Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
697 postów 4603 komentarze

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

TAJNY REFERAT JAKUBA BERMANA 1946 / "Piekło już się zaczęło"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946": "To źle wróży Polsce i Polakom na najbliższą przyszłość", pisałem o zachowaniu Kaczyńskiego w lipcu 2016 r.

O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970 w notce archiwalnej z 2016 r. >>  //ziut.neon24.pl/post/132628,tajny-referat-jakuba-bermana-1946-zrodlo

<>

 
KACZYŃSKI "STEREOTYPOWO" O ANTYSEMITYŹMIE i ANTYSYJONIŹMIE
 
(Notka Ziuta z 
 

Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod pomnikiem Wielkiej Synagogi w Białymstoku. Prezes PiS pojawił się tam z okazji 75. rocznicy tragicznych wydarzeń z 27 czerwca 1941, gdy niemieckie hitlerowskie bataliony policyjne spaliły synagogę.  

Jak mówił szef PiS, w całej Europie rósł wtedy antysemityzm, ale to Niemcy są odpowiedzialne za Holocaust.  / Źródło: wPolityce.pl  

Kaczyński w Białymstoku o antysemityzmie i antysyjoniźmie / fragment wypowiedzi:

Dziś w Europie mamy nową, wielką falę antysemityzmu - czasem jawnego, czasem dyskretnego, koncentrującego się na atakach na państwo Izrael. To państwo jest przyczółkiem naszej kultury w tamtym świecie, z którym musimy współpracować. Powinniśmy dążyć do tego, by nasze ideały się zbliżały. (…)Temu też musimy się przeciwstawiać - musimy ciągle mówić, do czego prowadzi antysemityzm w każdej formie - także tej dzisiejszej, ukrytej pod hasłem antysyjonizmu , czy wymierzonego w Izrael. Dziękuję bardzo.

- Czym jest syjonizm?

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych 3379, przyjęta w dniu 10 listopada 1975 roku w głosowaniu 72 do 35 (przy 32 wstrzymujących się),"określiła że syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej".  Głosowanie odbyło się około roku po  UNGA 3237 gdzie ONZ przyznała Organizacji Wyzwolenia Palestyny  "status obserwatora",  oraz po przemówieniu Jasera Arafata do Zgromadzenia Ogólnego w listopadzie 1974 r. nazywanego  tzw. "gałązką oliwną". 

Oprócz krajów arabskich i islamskich uchwała została podjęta przy wsparciu bloku sowieckiego.   Uchwła, że  "syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowejzawarta w uchwale  3379, jako jedyna uchwała w historii ONZ,  została odwołana w 1991 roku rezolucją ONZ 46/86.

<>

To, że Izraelowi na drodze dyplomatycznej udało się "odkręcić" fakty nie znaczy, że "to co było a nie jest"  - w odniesieniu do państwa Izrael  -  "nie pisze się w rejestr".

Powinno to być szczególnie ważne gdy państwo to, po cichu  -  przy pomocy Ambasady USA  -  angażuje się na szkodę Polski,  w między innymi takie projekty, jak bezprawny odzysk mienia obywateli polskich pochodzenia żydowskiego zmarłych w Holokauście, które to bezprawne roszczenia miały być finansowane ze sprzedaży Polskich Lasów Państwowych, ... obronionych (chyba) przez PiS. 

Nazywanie antysyjonizmu, formą "dzisiejszego antysemityzmu ukrytego pod hasłem antysujonizmu",czy nazywanie antysemityzmem sprzeciwu wobec działań Izraela jest brakiem wiedzy na temat historii powstania idei syjonistycznych, wciskaniem "celowej głupoty", ...  albo działaniem osłonowym na rzecz interesów obcego państwa.

- Prezesie Kaczyński!  Dlatego "powinniśmy dążyć do tego, by nasze ideały się zbliżały"?

Prezes Kaczyński  oznaki antysemityzmu, w kontekście antysyjonizmu,najwyraźniej nie kojarzy, lub nie chce kojarzyć, lub zapomina o swoich własnych marszach w obronie Radia Maryja i Telewizji TRWAM, o których dyskutowano w Amerykańskiej Ambasadzie z żydowską lożą masońską B'nai B'rith.

Albo, dla doraźnych potrzeb politycznych Prezes Jarosław Kaczyński nie rozróżnia, lub nie chce rozróżniać, znaczenia pojęć "antysemityzm / antysyjonizm".  

-   To źle wróży Polsce i Polakom na najbliższą przyszłość. ***

Prowadząc politykę 40 milionowego państwa nie wystarczy być polskim patriotą, ... trzeba też umieć, lub mieć odwagę, właściwie oceniać sytuację, ... i  nie być ignorantem! Prezesowi Kaczyńskiemu zabrakło konsekwencji w znajomości historii i kojarzenia faktów. / Sorry! Kaczyński  "stracił dobrą okazję aby siedzieć cicho".

 

 


.
PRL-owski prezydent Polski Bolesław Bierut z Jakubem Bermanem"INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946" - O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970

FRAGMENT: Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli.  -  Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur.   -  Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie.

Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.

Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami - prasą, filmem, radiem.  / ... /

Uznać antysemityzm za zdradę główna i tępić go na każdym kroku.

Jeżeli stwierdza się, ze jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.

Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję. / ... /

Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie. / >>  //ziut.neon24.pl/post/132628,tajny-referat-jakuba-bermana-1946-zrodlo

.

.
Towarzysz żydowski Jakub Berman,  ... #2 PRL-u do 1956 r.

  Na zdjęciu wyżej wytyczne "REFERATU BERMANA" z 1946 r. w praktyce

Niżej str. 51 książki +  /  Więcej w komentarzach

<>

<>

<>

Aby powiększyć karty skorzystaj z linków zdjęć

1. Okładka  >  //m.neon24.pl/f88e8677c8985dcee2846269b475d68a,0,0.jpg

2. Karta 1  >  //m.neon24.pl/f88e8677c8985dcee2846269b475d68a,0,0.jpg

3. str. 51   >   //m.neon24.pl/8ea4030b73f65a8f604f442abc3fac6d,0,0.jpg

4. str. 52 - 53   //m.neon24.pl/2e7a729bc98fc7460331f6c8d75fa1d6,0,0.jpg

5. str. 54 - 55  >  //m.neon24.pl/27bcec20b0055835b7dace393a9ee91f,0,0.jpg

6. str. 56 - 57  >  //m.neon24.pl/31b5ac06c908618b9dffd43620909ca4,0,0.jpg

<>
.
WIKIPEDIA / Poznański Czerwiec (Czerwiec ’56)   –   pierwszy w PRL strajk generalny i demonstracje uliczne, które miały miejsce w końcu czerwca 1956 w Poznaniu. Protesty zostały krwawo stłumione przez wojsko i milicję, a samo wydarzenie było przez propagandę PRL bagatelizowane jako „wypadki czerwcowe” lub przemilczane. Obecnie przez część historyków i uczestników Czerwiec ’56 bywa określany także jako poznański bunt, rewolta oraz powstanie poznańskie.

Strajk wybuchł rankiem 28 czerwca (w tzw. czarny czwartek[2]) w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielski Poznań (w latach 1949–1956 noszących nazwę Zakłady im. Józefa Stalina Poznań – w skrócie ZISPO) i przerodził się w spontaniczny protest Wielkopolan przeciw władzy.

W latach pięćdziesiątych XX wieku pięć partii komunistycznych podpisało oświadczenie o „nieuzasadnionym” rozwiązaniu Komunistycznej Partii Polski, co de facto oznaczało potępienie czystek 1936-1939, dokonanych na rozkaz Stalina.
 
Po śmierci Stalina, w Berlinie i innych miastach NRD wybuchło krwawo stłumione powstanie, w Moskwie rozstrzelano Ławrientija Berię, wznowiono stosunki dyplomatyczne między ZSRR a Jugosławią zerwane w 1950 roku, wprowadzono „demokratyzację” nazywaną również „przezwyciężaniem błędów i wypaczeń”.
 
W dniu 14 lutego 1956 roku na XX Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, który stał się iskrą rozniecającą ferment myślowy, obejmujący coraz szersze kręgi społeczeństw państw komunistycznych. 
 
Dyskusja społeczna wykroczyła znacznie poza założone ramy. Referat zawierał krytykę „kultu jednostki”, choć w warunkach Polski i innych państw bloku wschodniego szczególnego znaczenia nabrała inna teza, uznająca możliwość dochodzenia do socjalizmu drogami narodowymi, odzwierciedlającymi specyfikę danego kraju, oraz odrzucenie teorii o zaostrzającej się walce klasowej w miarę postępu w budowie socjalizmu.  
 
Prasa uwolniona od funkcji dydaktycznej stała się symbolem i kołem zamachowym reform, zaspokajając głód krytyki i demokracji. 

 
<>
 
 
"INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946" - O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany dalszych stron archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970
 
ANEKS 2:Wypowiedź Zdzisława Ciesiołkiewicza Wygłoszona na Walnym Zgromadzeniu Warszawskiego Oddziału Dziennikarzy w dniu 24 listopada 1956 r. / FRAGMENT

"Jakoś w praktyce, i na łamach prasy nieśmiało przywraca się pełnię obywatelstwa historii i [pamięć] ludziom, którzy tworzyli 1 Dywizję, i 1 Armię Polską w ZSRR, która stała się zalążkiem Rzeczypospolitej [po 1945 r. / takie były wtedy realia ZIUT]. I tutaj właśnie zaczyna się to, co boli nas wszystkich jako Polaków.

Stwarza się u nas precedens, który może się okazać w następstwie nawrotem do starych metod. Idzie mi mianowicie o rehabilitację ludzi. Jeśli przeprowadza się rehabilitację to trzeba to czynić do końca sprawiedliwie, i bez niedomówień. W tej sprawie ogarnia mnie pewien niepokój. Chcę skupić uwagę towarzyszy na pewnej zasadniczej sprawie, która - sądzę - obchodzi nas wszystkich."
 
- mówił Zdzisław Ciesiołkiewicz do Zgromadzenia Warszawskich Dziennikarzy , 24 listopada 1956 r.

Dzisiaj, 60 lat po wydzrzeniach 1956 roku temat jest wciąż aktualny. Dlaczego? / Powód wydaje się jeden. - Gdyby teraz zaczęto rehabilitację żołnierzy 1 Dywizji, i 1 Armii Polskiej w ZSRR, musiano by też potępić przynajmniej część ludzi, którzy nimi dowodzili, ... albo przynajmniej tych, którzy nie chcieli aby Wojsko Polskie w ZSRR powstało, i chcieli, aby POlska była następną Republiką Radziecką. - Do grypy tej, po 1944-1945 r. należeli "towarzysze żydowscy". 
 
-  CAŁY FRAGMENT KSIĄŻKI, Z "ANEKSEM 2", ZNAJDUJE SIĘ  W KOMENTARZACH
 
<>
 
Z pamiętnika gen. Berlinga, dowódcy 1 Armii Wojska Polskiego:
 
"Za plecami Armii walczącej krwawo o wolność i szczęście Ojczyzny, wrogie ręce, w naszym domu wychowane, usiłowały je zakuć w nowe kajdany ... Wróciło wspomnienie sprzed lat. 17 września 1939 roku na ulicy Niemieckiej w Wilnie, zamieszkałej prawie wyłącznie przez burżuazję żydowską, spotkałem o godzinie szóstej rano dwa czołgi radzieckie oblężone przez tłum wiwatujących. Sami Żydzi. Starzy i młodzi, kobiety i dzieci śpiewali i obrzucali czołgi kwiatami - widocznie już wcześniej przygotowanymi na tę okazję. A że to te czołgi, zdławiły ostatni dech wolności na tej ziemi? Niech płacą goje! ... 

Nu coo? Wasze przeszło! Teraz (Kurwa) My. - powiedział do mnie znajomy Żyd. 

- Dziś zrozumiałem, że to był zwiastun. .. 

Stworzono parawan, za którym wybranego narodu elita, w osobach Bermana, Zambrowskiego i (innych) ... ujmowała w swe ręce ster rządów w Państwie. Oni wiedzieli od dawna, jak przystąpić do dzieła. Nie zapomnieli dewizy, że masa to bydło, które musi być jednak prowadzone na dobrym łańcuchu. Pod pokrywą szczerych intencji zwiedli naszą czujność, wykuli ten łańcuch w postaci służby bezpieczeństwa, oraz spreparowanej prokuratury i sądów zdegradowanych do roli narzędzi władzy. Wszystko w imię potrzeb walki z kontrrewolucją. .. Kto chce niech wierzy, że taki był cel żydowskich machinacji. Fakty mówiły, że dla mafii rządzącej, nie ma w Polsce Polaków - są tylko Żydzi i goje! " - Powyższe cytaty zaczerpnięto z książki Zdzisława Ciesiołkiewicza "Inwazja Upiorów 1944 - 1970".

 
<>
 
ANEKS 1:  NIE MAM PRZED SPOŁECZEŃSTWEM ŻADNYCH TAJEMNIC - List otwarty gen. Zygmunta Berlinga do I Sekretarza KC PZPR Władysława Gomółki", ...   w komentarzach.
 
 
ANEKS 3:  "DZIENNIKARSTWO ŻYDOWSKIE W EUROPIE NIE JEST ŻADNYM ZAWODEM, JEST POSŁANNICTWEM ...", ...  w komentarzach.
 
 
<>
 
ROZDZIAŁ VIII 
 
POLSKI AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO SYJONIZMOWI i JEGO NOSICIELOM
 
"Co to jest faszyzm wiedzą wszyscy. Nie zmienia to w niczym jego oblicza i demaskowania jego dzisiejszej odmiany - syjonizmu. Faszyzm to syjonizm, syjonizm to faszyzm."  -   napisał Zdzisław Ciesiołkiewicz / Wszystkie karty  ROZDZIAŁU VIII  znajdują się w komentarzach. -  Kliknij na ich zdjęcia, aby je powiększyć.
 
<>
 
United Nations General Assembly Resolution 3379 - 1975 r.
 
"The racist regime in occupied Palestine and the racist regime in Zimbabwe and South Africa have a common imperialist origin, forming a whole and having the same racist structure and being organically linked in their policy aimed at repression of the dignity and integrity of the human being" - Taking note also of the Political Declaration and Strategy to Strengthen International Peace and Security and to Intensify Solidarity and Mutual Assistance among Non-Aligned Countries, adopted at the Conference of Ministers for Foreign Affairs of Non-Aligned Countries held at Lima from 25 to 30 August 1975, which most severely condemned zionism as a threat to world peace and security and called upon all countries to oppose this racist and imperialist ideology, ... Zionism is a form of racism and racial discrimination."

TŁUMACZENIE

"Rasistowski reżim w okupowanej Palestynie,  i rasistowski reżim w Zimbabwe i RPA,  mają wspólne pochodzenie imperialistyczne, tworzą całość i posiadają taką samą strukturę rasistowską, która jest organicznie związana z ich polityką mającą na celu represje i niszczenie integralności człowieka.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, oraz biorąc pod uwagę strategię wzmocnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, oraz zintensyfikowanie solidarności i wzajemnej pomocy wśród państw niezaangażowanych, na Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych, która odbyła się w Limie w dniach 25 do 30 sierpnia 1975, przyjęto że syjonizm jest zagrożeniem dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie, oraz wezwano wszystkie kraje do sprzeciwu wobec tej imperialistycznej ideologii rasistowskiej.  ...  uznaje że Syjonizm jest formą rasizmu i dyskryminacji rasowej ".
.
To, że Izraelowi na drodze dyplomatycznej udało się "odkręcić" fakty nie znaczy, że "to co było a nie jest" - w odniesieniu do państwa Izrael - "nie pisze się w rejestr".  
 
<>
 


 Jeden z memów tygodnia / Dziennik.pl

  

Śmiejcie się!  - 10.04.10 to "PRYSZCZ" 

"Piekło dopiero się zacznie"

W środę, 29 sierpnia 2012 r., miesiąc przed marszem "Obudź się Polsko!", w obronie Telewizji Trwam, śp. prof. Józef Szaniawski, który nie dożył dnia marszu [nieoczekiwanie spadł w przepaść podczas górskiej wędrówki] - napisał:

 "Dokładnie za miesiąc, 29 września 2012 r., ma się odbyć w Warszawie drugi ogólnopolski marsz w obronie wolnych mediów, ale zarazem przeciwko tym, którzy źle, nieudolnie i nieuczciwie rządzą państwem. /.../ 

W Polsce powoli kończy się trwająca już zbyt długo epoka, kiedy rządzący III RP działali w myśl zasady "obiecanki cacanki, a głupiemu radość".

Oczekiwania obywateli są dzisiaj dużo wyższe niż przysłowiowa kromka chleba z masłem, kiełbasa wyborcza, a nawet benzyna do samochodu. 

Ludzie nie chcą, by rządy nad nimi sprawowali politycy głupi, nieodpowiedzialni, fałszywi do szpiku kości, a nade wszystko nieudolni - wystarczająco sprytni, by zdobyć władzę, ale żałośnie nieskuteczni w jej sprawowaniu." (koniec cytatu)

Po ponad roku od napisania tych słów, nasza wiedza dotycząca władz uległa zmianie. Światło dzienne ujrzała między innymi fotografia uśmiechniętego premiera Tuska, w co najmniej dwuznacznej scenie, z premierem Rosji Putinem, zrobionej w dniu zamachu* na polskiego prezydenta, w Smoleńsku.  (*wersji wypadku do dzisiaj nie udowodniono).

Powtórzę słowa profesora: "wystarczająco sprytni, by zdobyć władzę, ale żałośnie nieskuteczni w jej sprawowaniu.

"Nie wiem czy dzisiaj śp. prof. Józef Szaniawski podtrzymałby słowa, które prawdopodobnie wypowiedział uważając, że zarządzający obecnie Polską ludzie, to  "NASZ RZĄD". 

Biorąc więc pod uwagę "obecną wiedzę" można stwierdzić, że przynajmniej częściowo, profesor mylił się. TAK POWINNA BRZMIEĆ "DZISIEJSZA TEZA" prof. Szaniawskiego:

Ludzie współcześnie zarządzający Polską - nie wiadomo z czyjego, tak naprawdę nadania - byli "wystarczająco sprytni, by zdobyć władzę" i są perfekcyjnie wyrafinowani w jej sprawowaniu.

Gdy rządzący, swoimi decyzjami,  "wbijają Polakom nóż w plecy", media piszą o tym ... 'śmiejcie się, oni was tylko łaskoczą'. 

Gdy po 10.04.10 zabolało mocniej i spod koszuli, zszokowani, wyciągnęliśmy umazaną krwią rękę, media zaczęły usypiająco uspokajać: ... 'nie przejmujcie się, to tylko pryszcz'.

Po głosowaniu w Sejmie, nad referendum w sprawie sześciolatków, dziennikarz wPolityce.pl, Łukasz Warzecha, napisał: 

"Pan premier Tusk pochwalił z mównicy sejmowej inicjatorów wniosku o referendum w sprawie obowiązku szkolnego dla sześciolatków. /... /   Kilkanaście minut później głosami Platformy „Obywatelskiej” i drżącego o stołeczki Peeselu milion obywatelskich podpisów został z głośnym gulgotem spuszczony w klozecie.  Władza spojrzała na Polaków i z miłością w oczach pokazała im gest Kozakiewicza."

POWINNIŚMYWIEDZIEĆ: 

Koalicja PO-PSL podwyższając wiek emerytalny, dołożyła rodzicom obecnych sześciolatków kilka lat pracy, zabierając im jednocześnie kilka lat z emerytury.  Ta sama koalicja PO-PSL obniżając wiek pójścia do szkoły, dzieciom tych rodziców >>> obecnym sześciolatkom  <<<  DODATKOWO  >>>  dołożyła "sześcioletniej sile roboczej" jeden rok pracy, zabierając maluchom jeden rok dzieciństwa. 

Wcześniejsze rozpoczęcie nauki to właśnie oznacza. - O to - myślę - tak naprawdę chodzi. Nikt się nad tym nie zastanawia, bo jest to odległe w czasie, a na działaniach długofalowych opiera się skuteczna polityka. Wszystko wymaga czasu. 

Zmiana dla obecnych sześciolatków oznacza odebranie im jednego roku dzieciństwa i wydłużenie "wieku produkcyjnego". Rządowe zapewnienia, że to "dla dobra dziecka", jest więc jedną wielką ściemą, którą należy "między bajki włożyć". -

Mamy tu do czynienia z drugą częścią reformy emerytalnej, tym razem dotyczącą najmłodszych Polaków.  Polityka, to zajęcie z długofalowymi celami.

W kontekście powyższego, biorąc pod uwagę zamach w Smoleńsku z 10.04.10, warto sobie zadać więc pytanie:

Po co zmieniono "Ustawę o obywatelstwie polskim"?

W Polsce łatwiej jest obcemu dostać polskie obywatelstwo i polski paszport, niż Polakowi zdać egzamin na prawo jazdy. - To o czymś świadczy!

Czy Lech Kaczyński, gdyby nie zginął w Smoleńsku, dopuścił by do sytuacji, że Polska ma obowiązek dać polskie obywatelstwo każdemu, kto tego zechce? Do takiej sytuacji doprowadziła zmiana "Ustawy o obywatelstwie polskim". -

A w planach jest ustawa reprywatyzacyjna warta 200 mld. zł. , której beneficjentami będą przede wszystkim nowi "polscy obywatele Izraela". Sprawa obywatelstwa i reprywatyzacji, te dwie sprawy się wiążą. Obydwóm sprzeciwiał się śp. prezydent Lech Kaczyński. 

Czy mają one też związek z jego nagłą śmiercią w Smoleńsku? Możliwe, że tak. Tam gdzie chodzi o pieniądze wszystko jest możliwe, a tam, gdzie nie wiemy o co chodzi, przeważnie chodzi o pieniądze. 

Do tego dochodzi jeszcze jedno: zacytuję premiera Izraela Benjamina Netanjachu. Izrael jest "jedynym krajem, któremu grozi zagłada" (1).

Żydzi w Palestynie "siedzą na beczce prochu" i szukają bezpiecznego miejsca schronienia.  Wiele wskazuje na to, że wybrali Polskę na miejsce przeniesienia się. 

Może to być, tak myślę, drugi powód uchwalenia nowelizacji do "Ustawy o obywatelstwie polskim", w takim kształcie, jak ona powstała i na której, skorzystają najwięcej Żydzi z Izraela i z USA.

Dlaczego rząd Donalda Tuska "zadziwiająco mocno" zacieśnia kontakty międzyrządowe i kulturalne z Izraelem?

O nowych "polskich obywatelach Izraela", którym "Ustawa o zmianie ustawy o obywatelstwie polskim" przywróciła prawo do polskich paszportów,  mówi się wprost:  "Nasi Izraelczycy". 

Dlatego ważne jest zbadanie, co było motywem zamachu w Smoleńsku i czy prace nad ustawami o obywatelstwie polskim i reprywatyzacją mogły być zablokowane przez śp. Lecha Kaczyńskiego [mógł przecież je zawetować],  i czy na rzecz tych ustaw miał miejsce lobbing z Izraela. - A jeśli tak to jaki, i przez kogo przeprowadzany?

To ważne pytania, bo coraz trudniej jest wierzyć w to, że "nieudowodniona katastrofa w Smoleńsku", była wypadkiem, a nie zamachem.

Jeśli był wybuch, to mógł być zamach. Jeśli był zamach, to logiczne, że musiał też istnieć jakiś motyw takiego zamachu

** Dzisiaj, w 2017 r., na podstawie faktów, można stwierdzić, że co najmniej od 2010 r. jesteśmy ofiarami "INWAZJI UPIORÓW 2.0", dokładnie takiej samej jak w latach 1944 - 1970, i z tego samego kierunku.Tak jak po wojnie byli to żydo-syjoniści sowieccy, tak teraz są to globalni żydo-syjoniści europejsko-amerykańsko-izraelscy. -

A to czego doświadczamy, z zamachem nazywanym "Katastrofą Smoleńską" włącznie, jest PLANOWĄ WOJNĄ CHYBRUDOWĄ, mającą na celu przemieszczenie obywateli Izraela o europejskim pochodzeniu do Polski i ekonomiczno-terytorialne opanowanie naszego kraju / reprywatyzacja i lasy.

Niżej mapka przedstawiająca jak Palestyńczycy tracili ziemię w okresie między 1946 i 2010 r. / kolor zielony / . Nie pozwólmy, aby to samo stało się z Polską.

tal

 

KOMENTARZE

 • TAJNY REFERAT JAKUBA BERMANA 1946 / ŹRÓDŁO 11.07.2016
  "INWAZJA UPIORÓW 1944 - 1946" - O wkładzie szowinistów żydowskich do historii współczesnej Polski / Skany archiwalnej książki Zdzisława Ciesiołkiewicza. - Warszawa 1956 - 1970

  >> http://ziut.neon24.pl/post/132628,tajny-referat-jakuba-bermana-1946-zrodlo

  - CAŁY FRAGMENT KSIĄŻKI, Z "ANEKSEM 2", ZNAJDUJE SIĘ W KOMENTARZACH w notce z linku wyżej
 • "Przeciek" ws. listu 59 senatorów USA
  W rządzie nie ma jednomyślności ws. projektu reprywatyzacji.

  Do rozstrzygnięcia pozostaje m.in. kwestia przepisu o polskim obywatelstwie. >>> http://ziut.neon24.pl/post/143038,przeciek-ws-listu-59-senatorow-usa

  - W tym punkcie być może możliwe są ustępstwa - mówią "Rzeczpospolitej" osoby z otoczenia rządu. / Onet.pl

  Jak informuje "Rzeczpospolita", po wybuchu kryzysu w związku z nowelą ustawy o IPN, projekt reprywatyzacyjny został schowany do szuflady. - Pozostajemy w gotowości - mówi w rozmowie z "Rz" współautor ustawy Kamil Zaradkiewicz [głównym autorem był "naciskany" Jaki : / ], dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ostateczna decyzja należy do premiera Mateusza Morawieckiego.
 • Śmiejcie się! - 10.04.10 to "PRYSZCZ" - Piekło dopiero się zacznie" 21.05.2017
  Nie uchodźców! Unia chce nam wcisnąć Obywateli RP! >> http://ziut.neon24.pl/post/138556,nie-uchodzcow-unia-chce-nam-wcisnac-obywateli-rp
 • Narodziny Izraela: Historia, która powinna być dla nas przestrogą
  >> https://www.youtube.com/watch?v=D2yx1KAXy9A

  Żydzi z polskim hymnem na ustach? > https://www.youtube.com/watch?v=6K87BLgJ0WY

  Nie pozwólmy się otumanić PiS - owskiej "propagandzie sukcesu"!
 • 5*
  W 1983 na polecenie gen.W.Jaruzelskiego (Jaruzelski służył w Informacji Wojskowej, a jego oficerem prowadzącym był Cz.Kiszczak) żydowski zbrodniarz J.Berman został odznaczony w sejmie medalem Krajowej Rady Narodowej.
 • @Rzeczpospolita 19:30:35
  Zapisujesz się do RdR2018? :D

  >> https://rdr2018.wordpress.com/
 • Kaczyński "stereotypowo" o antysemityźmie i antysyjoniźmie
  >> http://ziut.neon24.pl/post/132412,kaczynski-stereotypowo-o-antysemityzmie-i-antysyjonizmie

  Czy prezydent określi cel wojsk obcych jako: Okupować!

  Znowelizowana "Ustawa 1066" mówi wyraźnie że to prezydent "określa cel pobytu wojsk obcych i zakres ich uprawnień". - W praktyce można więc interpretować ustawę w ten sposób, że po zainicjowaniu przez Ministra Obrony procesu mającego umożliwić obecność i przemieszczanie się wojsk obcych do Polski, prezydent może sam określić ich status, czyli to, na co wyraża zgodę, a na co zgody nie wyraża. - Może nawet ujednolicić ich status ze statusem Wojska Polskiego. - Czy tego nie można by było nazwać "zagrożeniem okupacją"? - Taką "ustawkę" mogła wymyślić tylko obca agentura, a nie Polski Rząd.

  - Kto jest inicjatorem i patronem tekstu "Ustawy 1066"? >> http://ziut.neon24.pl/post/132399,czy-prezydent-okresli-cel-wojsk-obcych-jako-okupowac
 • Tymczasem akcja Wisla trwa w Syrii.
  Zolnierze syryjscy zegnaja autobusy ze swoimi Ukraincami z Ghouta jadace do Idlib a tam na nich czeka lotnictwo rosyjskie.
  https://www.youtube.com/watch?v=Rci7gShsqgI
 • Ostrzeżenia, których nie rozumieliśmy. Stary wykład Pani dr Ewy Kurek w klubie Ronina.
  >>> https://youtu.be/eLIlY6lc9FQ

  Wykład Pani dr Ewy Kurek wygłoszony w klubie Ronina w 2015. Najważniejsze słowa ostatnich lat. Słowa, których wtedy nie rozumieliśmy, Słowa, które w zestawieniu z tym, co dzieje się dzisiaj tłumaczą nam, jak naiwni byliśmy jako naród Polski w stosunkach z żydami i wtedy i dzisiaj. Jak się teraz okazuje, getto warszawskie było pomysłem żydowskim i z założenia było autonomią żydowską wynegocjowaną od niemieckich okupantów Polski i to przez samych żydów. Po co ? Aby izolować się od Polaków. Polaków, którzy już wtedy byli masowo mordowani. Te i inne fakty były dla nas na wyciągnięcie ręki ale kto słucha mądrzejszych od siebie? Czy za taką nonszalancję przyjdzie nam teraz słono zapłacić? To wstrząsające, jak bardzo żydom i ich kolaborantom i obecnym i komunistycznym i internacjonalistycznym udało się zakłamać naszą własną historię. Stąd moje pytanie, mając dzisiejsze doświadczenia z żydami czy warto było oddać Polskie istnienia w zamian za żydowskie?

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY