Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
697 postów 4603 komentarze

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

"Wszystkie kłamstwa Jonny'ego Dnielsa" [2]

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Jonny Daniels: "Ustawa 447 niczego nie zmieni. Pństwo Izrael nie jest nią zainteresowane" / ... i to jest prawda. Ustawa 447 i list 50 senatorów USA zrównujących nas z ukraińskimi banderowcami to tylko wsparcie. - sednem jest ustawa reprywatyzacyjna.

Myślę, że znaleźliśmy się w sytuacji, gdy trzeba sobie zadać pytanie, czy przy widocznym sprzeciwie Polaków wobec ustawy reprywatyzacyjnej, planuje się jej wprowadzenie "na bagnetach", ...przy użyciu ustawy 1066?

Pytanie wydaje się bezsensowne, więc przypomnę: 11 grudnia doszło do rekonstrukcji rządu [ustawa reprywatyzacyjna była już wtedy gotowa], ... a 20 grudnia premier Morawiecki złożył w Sejmie projekt ustawy dotyczący:

"utworzenia regulacji prawnych umożliwiających wyekwipowanie żołnierzy wojsk obcych    w broń  i amunicję  znajdującą się na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej".   >>   //orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2157_u.htm

Niby nic takiego, ale de facto, w praktyce oznacza to, że "żołnierze wojsk obcych" uzyskali możliwości przemieszczenia się do i po Polski "incognito", bez broni, w którą mogą zostać wyekwipowani w Polsce.

Przypomnijmy: Uchwalona w maju 2016 roku PiS-owska ustawa 1066 daje prezydentowi właśnie taką możliwość za pomocą wyrażenia "zgody", ... i w ustawie tej, inaczej niż innym podmiotom, ilu żołnierzom i na jak długo, ta zgoda może zostać przez prezydenta udzielona. / Nie określa ona też trybu w jakim ta "zgoda" może zostać udzielona. Równie dobrze może to być więc zrobione w trybie tajnym. : /

- No cóż, wystarczy aby prezydent, za zgodą premiera chciał skorzystać ze swoich uprawnień, ... "i mamy babo placek". Dlatego warto się zastanowić, dlaczego premier Morawiecki, jako priorytet, 9 dni po objęciu urzędu wyszedł z inicjatywa wyekwipowania obcych wojsk w broń Wojska Polskiego? 

Czy dlatego też, w zeszłym roku,  rozszerzono liczbę połączeń lotniczych z Izraelem?

 

  

TUSK GOV ERROR 404 DETECTED  >>  https://youtu.be/GYingbicm00

 

USTAWA z dnia 8 lutego 2018 r.  o   zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania  się przez to terytorium

Art. 1. W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 35) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:   >>   //orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2157_u.htm

„Art. 13a. 1. Na wniosek właściwych organów wojskowych strony wysyłającej żołnierze wojsk obcych mogą być wyposażani w broń i amunicję stanowiące uzbrojenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Minister Obrony Narodowej, w drodze decyzji, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, określa liczbę i rodzaj broni, w którą będą wyposażani żołnierze wojsk obcych.

3. W zakresie wyposażania wojsk obcych w amunicję oraz ewidencjonowania wydanej amunicji i broni stosuje się przepisy obowiązujące w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 MARSZAŁEK SEJMU / – / Marek Kuchciński

 

   

20.05.2016 Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: Prezydent podpisał ustawę o zasadach pobytu sojuszniczych wojsk na terytorium RP

19 maja br. Prezydent RP podpisał ustawę z 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Ustawa ma umożliwić obcym komponentom wojskowym szybkie udzielenie pomocy RP lub innemu sojusznikowi w sytuacji konieczności użycia polskiego terytorium lub przestrzeni powietrznej do podjęcia działań.

Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych do wyrażenia zgody na pobyt wojsk obcych (w szczególności wojsk państw członkowskich organizacji międzynarodowych NATO i UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju.

Zasadniczą rolę w procesie decyzyjnym ustawodawca powierzył Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który został upoważniony do wyrażenia zgody na pobyt w Polsce wojsk obcych w ramach wzmocnienia wojskowego. 

Wyrażenie zgody następować będzie na wniosek Ministra Obrony Narodowej, skierowany do Prezydenta RP, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów. 

W treści zgody Prezydent określa cel pobytu wojsk obcych, zakres uprawnień wojsk obcych oraz inne okoliczności mające znaczenie dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 

Prezydent wskazuje jednocześnie, które z uprawnień Sił Zbrojnych RP będą przysługiwać wojskom obcym w czasie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa nakłada obowiązek niezwłocznego zawiadomienia Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu o wyrażeniu zgody na pobyt wojsk obcych na terytorium RP.

Należy zaznaczyć, że górną granicę uprawnień nadawanych wojskom obcym wyznaczać będą uprawnienia Sił Zbrojnych RP, które wynikają z ustaw regulujących ich użycie w czasie pokoju na terytorium RP. 

Tym samym wojska obce prowadzące operacje na terytorium RP mogą mieć co najwyżej te same uprawnienia, które posiadają Siły Zbrojne RP (dodawany do ustawy art. 3a ust. 3). 

W zależności od ustaleń międzynarodowych oraz sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa, Prezydent RP będzie mógł również ograniczyć uprawnienia wojsk obcych (a co za tym idzie ich możliwości działania), ewentualnie przyznać im pełnię uprawnień posiadanych przez Siły Zbrojne RP, wynikających z prawa powszechnie obowiązującego.

>> https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/7448,Prezydent-podpisal-ustawe-o-zasadach-pobytu-sojuszniczych-wojsk-na-terytorium-RP.html

Izba Reprezentantów Kongresu USA przyjęła we wtorek ustawę dotyczącą restytucji mienia ofiar Holokaustu (Justice for Uncompensated Survivors Today - JUST) 447

"Wszystkie kłamstwa Jonny'ego Danielsa" [1]

>>  //ziut.neon24.pl/post/143475,wszystkie-klamstwa-jonny-ego-danielsa

Uważam, że jako prezydent wybrany przez naród, jestem to winien moim rodakom, żeby dać im możliwość wypowiedzenia się w jak największym stopniu - powiedział Duda w TVP.info / I "ciemnota" w to wierzy?

>> https://wpolityce.pl/polityka/392035-prezydent-duda-polacy-chca-zmian-w-konstytucji-nie-wycofam-sie-z-referendum-to-moje-zobowiazanie-wobec-rodakow-wideo

Ja sprawę widzę w inny sposób. /  Obecna Konstytucja gdzieniegdzie wymaga zmian, ale zmian punktowych. To co chce osiągnąć Duda to zmiana systemu, z systemu parlamentarnego na prezydencki, gdzie jeden człowiek {"ON"} , będzie decydował o wszystkim.

Uważam, że napisana we względnie, ideologicznie, zdrowszych czasach niż obecne, obecna Konstytucja jest gwarantem tego, że Polska pozostanie Polską, ... a nie Rzeczpospolitą Przyjaciół", o czym wielokrotnie wspominał prezydent Duda.  -  w momencie gdy zmienią nam Konstytucję, nowa Konstytucja będzie musiała być zgodna z podpisanymi przez Polskę traktatami, ... w tym z Traktatem Lizbońskim, którego przed podpisaniem nawet Tusk nie czytał. / Nowa Konstytucja ma zapewne dopasować Polskę do niekonstytucyjnego Traktatu Lizbońskiego.


pRezydent  i PiS mają plan: sto lat po upadku idei budowy JUDEOPOLONI na terenach Rzeczypospolitej porozbiorowej, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, stracimy niepodległość - tak widzę przyszłość analizując zmieniającą się sytuację

18.01.2018 / Jak donosi wPolityce.pl Marszałek Senatu Stanisław Karczewski po rozmowie z prezydenckim ministrem Muchą w sprawie planowanego przez Dudę referendum odniósł się też do obecnej ustawy zasadniczej, czyli planów zmiany obecnie obowiązującej polskiej Konstytucji:

Konstytucja, która ma 20 lat, została napisana przez środowiska lewicowe, wymaga zmiany. Mamy taką świadomość i się z tym zgadamy. Potrzebna jest dyskusja i na pewno taką dyskusję, debatę należy i trzeba prowadzić wokół Konstytucji (…) To proces, pewnie długi. Musimy też zmienić ustawę o referendum  —   tłumaczył marszałek Senatu.  / koniec cytatu /

<>

11 Listopada prezydent Duda chce przeprowadzić tzw. referendum konstytucyjne, czyli zadając kilka pytań, jeśli referendum będzie ważne, Duda chce uzyskać zgodę Polaków na zmianę Konstytucji, którą sam napisze.

Karczewski zdradził, że "Musimy też zmienić ustawę o referendum.", ... a to może oznaczać zmianę tego rodzaju, że obecne referenda nie mające mocy wiążącej, chce się zmienić w ten sposób, aby miały moc wiążącą

- jeśli przed "referendum Dudy" ustawa o referendum zostanie zmieniona w sposób jak wyżej, po tzw. "referendum konstytucyjnym" Dudy [wystarczy aby tylko była frekwencja ***], obecna polska Konstytucja będzie musiała zostać zmieniona, bo tak to "ustawi" planowana zmiana ustawy o referendum, o której mówi marszałek Senatu Karczewski.

*** referendum będzie miało wymaganą frekwencję, bo 11 listopada mają się też odbyć wybory samorządowe / taka przy okazji "frekwencja referendalna" stworzy wrażanie, że Polacy chcą zmiany obowiązującej Konstytucji.

Wtedy Duda, tak jak z niekonstytucyjnie napisanymi ustawą o Sądzie Najwyższym [nad którym przejmuje kontrolę] i ustawą o KRS,  sam napisze nam Konstytucję, taką jaką będzie chciał. Konstytucji, która swoimi zapisami, bez wojny,  może tak zmienić nam rzeczywistość, że w miejsce Polski jaką znamy, doprowadzi to do powstania nowotworu o nazwie POLIN.

Obecna Konstytucja, gdyby była przestrzegana, nie jest taka zła. /  Na pewno gwarantuje to co mamy, i co ważne umożliwia korektę, zawartych na szkodę Polski, niekonstytucyjnych zapisów w umowach międzynarodowych, np. w Traktacie Lizbońskim, który Tusk podpisał, bez jego przeczytania, ...

tego nie da, i nie zagwarantuje planowana nowa konstytucja, która na 100% będzie musiała być zgodna z tak zwanymi "wartościami europejskimi" - to właśnie niesie ze sobą zmiana obecnie obowiązującej polskiej Konstytucji.

W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, sto lat po upadku idei zbudowania JUDEOPOLONI, może dojść do / cokolwiek by to nie znaczyło /, ... do ustanowienia w Polsce 'Rzeczpospolitej Przyjaciół' 

-  Analizując sytuację, tak widzę przyszłość.

Do takiej konkluzji można [a nawet trzeba] dojść, analizując rozwój wypadków i zachowanie prezydenta Dudy, biorąc pod uwagę niejasne kulisy jego wyboru na kandydata PiS na prezydenta [w tym to kto go poparł], powitanie w Polsce AJC-Amerykańskiego Kongresu Żydów z jego powitalnym "listem żelaznym" wyłącznie,

mając przy tym na uwadze bezprawne roszczenia organizacji izraelsko-żydowskich względem Polski, co do mienia bezpotomnie zmarłych w Holokauście przedwojennych obywateli polskich, Polaków wyznania mojżeszowego.

... oraz co najważniejsze, mając na uwadze planowaną zmianę Konstytucji, pamiętając już uchwalony niekonstytucyjny fakt, próbę prezydenta Dudy, przejęcia kontroli nad Sądem Najwyższym, co razem ze zmianą Konstytucji może doprowadzić w Polsce do dyktatury, ALE NIE DUKTATURY PiS, DYKTATURY PREZYDENCKIEJ  -  Dlatego Kaczyńskiego z całym PiS sklasyfikować należy, albo jako "pożytecznych idiotów", albo agentów wpływu obcych państw, ... Izraela i USraela / czyli interesów diaspory żydowskiej Stanów Zjednoczonych

Wydaje mi się, że jesteśmy poddawani "podwójnemu praniu mózgu".

Z jednej strony Obywatelom RP udało się obrzydzić Polakom obecną Konstytucję, co uzasadnia inicjatywę Dudy aby ją zmienić  - agentura to nie solista, to zespół, który nas kołuje - a my "gonimy własny ogon".

Jeśli się zastanowić, skoro Duda z PiS ewidentnie złamali procedury konstytucyjne [mogli to zrobić zgodnie z konstytucją] w sprawie sądów, to równie dobrze wiele umów międzynarodowych, w tym Traktat Lizboński, może być niezgodny z Konstytucją.

Zmieniając Konstytucję, jak chce Duda, pozbawimy się możliwości uznania za niezgodne z konstytucją te przepisy np. Traktatu Lizbońskiego, na podstawie których Komisja Europejska "chce nas ustawić w szeregu", a które zgodnie z obowiązującą obecnie polską Konstytucją, nie powinny nas obowiązywać.

Zmieniając Konstytucję, świadomie lub nie, Duda pozbawi nas prawa do sprawdzenia, czy poprzednie rządy sprzedały nas, tak jak wcześniej do tego doszło w Magdalence. /  Zmiana Konstytucji powinna być ostatnią rzeczą, na którą powinniśmy się zgodzić. 

-   Aby podbić państwo, nie trzeba tego robić militarnie, można tego dokonać metodami na pozór legalnymi, za pomocą podstawionych agentów wpływu. - Z takim przypadkiem, wydaje mi się, mamy aktualnie do czynienia.  -  TO TRZEBA SPRAWDZIĆ , NAD TYM TRZEBA SIĘ ZASTANAWIAĆ i NA TO SZUKAĆ DOWODÓW,... i tym trzeba się zająć.

Tak jak z Konstytucją amerykańską  [która ma sto kilkadziesiąt lat],  tak z obecną Konstytucją polską, można się zgodzić na jakiejś jej  drobne uaktualniające poprawki, ale nie można się zgodzić na to, aby została całkowicie zmieniona na zamówienie człowieka, który nie tylko nie wie jak napisać zgodną z Konstytucją ustawę [bo to byłoby zbyt proste], który ją złamał, .... i o którym na pewno wiemy na pewno jedynie to, ze chce tą Konstytucję ułozyć pod swoją własną osobę.

-  Nie możemy się na to zgodzić, ... tym bardziej, że jest mało prawdopodobne, aby do 11 Listopada ustalono winnych zamachu w Smoleńsku.

 

KOMENTARZE

 • "Wszystkie kłamstwa Jonny'ego Danielsa" [1]
  >> http://ziut.neon24.pl/post/143475,wszystkie-klamstwa-jonny-ego-danielsa
 • TUSK GOV ERROR 404 DETECTED >> https://youtu.be/GYingbicm00
  TUSK GOV ERROR 404 DETECTED >> https://youtu.be/GYingbicm00
 • Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich
  projekt dotyczy stworzenia podstaw prawnych do wyrażania zgody przez Prezydenta RP na wniosek Ministra Obrony Narodowej kierowany za zgodą Prezesa RM, na pobyt wojsk obcych (w szczególności NATO i UE) w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych RP w operacjach wojskowych prowadzonych na terytorium RP w czasie pokoju
  >> http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=295


  USTAWA z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
  >> http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=061B13AB5696566AC125821000389D98
 • Lustereczko powiedz przecie...
  Nie widzę Żadnej różnicy między tymi dwoma gębami !
 • @provincjał 18:44:22
  Lustereczko, ... https://youtu.be/zHxMYIRmVO8
  kto jest naj ... ? https://youtu.be/tXhpsshtdiw
  .
  http://m.neon24.pl/c08a5b1f3d0b744662fba5dbcf7567e1,0,0.jpg
  .
  http://m.neon24.pl/d917c53d616d351b2f144f21b7b12614,0,0.jpg
 • W sprawie Konstytucji prezydent Duda jest zdecydowany
  Uważam, że jako prezydent wybrany przez naród, jestem to winien moim rodakom, żeby dać im możliwość wypowiedzenia się w jak największym stopniu - powiedział Duda w TVP.info / I "ciemnota" w to wierzy?
  >> http://ziut.neon24.pl/post/143470,w-sprawie-konstytucji-prezydent-duda-jest-zdecydowany

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY