Są artykuły historyków i prawników przedstawiające problematykę zbrodni popełnionych na ludności żydowskiej w Jedwabnem i innych miejscowościach na Białostocczyźnie latem 1941 r. z uwzględnieniem szerszego tła historycznego.

  >> https://bialystok.onet.pl/ipn-bylo-ok-30-pogromow-zydowskich-na-bialostocczyznie-tlo-nie-do-konca-jednoznaczne/vk7jjc

  Są też opublikowane dokumenty z archiwów polskich i zagranicznych mające znaczenie w wyjaśnianiu genezy, okoliczności czy przebiegu zdarzeń, jak też akta procesów karnych, które odbyły się przed komunistycznym wymiarem sprawiedliwości w latach 40. ubiegłego wieku.

  W archiwach IPN jest udokumentowanych kilkadziesiąt przypadków skazania po wojnie Polaków za zabójstwa Żydów w czasie wojny.

  ZAPOMNIANO ABY DODAĆ, ŻE " " DOKONYWAŁA SOWIECKA WŁADZA ŻYDOWSKA NA POLAKACH, KTÓRZY W 1941 ROKU PRZEGANIALI TĄ WŁADZĘ Z OKUPOWANYCH PRZEZ ZWIĄZEK SOWIECKI OKUPOWANYCH PO 17 WRZEŚNIA 1039 ROKU ZIEM POLSKICH
 • .
  http://m.neon24.pl/679992e29cd1bd3932a462b7fad8f8bd,0,0.jpg

  MAPA ATAKU NIEMIEC NA ZWIĄZEK SOWIECKI 22 CZERWCA 1941 R

  Wtedy doszło do zmasowanego pogromu na ludności żydowskiej po wkroczeniu Niemów na okupowane tereny polskie pod okupacją sowiecką

  http://m.neon24.pl/3f25ab509a92ee10271c62a6ec2d3ffd,0,0.jpg

  Mapa obszaru wokół Jedwabnego / 22 czerwca 1941 rok : Na lewo od czerwonej linii Generalna Gubernia; na prawo okupacja sowiecka./ Nieopodal tej czerwonej linii, "po sowieckiej stronie" znajduje się Jedwabne. 22 czerwca 1941 r. hitlerowskie Niemcy napadły na Związek Radziecki. Między czerwoną linią i Białymstokiem, wokół Jedwabnego, na przełomie czerwca i lipca hitlerowcy dokonali serii masakr ludności żydowskiej. - W zależności od źródeł, liczba miejscowości w północno-wschodniej Polsce, gdzie doszło dopogromów Żydów jest różna IPN: Było ok. 30 pogromów żydowskich na ... - Białystok - Onet - To w Jedwabne było jednym z bardzo wielu: zaczęło się od Wieruszowa, … nie skończyło w Jedwabnem. >>> https://www.youtube.com/watch?v=QfWel51xP5w

  Einsatzgruppen >> https://www.youtube.com/results?search_query=Einsatzgruppen%3A+Nazi+Death+Squads+%7C+PBS+America
  .
  http://m.neon24.pl/bc9cf4065f2528ada83d723dfc98d7e8,0,0.jpg
 • POLIN / 77. rocznica zbrodni w Jedwabnem
  Po wojnie odbyło się kilkadziesiąt procesów uczestników pogromów. W przypadku Jedwabnego w procesach z lat 1949-50 na kary więzienia skazano 10 osób. W latach 2000-2003 nowe śledztwo w sprawie mordu w Jedwabnem przeprowadził Instytut Pamięci Narodowej. Zakończyło się ono jednoznaczną konkluzją, że zbrodni dokonali Polacy przy niemieckiej inspiracji. W ramach śledztwa zlokalizowano miejsce zbrodni i pochówku ofiar. W 60. rocznicę mordu w Jedwabnem odsłonięto tam pomnik. Podczas tej uroczystości Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski wyraził przeprosiny "w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią".

  Ujawnienie mordu w Jedwabnem w 2000 r. było szokiem dla opinii publicznej, bo podważało autoportret Polaków jako wyłącznie ofiar wojny. Dyskusje o tym wydarzeniu urosły do rangi jednej z najważniejszych debat o najnowszych dziejach Polski.
  >> http://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2018/07/02/77-rocznica-zbrodni-w-jedwabnem
 • A TU CIEKAWOSTKA Z 2017 ROKU / Obchody 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Kościele w Jedwabnie
  >> Obchody 77 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Kościele w Jedwabnie
  >> https://www.jedwabno.pl/17897/obchody-77-rocznicy-zbrodni-katynskiej-w-kosciele-w-jedwabnie#

  JEDWABNO, ... TO NIE TO JEDWABNE / ALE JAKIŚ ZWIĄZAK JEST
 • Czy Izrael przeprowadził w Polsce operację ANTY-JEDWABNE?
  A właściwie medialny sabotaż skutkujący uniemożliwieniem naukowego zbadania sprawy: Możliwe, że odpowiedzią na to pytanie jest sylwetka Jonny'ego Danielsa?

  ... sierżanta sztabowego i strategicznego doradcy brygady [IDF] Israeli Defence Force / Izraelskich Sił Zbrojnych / wyspecjalizowanej w dziedzinie wojskowej informacji medialnej, w zakres której zapewne whodzi też wojskowa dezinformacja medialna, ... w wersji cywilnej potocznie nazywana szarym PR-em. >> http://ziut.neon24.pl/post/140304,czy-izrael-przeprowadzil-w-polsce-operacje-anty-jedwabne

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ULUBIENI AUTORZY