Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
697 postów 4603 komentarze

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Za naszymi plecami PiS sprzedaje ust. o IPN i reprywatyzację

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Proces już został rozpoczęty. Są na to dokumenty i mętne tłumaczenia: tego, chyba już tylko "tzw. nasz rząd", nie będzie się mógł wyprzeć. PiS idzie na rękę Izraelowi ws. ustawy IPN i ustawy reprywatyzacyjnej - bądźmy znów czujni, robią to po cichu.

Na pierwszy ogień idzie "obalenie" ustawy o IPN, czyli przywrócenie stanu poprzedniego.  /  TVN24.pl: "Za sprzeczne z ustawą zasadniczą prokurator generalny uznaje kolejny przepis. Zakłada on karanie za wyżej opisane czyny, nawet jeżeli zostaną popełnione za granicą, zarówno przez Polaków, jak i cudzoziemców, niezależnie od tego, jakie przepisy karne obowiązują w kraju popełnienia czynu." / koniec cytatu /

<>

Jak widzimy na zrzucie niżej obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości w zgłoszeniu do TK twierdzi, że: "doprowadziło to do powstania unormowania faktycznie dysfunkcyjnego",   które "doprowadziło do powstania unormowania faktycznie dysfunkcyjnego"  [niemożliwego do wyegzekwowania],

"w konsekwencji mogącego doprowadzić do podważenia autorytetu Pastwa Polskiego, które nie będzie w stanie wyegzekwować ustanowionego przez siebie prawa". 

-  co oznacza, że mamy [tak chce teraz Ministerstwo Sprawiedliwości] zrezygnować ze ścigania za granicą, za czyny będące przestępstwami z aktualnej ustawy o IPN. 

-  bo niby, nie będziemy mogli ich tam wyegzekwować.

Teoretycznie jest to prawdą, ... ale tylko teoretycznie, bo to zależy od przyjętej taktyki egzekwowania obecnie obowiązującego prawa.

Niby prawdą jest, że nie możemy [jak zauważa prof. Strzembosz] porwać "przestępcy z ustawy IPN", i osądzić go w Polsce, ale w Polsce możemy go osądzić,

... i ukarać jeśli sam przyjedzie do Polski. / Taka jest prawda.

Tak jest w USA, np. jeśli chodzi o mandaty za jazdę samochodem. / Jeśli w jednym ze Stanów kierowca z jakiegoś powodu starci prawo do kierowania samochodem, to na tym samym prawo jeździe ma prawo jeździć po wszystkich innych Stanach USA.  

-   Ale gdy wjedzie do Stanu w którym stracił prawo do jazdy, np. za niezapłacenie mandatu, i z jakiegokolwiek powodu zostaje sprawdzony przez policję, z automatu zostaje aresztowany, a dany Stan wyegzekwowuje karę za popełnione w tym Stanie przestępstwo. 

-  Tak samo może być z egzekwowaniem kar

za "przestępstwa z ustawy o IPN" popełnione za granicami Polski

Osobnicy, którzy plują na Polskę za granicą, osądzeni zaocznie w Polsce, mogą i powinni ponieść karę po wjeździe do Polski. Nikt nie musi ich ścigać ani porywać w tym celu z zagranicy. - SAMI ZECHCĄ / LUB NIE / PRZYJECHAĆ DO POLSKI   -   Dla takich osób [lub instytucji] obawa przed wjazdem do Polski może być wystarczającym straszakiem przed popełnianiem przestępstw przeciwko Polsce za jej granicami.  -  ARGUMENTY ZIOBRYSTÓW SĄ WIĘC BEZZASADNE.  / 

Wycofanie się z karania za "przestępstwa z ustawy o IPN" popełnione za granicą, to de facto likwidacja ścigania przestępstw przeciwko Polsce, bo "przestępstwa z ustwy o IPN" popełniane są najczęściej właśnie za granicą.

 PiS wycofuje się też z zasady, że beneficjentami ustawy reprywatyzacyjnej mają być tylko obywatele polscy, .... o tym w dalszej części notki.

<>

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 20 października 2017 r. o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku, Art.6.1

"Prawo do rekompensaty przysługiwało osobie    fizycznej (osoba uprawniona)    jeżeli  2)    jest obywatelem polskim  w dniu wejścia w życie ustawy oraz w dniu złożenia wniosku o którym mowa w Art.19

- Już to samo rozszerza grono beneficjentów reprywatyzacji na    "Obywateli RP z 2009 r.",   czyli obywateli którzy otrzymali prawo do polskich paszportów w wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim uchwalonej w 2009 r. głosami koalicji PO/PSL, którą śp. Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego i nie był w stanie obronić,  bo "bezczelnie zginął w zamachu" nazywanym Katastrofą Smoleńską.

Okazuje się, że nawet to jest za mało. Okazuje się, że już są plany aby rozszerzyć listę beneficjentów polskiej reprywatyzacji na "Obywateli Całego Świata!" / o czym za chwilę /. Na teraz polecam notkę pt. "Negocjacje Gmin Żydowskich i WJRO ws. "rozbioru" Polski" / link w komentarzach /.

>>  https://www.baldwin.senate.gov/imo/media/doc/Baldwin-Rubio%20Senate%20Letter%20to%20Poland%20Property%20Restitution.pdf

 

Do: Mateusz Morawiecki  Premier RP

Szanowny Panie Premierze,

na samym początku składamy Panu gratulacje w związku z mianowaniem na Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Polakom w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Stany Zjednoczone i Polskę łączy długa i głęboką więź, wynikająca z wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych, której kontynuacją jest dziś nasze partnerstwo z NATO.

Właśnie w tym duchu  -  łącząc to z uznaniem dla ogromnego wkładu Polonii amerykańskiej -  piszemy o wyrażeniu naszego zaniepokojenia ustawodawstwem dotyczącym restytucji mienia  z czasów Holokaustu, zaproponowanym przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. [przypomnijmy, mowa o niezgodnej z prawem polskim i międzynarodowym "Ustawie Jaki'ego"

Projekt tej ustawy miałby negatywny wpływ na ofiary Holokaustu i ich spadkobierców, a zatem ma pilne znaczenie dla wielu naszych wyborców, milionów Amerykanów i ocalałych z Holokaustu na całym świecie. [ciekawe dlaczego nikt nie martwi się ocalałymi z wojny Polakami / ich rodziny też są amerykańskimi wyborcami]

Polska bardzo ucierpiała podczas II wojny światowej wskutek jej następstw. Według danych Muzeum Holocaustu w USA szacuje się, że w czasie II wojny światowej naziści zabili co najmniej 1,9 miliona polskich cywilów nieżydowskiego pochodzenia, oraz co najmniej trzy miliony polskich Żydów - około połowy żydowskich ofiar holocaustu. Ta dumna, bogata kulturowo i długoletnia społeczność została całkowicie zdziesiątkowana przez morderczy nazistowski reżim.

Niestety, żydowskie ofiary nazistowskich zbrodni, w tym wielu obywateli amerykańskich, miały trudności z uzyskaniem rekompensaty za majątek skonfiskowany przez nazistów, a następnie znacjonalizowany przez komunistów. Członkowie Senatu USA stają zjednoczeni w poszukiwaniu sprawiedliwości dla ofiar Holocaustu i ich potomków.

W 2009 r. Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Izraelem i 45 innymi państwami przystąpiła do Deklaracji z Terezin dotyczącej  Mienia Ofiar Holokaustem i pokrewnych zagadnień. Oprócz innych wytycznych, Deklaracja wzywa państwa uczestniczące do uchwalenia przepisów krajowych, które ułatwiają restytucję "w sposób uczciwy, kompleksowy i niedyskryminujący". Jesteśmy zawiedzeni, że Polska pozostaje jedynym znaczącym krajem europejskim, który nie uchwalił krajowego, kompleksowego prawa do zwrot lub rekompensatę za własność prywatną, ale należy mieć nadzieję, że to się wkrótce stanie.

Projekt ustawy, opublikowany 20 października, eliminuje możliwość faktyczny zwrot mienia, zapewniając jedynie ograniczone odszkodowanie, uniemożliwia odszkodowaniom i prawu własności do zniszczonych firm, a także roszczeń o odszkodowanie od obywateli obcych pastw, którzy nie zakwalifikowali się do zwrotów na podstawie powojennych traktatów, w tym między Polską a Stanami Zjednoczonymi. [jakoś "taktownie" nie chcą pamiętać o umowie indemnizacyjnej Polsk/USA, i tego że przyjmując rekompensaty USA wzięły na siebie spłatę wszystkich roszczeń]

Uważamy, że projekt przedmiotowej ustawy nie spełnia standardów określonych w Deklaracji z Terezin i - jeśli zostanie przyjęty bez poprawek - oznaczałby brak sprawiedliwości. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni faktem, że projekt ustawy, w obecnej formie, dyskryminowałby praktycznie wszystkich amerykańskich ocalałych i spadkobierców, ponieważ nie są oni obecnie obywatelami Polski i nie byli mieszkańcami Polski, gdy ich własność została znacjonalizowana. Obecny projekt ustawy wykluczałby również osoby, które nie są "spadkobiercami w pierwszej linii" hitlerowskich ofiar i ocalałych.

Przepisy te miałby proporcjonalnie duży wpływ na ofiary żydowskie i ich rodziny. W wyniku nazistowskiej próby eksterminacji żydostwa na świecie większość europejskich rodzin żydowskich została całkowicie zniszczona, w tym 90% polskiej społeczności żydowskiej. Dlatego pozostali żydowscy spadkobiercy często są nieliniowi - np. Siostrzenice, siostrzeńcy i kuzyni. Ponadto jednoroczne okno do składania wniosków jest szczególnie trudne dla zagranicznych roszczeniodawców, ponieważ projekt legislacyjny nie przewiduje prostego procesu składania wniosków ani łatwego dostępu do archiwów.

Jako silni zwolennicy obopólnie korzystnych stosunków między Stanami Zjednoczonymi a Polską wierzymy, że nasz sojusz jest zakorzeniony w naszych wspólnych demokratycznych ideałach, w tym w poszanowaniu rządów prawa i jego zdolności do zapewnienia sprawiedliwości ofiar. Wzywamy Pana do współpracy z polskim parlamentem, aby uchwalone zostało sprawiedliwe i  ustawodawstwo restytucyjne, które pozwoli w pełni zrealizować cele określone w Deklaracji z Terezin i jeszcze bardziej wzmocni więzi między naszymi krajami. / Z poważaniem, ... [59 podpisów] 

wPolityce.pl dzisiaj: Senatorowie zwracają uwagę na mienie Żydów polskich, ale co w przypadku – dajmy na to – przedwojennych właścicieli ziemskich, na których majątkach stoją dziś obiekty użyteczności publicznej?

Nie sposób tutaj różnicować ustawy, dzielić jej pomiędzy Żydów i osoby innej narodowości, bo wówczas mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju rasizmu. Roszczenia byłych polskich obywateli, bez względu na narodowość w sposób oczywisty muszą być rozstrzygane w ten sam sposób.  Bez znaczenia, czy ktoś był Żydem, Polakiem, czy Ormianinem

– a wiemy, że w przedwojennej Polsce mieszkało wielu Polaków różnych narodowości. Ustawa nie może i nie powinna różnicować takich czy innych praw ze względu na narodowość.

TAK SPRAWĘ REPRYWATYZACJI WIDZĄ W PIS DZISIAJ,

A TAK, PRZYPOMINAM,

WIDZIELI JĄ 20 PAŻDZIERNIKA 2017 r. NA CO WŚCIEKAŁ SIĘ IZRAEL

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 20 października 2017 r. o zrekompensowaniu niektórych krzywd wyrządzonych osobom fizycznym wskutek przejęcia nieruchomości lub zabytków ruchomych przez władze komunistyczne po 1944 roku, Art.6.1

"Prawo do rekompensaty przysługiwało osobie   fizycznej (osoba uprawniona)     jeżeli  2) jest obywatelem polskim   w dniu wejścia w życie ustawy oraz w dniu złożenia wniosku o którym mowa w Art.19  / KONIEC CYTATU /  >>> https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/download,9903,0.html

- Już to samo rozszerza grono beneficjentów reprywatyzacji na  "Obywateli RP z 2009 r.",  KTÓRZY OTRZYMALI OBYWATELSTWO POLSKIE W OSTATNICJ 9 LATACH, czyli na obywateli którzy otrzymali prawo do polskich paszportów w wyniku wejścia w życie nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim uchwalonej w 2009 r., którą śp. Lech Kaczyński skierował do Trybunału Konstytucyjnego i  nie był w stanie obronić, bo 10 kwietnia 2010 r.  "bezczelnie zginął w zamachu"   nazywanym Katastrofą Smoleńską.

CZEKA NAS KOLEJNA KATASTROFA NA ŻYCZENIE , TYM RAZEM NIE MAJĄCA PODSTAW KATASTROFA FINANSOWA Z RĄK NASZEGO "ALIANTA"

Niżej tekst UKŁADU MIĘDZY RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI i RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ DOTYCZĄCY ROSZCZEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYH  

LINK DO CAŁOŚCI

//propertyrestitution.pl/download/files/umowy_indemnizacyjne/USA.pdf

     

Jak widzimy Stany Zjednoczone, w tym Senatorowie USA, nie mają prawa niczego się od Polski domagać, a polski rząd nie ma prawa nic amerykańskim Żydom dawać - bo wobec USA wszystko spłaciliśmy. 

Dlatego "Obywatele USA" lobbują, aby Polska sama uchwaliła prawo "skazujące nas" na spłatę po raz drugi za coś, co "Obywatelom USA" się nie należy,

... w cenach aktualnych, bo to co dostali w cenach z 1960 r. wydaje im się dzisiaj śmieszną kwotą.

image 

FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS

Źródło: https://wikileaks.org/cable/2005/03/05WARSAW1225.html 

CreatedClassificationOrigin  05WARSAW12252005-03-04 14:09CONFIDENTIALEmbassy Warsaw

This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.

C O N F I D E N T I A L  WARSAW 001225
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 03/04/2015
TAGS: EFIN PHUM KNAR PL
SUBJECT: FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
ON POLISH PRIVATE PROPERTY LEGISLATION
REF: A. 2004 WARSAW 1368  B. 2003 WARSAW 4074
Classified By: Political Counselor Mary Curtin, reasons 1.4 (b) and (d)

1. (SBU) In Warsaw on February 16-17, a World Jewish  Restitution Organization delegation discussed private property restitution with the Ambassador, SLD party leader Jozef Oleksy, opposition leader Jan Maria Rokita, Treasury Minister Jacek Socha and Sejm Speaker Wlodzimierz Cimoszewicz.  The delegation expressed its dissatisfaction with the GOP,s failure to carry out promises to consult on  private property legislation with NGOs.  The delegation called the current draft legislation conditionally adopted by the Polish Council of Ministers on February 15 unacceptable as it contains no possibility for in rem restitution and provides for cash compensation at the rate of only 15 percent of current value.  They also floated the idea of a separate settlement for Jewish owners.

TŁUMACZENIE   1 . ( SBU ) 16-17 lutego (2005 roku) w Warszawie, DELEGACJA Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia (World Jewish  Restitution Organization) spotkała się i przedyskutowała z Ambasadorem (USA), liderem SLD Józefem Oleksym, liderem opozycji Janem Marią Rokitą, Ministrem Skarbu Państwa Jackiem Sochą, i Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem, sprawę restytucji własności prywatnej (w Polsce). DELEGACJA wyraziła swoje niezadowolenie z działań "Partii Rządzącej" (GOP) spowodowane niewywiązaniem się z przyżeczenia konsultowania przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej z Organizacjami Pozarządowymi (NGO). DELEGACJA nazwała projekt ustawy, przyjętej warunkowo 15 lutego (2005 r) przez Polską Radę Ministrów, za nie do zaakceptowania z powodu tego, że nie zawiera on możliwości zwrotu mienia w naturze, zawierając jedynie możliwość rekompensat finansowych, w wysokości 15 procent aktualnej wartości nieruchomości. DELEGACJA zaproponowała też aby stworzyć oddzielne "settlement" dla byłych właścicieli nieruchomości (po) żydowskich.

AMBASSADOR'S OCTOBER 28 MEETING WITH SEJM SPEAKER KOMOROWSKI

Date: 2008 October 29, 07:02 (Wednesday)
Canonical ID:08WARSAW1250_a
Original Classification:CONFIDENTIAL
Current Classification:CONFIDENTIAL
Źródło: //www.wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1250_a.html 

Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z Komorowskim z dnia 29.10.2008

Dotyczy ustawy reprywatyzacyjnej

6. (C) w sprawie perspektyw uchwalenie przepisów w sprawie odszkodowań za nieruchomości prywatne skonfiskowane w czasach II wojny światowej i erze komunistycznej, Komorowski powiedział, że jest "osobiście zaangażowany" przekonać rząd Tuska, aby przenieść projekt ustawy do przodu tak szybko, jak to możliwe.8. (C) Komorowski powiedział że wielkim problemem w rządzie jest procent odszkodowania.

Komorowski powiedział, że opowiada się za wyższym procentem, mimo że oznacza to wydłużenie okresu, w którym jak twierdzi, odszkodowanie może być wypłacone.  Podkreślił, że ważne jest, aby ustawodawstwo było nową alternatywę dla obecnego polskiego stanu prawnego, podkreślając, że zainteresowani mają obecnie możliwość korzystania z kroków prawnych dochodzenia odszkodowania lub zwrotu skonfiskowanego mienia prywatnego na drodze prawnej.

MamPrawoWiedzieć.pl

AMBASSADOR'S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI

Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL
Żródło: //www.wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW78_a.html 

Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Komorowskim, z dnia 23.01.2009

Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności".Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów. 

  
Gdyby powyższe przeszło, dalibyśmy za darmo organizacjom żydowskim miliardy dolarów, całkowicie im nienależne, za które organizacje te mogły by wykupować sprzedawane przez Polskę Lasy Państwowe. Powstałby samonapędzający się mechanizm przejmowania 1/3 terytorium Polski przez podmioty niepolskie. -  Warto w tym miejscu przypomnieć sobie historię powstania Izraela. Wtedy też żydowskie organizacje latami wykupowały ziemię w Palestynie, na wykupionej ziemi osiedlali się imigranci żydowscy z Europy, co w konsekwencji stworzyło warunki do powstania w Palestynie państwa Izrael. - Myślę, że ten manewr chce się powtórzyć, tyle że w przeciwnym kierunku, kosztem Polski. 
  
DOKUMENTY WIKELEKS 2005 -2010 DOTYCZĄCE RESTYTUCJI i LASÓW W związku z wyciekiem "dokumentów WIKILEAKS" z Ambasady USA w Warszawie powinna powstać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw ewentualnych związków tej sprawy z zamachem na Prezydenta RP w Smoleńsku. - Sprawa restytucji tzw. "mienia pożydowsakiego" jest najbardziej prawdopodobnym motywem tego zamachu.

>>>  //zonacezara.blogspot.com/2015/12/dokumenty-wikeleks-2005-2010-dotyczace.html

image
  

W kwietniu 2005 roku do Ambasady USA w Warszawie zgłosiły się żydowskie organizacje pozarządowe. Posiadając wsparcie Żydów z USA, za pośrednictwem ambasady USA, próbowały po raz kolejny wymóc na polskim rządzie, i Sejmie, uchwalenie ustawy, która nadałaby im nieuprawnione prawa spadkowe do mienia bezpotomnie zmarłych w Holokauście obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.  -  Myślę, że sprawa ta jest motorem wielu niewyjaśnionych wydarzeń, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach. Chodzi o olbrzymie pieniądze, ... i najprawdopodobniej też o zawłaszczenie naszego kraju, tak jak to miało miejsce w Palestynie w 1948 roku, gdy na ziemiach wydartych Palestyńczykom utworzono państwo Izrael. /// Całość, notka z 2016  roku   >>>  //ziut.neon24.pl/post/130497,sensacja-to-jest-warte-wiecej-niz-legendarny-zloty-pociag

 

KOMENTARZE

 • PYTANIA DO… Marcina Horały o list senatorów z USA
  .
  Senatorowie zwracają uwagę na mienie Żydów polskich, ale co w przypadku – dajmy na to – przedwojennych właścicieli ziemskich, na których majątkach stoją dziś obiekty użyteczności publicznej?

  >> https://wpolityce.pl/polityka/387798-trzy-pytania-do-marcina-horaly-o-list-senatorow-z-usa-ustawa-nie-moze-i-nie-powinna-roznicowac-praw-ze-wzgledu-na-narodowosc

  Nie sposób tutaj różnicować ustawy, dzielić jej pomiędzy Żydów i osoby innej narodowości, bo wówczas mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju rasizmu. Roszczenia byłych polskich obywateli, bez względu na narodowość w sposób oczywisty muszą być rozstrzygane w ten sam sposób. Bez znaczenia, czy ktoś był Żydem, Polakiem, czy Ormianinem – a wiemy, że w przedwojennej Polsce mieszkało wielu Polaków różnych narodowości. Ustawa nie może i nie powinna różnicować takich czy innych praw ze względu na narodowość.

  TO ZWROT O 180 STOPNI! / DOTYCHCZAS BENEFICJENTAMI USTAWY REPRYWATYZACYJNEJ MIELI BYĆ ... T.Y.L.K.O .... OBYWATELE POLSCY
 • Jako minister popierał, jako poseł zagłosował za. Jako prokurator żąda unieważnienia
  .
  CZY MAMY DO CZYNIENIA ZE SKUTECZNĄ REALIZACJĄ KOLEJNEGO NACISKU ŻYDOA-MERYKAŃSKIEGO NA POLSKIEGO MINISTRA i PROKURATORA?

  [Po właśnie resort sprawiedliwości przygotował wcześniej "Ustawę Jaki'ego" , która okazała się później być niezgodna z prawem polskim i międzynarodowym >> https://wpolityce.pl/polityka/380974-nasz-wywiad-jacek-sasin-komitet-staly-rady-ministrow-przeanalizowal-zapisy-ustawy-reprywatyzacyjnej-czesc-zapisow-budzi-watpliwosci /// Resort sprawiedliwości był też autorem pierwowzoru ustaw o SN i KRS na których podstawie Duda stworzył swój niekonstytucyjne, uchwalone potem przez Sejm ustawy sądowe]

  Sprawa IPN >> Prokurator generalny wnosi, aby Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 55b ustawy o IPN. Artykuł ten jest bezpośrednio związany z poprzednimi artykułami, które wprowadzają karalność za publiczne i wbrew faktom przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność, lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. Karane jest również "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni". Do tego miejsca prokurator generalny uważa przepisy ustawy o IPN za zgodne z konstytucją.

  >>> https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/ziobro-popieral-ustawe-o-ipn-teraz-chce-uniewaznienia-przepisu,824457.html

  Za sprzeczne z ustawą zasadniczą prokurator generalny uznaje kolejny przepis. Zakłada on karanie za wyżej opisane czyny, nawet jeżeli zostaną popełnione za granicą, zarówno przez Polaków, jak i cudzoziemców, niezależnie od tego, jakie przepisy karne obowiązują w kraju popełnienia czynu.

  "wątpliwości [Prokuratora Generalnego] pojawiły się (...) w związku z dodaniem przez Sejm przepisów regulujących kwestie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów i powiązanymi z tym skutkami rozciągającymi się poza granice kraju".

  CZYLI WŁAŚNIE TAM, GDZIE DOCHODZI DO ZNIEWAŻENIA OBREGO IMIENIA POLSKI >> https://fakty.tvn24.pl/ogladaj-online,60/prokurator-generalny-kwestionuje-przepisy-ustawy-o-ipn,824220.html
 • Negocjacje Gmin Żydowskich i WJRO ws. "rozbioru" Polski
  .
  Archiwalny stenogram tajnych negocjacji między Związkiem Gmin Wyznaniowych Żydowskich i Światową Organizacją Odzysku Mienia Pożydowskiego w sprawie pożydowskiego mienia komunalnego w Polsce - PDF DO POBRANIA / LINK W KOMENTARZACH

  Bardzo ciekawy dokument z negocjacji odbyttych w dniach 13 - 15 grudnia .... roku . Na samym początku, na pierwszej stronie [skan wyzej na samym dole] padają znamienne słowa:

  Edelist: Ja bym proponował, zebyśmy streścili rzeczy, co do których dosliśmy do zgody, i te, które są otwarte i wtedy zobaczymy, moze część rzeczy się zamknie. Stwierdziliśmy tak, ze jest "rozbiór" Polski:

  CAŁOŚĆ >>> http://ziut.neon24.pl/post/142794,negocjacje-gmin-zydowskich-i-wjro-ws-rozbioru-polski
 • ZOBACZ LIST AMERYKAŃSKICH SENATORÓW DO PREMIERA MORAWIECKIEGO / PDF
  .
  >> https://www.baldwin.senate.gov/imo/media/doc/Baldwin-Rubio%20Senate%20Letter%20to%20Poland%20Property%20Restitution.pdf

  U.S. Senators Tammy Baldwin and Marco Rubio Lead 59 Senators in Calling on Polish Government to Pass Fair Property Restitution Law and Ensure Justice for Poland’s Holocaust Victims and their Families

  >> https://www.baldwin.senate.gov/press-releases/calling-on-polish-government-to-pass-property-restitution-law
  .
  http://m.neon24.pl/8a2ee1caa206c7d7d02a82ab0e4d7fc4,0,0.jpg
 • "Okupacja żydowska mogłaby być cięższa od sowieckiej"
  >> S. Michalkiewicz: Mag. Polskie Sprawy #24
  >> https://www.youtube.com/watch?v=VGJ93bfWSAo
 • Za 20 dolarów miesięcznie. Tak żyliśmy w PRL
  .
  >> http://nowahistoria.interia.pl/prl/news-za-20-dolarow-miesiecznie-jak-zylismy-w-prl,nId,1065472

  czyli rocznie zarabialiśmy około $250 USD

  w latach 1990-tych mieszkanie w dużym polskim mieście kosztowało około $4 000 USD

  40 000 000 : 4 000 = 10 000 mieszkań [+] / tyle oddaliśmy Żydom amerykańskim w latach 1960 -1980

  [+] w rzeczywistości było to dużo więcej, bo standard i lokalizacja utraconych domów z lat 1945 - 1950 był inny niż tych z lat 1960- 1980
 • USA - ŚREDNIA CENA DOMU W ROKU 1960 = $11,900
  Home Values USA: Historical Census of Housing Tables
  United States /// Median Home Values: Unadjusted 1960 = $11,900

  https://www.census.gov/hhes/www/housing/census/historic/values.html
 • POLIN emituje spot zrównujący antysemityzm z Marca '68 z... komentarzami w sieci [VIDEO]
  https://www.youtube.com/watch?v=SRkHbq-wskQ

  Bohaterami filmu są Żydzi czytający po polsku komentarze z forów internetowych i portali społecznościowych. Wśród bohaterów klipu nie zabrakło między innymi Seweryna Blumsztajna i Daniela Passenta. Na końcu Muzeum zaprasza na swoją wystawę „Obcy w domu” ukazującą wydarzenia z Marca 1968 r., kiedy Polskę opuściło kilkanaście tys. osób żydowskiego pochodzenia.
  https://wpolityce.pl/polityka/387780-potwierdzaja-sie-informacje-wpolitycepl-polin-emituje-spot-zrownujacy-antysemityzm-komunistow-z-marca-68-z-komentarzami-w-sieci-wideo
 • Autor
  Polecam ciekawy artykul p.Bohdana Szewczyka na stronie Klub Inteligencji Polskiej. Dotyczy omawianej sprawy.
 • WYBRANE etapy ekonomicznego rozbioru Polski
  1. prywatyzacja za 4-5% wartości (oni nie ukradli, oni "kupili")
  2. reprywatyzacja odbudowanych przez Polaków po wojnie nieruchomości (mieszkańcy na bruk)
  3. odszkodowania za zniszczone i nie odbudowane nieruchomości i ruchomości (tu nie ma zastosowania powiedzenie "przezorny zawsze ubezpieczony"; koszt ok 1bln)
  4. wprowadzenie podatku katastralnego np 5% "katastrofalnego" w celu wypłaty "odszkodowań" (nie do udźwignięcia przez kredytobiorców i większość społeczeństwa).
  5. "przejmowanie" bo przecież nie kradzież nieruchomości zadłużonych podatkiem katastralnym przez WYBRANE firmy (firmy wpłacają jedynie kwotę zaległego podatku i przejmują na własność nieruchomość np dom warty 1mln zadłużony na 50 tys.- ludzie na bruk)
  6. przecież "was Polaków nie będzie wy będziecie zbierać na śmietnikach"
  https://www.youtube.com/watch?v=bL25_K5uToI
 • Nie ma jedności ws. listu amerykańskich senatorów
  .
  Obóz rządowy jest podzielony w sprawie apelu senatorów USA ws. reprywatyzacji. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia przepisu o polskim obywatelstwie, wymaganym przy staraniach o zwrot nieruchomości lub uzyskanie rekompensaty - informuje "Rzeczpospolita". Przepis o konieczności posiadania polskiego obywatelstwa eliminuje Żydów mających niepolskie paszporty, także tych, którzy utracili je w wyniku represji po 1968 r. >>> https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nie-ma-jednosci-ws-listu-amerykanskich-senatorow/3yyftwq

  .
  http://m.neon24.pl/a3fadd394f127877e51eb9450a18326e,0,0.jpg
 • Za to mamy jacht
  A Żydzi w USA nadal aktywni http://dzienniknarodowy.pl/internecie-pojawila-sie-strona-polandmurderedjews-com-polska-mordowala-zydow/
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 00:54:09
  [W czerwcu może dojść do wizyty polskiego rządu w Izraelu. Polska strona chce zorganizować polsko-izraelskie forum gospodarcze]...Tylko po co ? Im więcej umizgują się do żydów, tym dostają większe baty. Im bardziej na nas plują, tym bardziej wchodzimy w dupę? Polskojęzyczni zarządcy kolonii Polin jadą do imperialnego Izraela. Koniecznie podpiszcie umowę na transfer technologii najprężniej rozwijanej gałęzi gospodarki Izraela czyli przemysłu holokaust/holokit. To już jest obstrukcja PiS i wypowiedzenie nam Polakom wojny przez PiS. To będzie gwóźdź do trumny PiS! Po tej wizycie upadną i już się nie podniosą. Zaraz w sondażach będzie dwójeczka z przodu i wszyscy będą utyskiwać na metodologie badań. A wystarczy wyprostować kark i z dystansu ocenić koszerną i absurdalną politykę białej flagi. PiS straciło nie przez premie tylko przez kicanie i płaszczenie się przed żydami. Jeszcze w czerwcu jak wyruszą do Izraela to im notowania spadną do 25% realnie. Mój głos też stracą tylko na kogo zagłosować niestety. To kolejny gest wazeliniarstwa, który obniży słupki poparcia PiS. Wstyd i hańba. Czyli 38-milionowy kraj płaszczy się przed 8-milionowym skrawkiem pustyni. Prawo i sprawiedliwość po prostu chce pięknie przegrać następne wybory! Po tym seansie nienawiści żydów do nas, jaki obserwujemy od kilku miesięcy wizyta w Izraelu to kolejny zjazd w sondażach i najprostsza droga do przegranej. Nie ma co się dziwić wszak o nowym premierze w Haaretzie pisali, że to nasz człowiek z naszymi korzeniami. Jeszcze uszyjcie premierowi jarmułkę i dajcie czek z kwotą, której się domagają za całe zło, które ich spotkało z rąk Polaków ...Polski już nie ma, jest tylko godło i chorągiewka. Wizyta wyjdzie tanio bo większość tych pajaców będzie mieszkała u rodziny w Tel Aviwie.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY