Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
701 postów 4623 komentarze

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Morawiecki: „Te 7 tys. uchodźców nie powinno być problemem."

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Powinniśmy podjąć działania, które „ich” [uchodźców] przerobią na „nas”. Te 7 tysięcy na 40-milionowy kraj, nie powinno być problemem. Zaproponujmy im naszą kulturę.

Powinniśmy z uchodźców [u]czynić nas. Tylko powinniśmy przybyszom postawić wymagania, zmusić ich do wysiłku, sami podjąć działania, które „ich” przerobią na „nas”.  Rząd Morawieckiego powinien uruchomić korytarze humanitarne. Nie ma powodów do zwlekania

Źródło: wPolityce.pl

MAM OBAWĘ, ŻE MORAWIECKI ... SYN, JEST BARDZO PODOBNY DO MORAWIECKIEGO TATY : /

Wsłuchujcie się co mówią: wmawiają nam teraz, że art. 7 który uruchomiła przeciwko Polsce Unia spowodowana jest nieprzyjęciem przez Polskę uchodźców. Niekonstytucyjne ustawy sądowe, które dają Dudzie władzę zwierzchnią nad Sądami już mają. Teraz chcą mieć uchodźców ! ? !,

.... KPIĄ SOBIE Z NASZEJ INTELIGENCJI! 

*** Dziennik.pl:   Kornel Morawiecki był też pytany o ocenę ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza i jego wpływ na relacje Polski z Rosją. Na uwagę dziennikarza, że szef MON "publicznie oskarża Rosję o katastrofę smoleńską", powiedział, że "Antek nie powinien tak mówić bez żelaznych dowodów, bo psuje relacje Polski z sąsiadami". Nie możemy odwracać się od Rosji. Powinniśmy szukać porozumienia - ocenił polityk. Dodał, że w kierowanym przez Macierewicza zespole badającym okoliczności katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 r. powinni się znaleźć eksperci z komisji Jerzego Millera, która wcześniej zajmowała się badaniem tego zdarzenia.

 

Morawiecki podkreślił, że „członkowie jego rodziny” byli w stanie przeżyć niemiecką okupację dzięki pomocy polskich rodzin, lecz „żadna z tych osób, które narażały swoje życie nie została zaliczona w poczet tych najbardziej uhonorowanych, wielkich bohaterów – Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”.

W ten sposób Mateusz Morawiecki poinformował o żydowskich korzeniach swojej rodziny, co w polskiej polityce zdarza się rzadko.  ///  Oko.Pres >> https://oko.press/morawiecki-przyznaje-ze-zydowskie-korzenie-domagajac-sie-drzewka-yad-vashem-dla-calego-polskiego-narodu-zaklamuje-prawde-o-holocauscie/

Powinniśmy podjąć działania, które „ich” [uchodźców] przerobią na "nas"

Marzena Nykiel: Czyżby "Partia Taty" jako zaplecze polityczne @MorawieckiM zamierzała wpłynąć na @PremierRP ws. przyjmowania uchodźców? To ma być ta metoda poprawienia wizerunku Polski? Za otwarcie granic UE na pewno nas pokocha. Ale czy o to szło?

Dziennik.pl: Rząd utworzy korytarze humanitarne? Szef MSZ: Będziemy czekać na rekomendacje Beaty Kempy

Będziemy czekać na rekomendacje minister Beaty Kempy - w ten sposób szef MSZ Witold Waszczykowski odpowiedział w czwartek na pytanie o to, kiedy rząd podejmie decyzję ws. korytarzy humanitarnych.

Szef MSZ był pytany przez dziennikarzy o termin podjęcia decyzji przez polski rząd ws. korytarzy humanitarnych dla uchodźców na czwartkowej konferencji prasowej. Jak powiedział, jest nowe stanowisko w rządzie do podjęcia tej problematyki. Będziemy czekać na rekomendacje minister Beaty Kempy - podkreślił Witold Waszczykowski. Minister Kempa odpowiada w rządzie za koordynację pomocy humanitarnej i spraw uchodźców.

Minister wskazał, że decyzja rządu będzie zależała od rekomendacji Beaty Kempy. Ona będzie prowadziła w dalszym ciągu ten problem. Od jej rekomendacji taka decyzja polityczna zostanie podjęta lub nie - podkreślił. Waszczykowski zwrócił uwagę, że w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy rząd prowadził konsultacje z ekspertami ws. korytarzy humanitarnych. Te rozmowy były prowadzone z ekspertami m.in. ważną rolę pełniła tutaj minister Beata Kempa, która w tej chwili otrzymała nowe stanowisko i nowe zadania - zaznaczył. >>> ŹRÓDŁO: //wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/565510,szef-msz-ws-korytarzy-humanitarnych.html

 

 • maharaja @Ziut - Blok Narodowy Polski 13:17:43
  Rządzenie to też umiejętność podejmowania niepopularnych decyzji.

  Autorytet można budować wielorako:
  - doraźnie, poprzez rządzenie w doraźnym interesie narodu, a wbrew moralności i zobowiązaniom międzynarodowym (Kaczyński od 2015 r.)
  - dlugoterminowo, poprzez rządzenie w szerokopojętym interesie narodu, zgodnie z moralnością i przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi (7 tys.), nawet jeśli to wbrew narodowemu mainstreamowi.

  Kornel Morawiecki mówi: przyjmijmy na klatę to, do czego Ewa Kopacz się zobowiązała.

  Też tak myślę. Powaga państwa polskiego tego wymaga. Wszak jesteśmy członkiem tej Europy. I nie jest to otwarcie się takie, jakie było udziałem Niemiec.... a jedynie ... że tak powiem, symboliczne.  . 
 •  

 

Kiedy Prezydent Duda stanie przed Trybunałem Stanu?

//ziut.neon24.pl/post/141676,kiedy-prezydent-duda-stanie-przed-trybunalem-stanu

 

 

REGULACJA PRAWNA - Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

Uznanie za obywatela polskiego

Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku do ustawy z 1962r. krąg cudzoziemców, którzy będą mogli zostać uznani za obywateli polskich w trybie administracyjnym.

W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

a w szczególności uchodźcy, osoby bez obywatelstwa, dzieci oraz małżonkowie obywateli polskich oraz osoby polskiego pochodzenia. [to szerokie pojęcie np. obecni obywatele całego świata / Ziut]

 

Postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego będzie toczyło się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wojewody (działającego jako organ I instancji) służyć będzie stronie odwołanie do organu II instancji, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. poz. 916).

Stosownie do przepisu art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, [z mocy prawa / Ziut] za obywatela polskiego uznaje się:

pkt 1: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

pkt 2: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

pkt 3:cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku zposiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

pkt 4: małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

pkt 5: małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

pkt 6: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

pkt 7: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Jednocześnie ust.2 przywołanego przepisu art.30, wymaga od cudzoziemca (z wyjątkiem pkt.4 i 5, tj. małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego, aby posiadał znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym dokumentem.

Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego za zgoda drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.

Natomiast przepis art.31 ustawy określa, iż cudzoziemcowi odmawia się uznania za obywatela polskiego, w przypadku gdynie spełnia obligatoryjnych – wyżej wskazanych – przesłanek określonych w art.30 ust.1 lub gdy nabycie przez niego obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwaalbo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 

KOMENTARZE

 • 7 tysięcy plus ten jeden ?
  https://pbs.twimg.com/media/DSEuzY0WsAAALX6.jpg
 • „Te 7 tys. uchodźców nie powinno być problemem."
  Kornel Morawiecki wPolityce.pl >> https://wpolityce.pl/polityka/373854-kornel-morawiecki-te-7-tys-uchodzcow-nie-powinno-byc-problemem-tylko-trzeba-przybyszom-postawic-wymagania
 • Kiedy Prezydent Duda stanie przed Trybunałem Stanu?
  .
  Uchwalona zgodnie z jego projektem ustawa o Sądzie Najwyższym, w sposób niezgodny z Konstytucją, nadaje Prezydentowi władzę zwierzchnią nad Sądem Najwyższym, przez przyznanie Prezydentowi,

  niezgodnego z Konstytucją prawa do określenia w drodze prezydenckiego rozporządzenia Regulaminu Sądu Najwyzszego, z którego, zgodnie z Konstytucją, Prezydent nie ma prawa skorzystać.

  >>> http://ziut.neon24.pl/post/141676,kiedy-prezydent-duda-stanie-przed-trybunalem-stanu

  Wszystko wskazuje na to, ... że Trybunał Stanu dla Dudy to tylko kwestia czasu: wniosek w tej sprawie musi podpisać co najmniej 140 członków Zgromadzenia Narodowego, jeśli zagłosuje za nim co najmniej 2/3 jego członków.

  Najciekawszym w tym całym "procederze" będzie to, jak po złożeniu takiego wniosku zachowa się Prawo i Sprawiedliwość?

  Fakt złamania Konstytucji jest i będzie ewidentny. Czy w związku z tym, zachowanie posłów PiS i Jarosława Kaczyńskiego, ... też będzie konsekwentne?
 • Morawiecki: Cały naród polski powinien mieć jedno wielkie drzewo Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata
  Morawiecki podkreślił, że członkowie jego rodziny, dzięki pomocy polskich rodzin, byli w stanie przeżyć niemiecką okupację, lecz żadna z tych osób, które narażały swoje życie „nie została zaliczona w poczet tych najbardziej uhonorowanych, wielkich bohaterów - Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata”.
  >>> https://wpolityce.pl/polityka/358297-morawiecki-caly-narod-polski-powinien-miec-jedno-wielkie-drzewo-sprawiedliwych-wsrod-narodow-swiata
 • No i wylazło żydo-bandyckie nasienie z tego starego Morawickiego
  Słowianie ! kto namawia do osiedlania kolorowej dziczy to jest albo wariat ! albo bandyta !!!!

  stary Morawiecki to agent żydowski ! ciekawe co z synalkiem premierem ?

  Słowianie ! z żyda zawsze wylezie paskudny żyd ! to bezpaństwowcy ! ich jedyny CEL to zniszczyć białą rasę w Europie ! wniosek jest jeden ! deportować każdego żyda z Polski do Izraela bo to wrogowie Słowiańskiej Polski !
  EUROPA WOLNA OD ŻYDÓW I KOLOROWEJ DZICZY ! Amen !

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach . Słowianie jesteśmy u siebie !
 • Internauci zszokowani słowami Kornela Morawieckiego. "To chyba żart". "Testowanie elektoratu?".
  ZOBACZ komentarze >> https://wpolityce.pl/polityka/373871-internauci-zszokowani-slowami-kornela-morawieckiego-to-chyba-zart-testowanie-elektoratu-zobacz-komentarze

  Marzena Nykiel: Czyżby "Partia Taty" jako zaplecze polityczne @MorawieckiM zamierzała wpłynąć na @PremierRP ws. przyjmowania uchodźców? To ma być ta metoda poprawienia wizerunku Polski? Za otwarcie granic UE na pewno nas pokocha. Ale czy o to szło?
  .
  http://m.neon24.pl/ca0d7ac9ddc5f421b3056b9f0454ed1f,0,0.jpg
 • Czy jesteśmy świadkami świątecznego prezydenckiego"puczu"?
  .
  Duda do Morawieckiego 2:50: Jest Pan moim premierem
  >> https://www.youtube.com/watch?v=dfALyr0sTRo

  Jak nazwać sytuację gdy Prezydent, niezgodnie z Konstytucją, przejmuje kontrolę nad władzą sądowniczą w Polsce, a podpisując lub nie ustawy kontroluje jednocześnie władzę ustawodawczą, przez co wpływa też na władzę wykonawczą? TEGO JESTEŚMY ŚWIADKAMI

  WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ NAD "PRĘDKOŚCIĄ" PODPISANIA USTAW o SN / KRS, ... biorc pod uwagę fakt, ze to Sąd Najwyzszy zatwierdza w Polsce wyniki wyborów. Przejęcie przez Prezydenta kontroli nad Sądem Najwyższym, skutkuje tez przejęciem kontroli nad zatwierdzeniem wyniku wyborów,.. w tym wyników wyboru Prezydenta.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141659,czy-jestesmy-swiadkami-swiatecznego-prezydenckiego-puczu
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 13:17:43
  Rządzenie to też umiejętność podejmowania niepopularnych decyzji.

  Autorytet można budować wielorako:
  - doraźnie, poprzez rządzenie w doraźnym interesie narodu, a wbrew moralności i zobowiązaniom międzynarodowym (Kaczyński od 2015 r.)
  - dlugoterminowo, poprzez rządzenie w szerokopojętym interesie narodu, zgodnie z moralnością i przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowymi (7 tys.), nawet jeśli to wbrew narodowemu mainstreamowi.

  Kornel Morawiecki mówi: przyjmijmy na klatę to, do czego Ewa Kopacz się zobowiązała.

  Też tak myślę. Powaga państwa polskiego tego wymaga. Wszak jesteśmy członkiem tej Europy. I nie jest to otwarcie się takie, jakie było udziałem Niemiec.... a jedynie ... że tak powiem, symboliczne.
 • @maharajamaharaja 15:09:5828.12.2017 15:09:58
  // I nie jest to otwarcie się takie, jakie było udziałem Niemiec.... a jedynie ... że tak powiem, symboliczne. //

  - Mówisz jak dziewica przed pierwszym razem, ... która zdecydowała się zostać kur*wą / Tak samo mówi Morawiecki
 • Prof. Ryba: „Ustępstwo w kwestii uchodźców odbiłoby się głośnym echem. To mogłoby być niebezpieczne”
  >> https://wpolityce.pl/polityka/373901-nasz-wywiad-prof-ryba-ustepstwo-w-kwestii-uchodzcow-odbiloby-sie-glosnym-echem-to-mogloby-byc-niebezpieczne

  Premier Morawiecki jest przedstawiany jako nowa twarz w relacjach z UE. Czy nie ma tutaj obaw, że rząd jednak będzie skłonny nieco ustąpić Brukseli w kwestii relokacji?

  Ale przecież spór nie toczy się o kwestię relokacji, lecz o sądy. Procedura art. 7 została uruchomiona w kontekście reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości.

  DLACZEGO WIĘC NIE DAĆ UNI "NA POŻARCIE" TEGO, CO FAKTYCZNIE ZOSTAŁO SPIEPSZONE?
  >> http://ziut.neon24.pl/post/141676,kiedy-prezydent-duda-stanie-przed-trybunalem-stanu
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 13:06:35
  Kornel Morawiecki - kolejny fałszywy idol  Jan Bodakowski http://prawy.pl/11798-kornel-morawiecki-kolejny-falszywy-idol-srodowisk-katolickich/

  Przez lata w środowiskach katolickich [??? jakich?? których?? ślepych i głuchych? Mirosław Dakowski] panował bezrefleksyjny pogląd, że Kornel Morawiecki jest katolikom bliski. Wynikało to z założenia, że jeżeli legendarny przywódca opozycji antykomunistycznej nie znalazł się przy korycie w III RP to zapewne jest to bliski katolikom człowiek. Zapewne dalej żyliby w takim błędnym przeświadczeniu gdyby nie to, że Kornel Morawiecki zaczął udzielać wywiadów na temat swoich poglądów. Trzeciego grudnia na stronach internetowych „Gazety Wyborczej” ukazał się wywiad Tomasza Kwaśniewskiego z Kornelem Morawickim. Z wywiadu z legendarnym opozycjonistą wynika, że teologiczne nauczanie Kościoła katolickiego i katolickie praktyki religijne bynajmniej nie są mu bliskie.

  Pytanie dziennikarza „To jest pan katolikiem czy pan nim nie jest?” jest dla Kornela Morawickiego „dziecinne” i „niepoważne”. Duchowość, „post-religijna” jak to sam określa poseł, wykracza poza katolicyzm, który jego zdaniem ogranicza.

  Zdaniem Kornela Morawieckiego „coraz więcej ludzi, zwłaszcza młodych” chce czegoś więcej niż to, co daje wiara katolicka „bo w zderzeniu z nauką” wiara katolicka „wydaje się dziecinna” i dlatego „trzeba znaleźć inną perspektywę, ale nie niszcząc Kościoła”.

  Duchowość Kornela Morawieckiego ukształtowały pisma Simone Weil (nie ochrzczonej żydówki z Francji, żyjącej w pierwszej połowie XX wieku, która w czasie wojny domowej w Hiszpanii walczyła z siłami katolickimi i narodowymi w bandach anarchistycznych). W młodości Kornel Morawiecki uczęszczał „na wolnomyślicielskie spotkania i dyskusje w kamienicy na rogu Świętokrzyskiej i Nowego Światu”.

  Matka Kornela Morawieckiego była zwolenniczką powstania „Stanów Zjednoczonych Europy”. Podobne poglądy ma Kornel Morawiecki, który jest zwolennikiem dalszej integracji Unii Europejskiej. Poseł opowiada się by powoli, ewolucyjnie, dążyć do tego by był wspólny europejski rząd, budżet, policja, armia.

  W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” Kornel Morawiecki zadeklarował, jest za przyjmowaniem uchodźców z Syrii bo „dla 38-milionowego narodu kilka tysięcy ludzi to nie jest problem. Tak samo jak kilka milionów dla całej Europy”.

  W wywiadzie dla „Wyborczej” Kornel Morawiecki poparł idee wielokulturowości stwierdzając, że „monokulturowa Polska jest niemożliwa”. Zdaniem posła, gdyby Polska zamknęła się imigrantów i idee wielokulturowości „to by była klęska. Regres”.

  Kornel Morawiecki odrzucił też idee odcięcia się Polski od procesu globalizacji. Zdaniem posła „myślenie, że z tego się wyłączymy i będziemy budować własną potęgę, to nieporozumienie. Dziś żaden z tradycyjnych narodów Europy nie jest w stanie w pojedynkę sprostać światowej konkurencji”.

  Równie oryginalne jak poglądy Kornel Morawiecki ma życie osobiste. Na stronie internetowej Super Expressu ukazał się artykuł w którym 74 letni Kornel Morawiecki ujawnił, że żyje od lat z konkubiną z którą ma 22-letniego syna. W artykule poseł deklaruje, że prócz konkubiny kocha żonę, z którą już nie mieszka (z żoną ma syna Mateusza, wiceministra w rządzie PiS), i trzecią panią, z którą zakładał Solidarność Walczącą. Co najciekawsze Kornel Morawiecki z każdą z pań spędzi zbliżająca się Wigilię.

  Jakiś czas temu Kornel Morawiecki w programie radiowym „Gość Radia Zet” w rozmowie z Moniką Olejnik gwarantował polskość Adama Michnika, i stwierdził, że nie można wyrzucać z Polski Adama Michnika, który czuje się Polakiem.

  Odpowiadając na pytania Moniki Olejnik Kornel Morawiecki stwierdził, że Generał Kiszczak, choć zniszczył nadzieje Solidarności, to ma prawo do godnego prywatnego (a nie publicznego) pogrzebu.

  Zdaniem posła Marsz Niepodległość powinien wszystkich łączyć, też polityków Platformy Obywatelskiej, a Ruch Narodowy nie może zawłaszczać pojęcia niepodległości. Poseł Morawiecki nie polemizował z Moniką Olejnik, która oskarżała Ruch Narodowy, a szczególnie posła Roberta Winnickiego, o ksenofobię, antysemityzm i związki z nazizmem.

  Zdaniem Kornela Morawieckiego w Smoleńsku miała miejsce zwykła katastrofa lotnicza a nie zamach, natomiast kłótnie o Smoleńsk są w cudzym interesie. Według Morawieckiego w dniu katastrofy wszyscy chcieli dobrze, w tym i Lech Kaczyński, który za wszelką cenę chciał wylądować, i Rosjanie. A do „tego była mgła i stały się jakieś nieuwagi”.

  Zdaniem posła Morawieckiego rządy Platformy Obywatelskiej nie szkodziły Polsce, a Polska nie jest w ruinie. W złej kondycji zdaniem posła Morawieckiego są stosunki społeczne. Posła martwi też to że, za mało słucha się Polaków.

  Kornel Morawiecki urodził się w 1941 roku. Młodość spędził w Warszawie. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Po doktoracie pracował na tej uczelni i Politechnice Wrocławskiej. Jest ojcem Mateusza Morawieckiego, prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK SA. Był uczestnikiem strajków studenckich w marcu 1968. Od 1979 związany był z konspiracyjnym pismem „Biuletyn Dolnośląski”. Uczestniczył w strajkach 1980. Działał w Solidarności. Od 13 grudnia 1981 w konspiracji. Po 6 latach konspiracyjnej działalności został zatrzymany w listopadzie 1987. W kwietniu 1988 wyemigrował z Polski, w sierpniu nielegalnie powrócił do kraju.

  W III RP Kornel Morawiecki nie zdołał zebrać w 1990 roku podpisów potrzebnych do startu w wyborach, w tym samym roku nie udało mu się zostać posłem z list założonej przez siebie Partii Wolności. Podobnym niepowodzeniem zakończył się start Kornela Morawieckiego w 1997 roku z list ROP, w 2007 roku do senatu z PiS, na prezydenta w 2010 (zdobył 0,13% poparcia i 21.596 głosów w skali całego kraju), w wyborach samorządowych w 2010, do senatu w 2011. W ostaniach wyborach prezydenckich nie zdołał zarejestrować swojej kandydatury.

  W czasie debaty kandydatów na kandydatów w wyborach prezydenckich legendarny przywódca zadeklarował, że w planach ma likwidację bezrobocia, płacenie młodzieży za dalszą naukę, nowy globalny ustrój gospodarczy, nową ordynację wyborczą, upowszechnienie referendów, transfery od bogatych do biednych, wyższe podatki dla bogatych.

  Kornel Morawiecki zadeklarował, że chce Polski solidarnej, sprawiedliwej, wolnej od indywidualizmu, uznaje system wolnorynkowy i indywidualistyczny za zło. Zdaniem Kornela Morawieckiego obecny system polityczny i gospodarczy się zużył, a rewolucja techniczna zniewala ludzi, powodem bezrobocia jest zaś postęp techniczny. Legendarny lider Solidarności Walczącej wystąpił przeciw broni jądrowej, uznał, że PO by zyskać poparcie dla Komorowskiego nakręca antyrosyjską psychozę wojenną, a obrona terytorialna to mit.

  Podczas debaty przed wyborami prezydenckimi Kornel Morawiecki zadeklarował także, że jest otwarty na współpracę z PiS, i za swój cel uważa zjednoczenie Polaków z PiS i PO. Niemniej od Komorowskiego woli Dudę.

  Morawiecki sprzeciwił się też likwidacji Unii Europejskiej i uznał, że na Ukrainie jest wojna domowa, a nie wojna Ukrainy z Rosją.

  Kornel Morawiecki stwierdził też podczas debaty, że GMO jest czymś naturalnym, poparł in vitro, kompromis aborcyjny i sprzeciwił się posiadaniu prawa do broni palnej.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 11:13:33
  Ciekawe komentarze są pod tym linkiem.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 11:13:33
  https://wpolityce.pl/polityka/373912-co-z-korytarzami-humanitarnymi-szef-msz-bedziemy-czekac-na-rekomendacje-minister-kempy
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 15:55:51
  "Relokacja" - "kropla drąży skałę".

  ZERO ciapatych.
  Sorry, ale będę wśród tych, którzy KOGOKOLWIEK z władz, kto się zgodzi choć na JEDNEGO takiego, okrzykną ZDRAJCĄ!

  A dla zdrajców to "komuniści" mieli przewidzianą ADEKWATNĄ karę...
 • @laurentp 19:05:05
  Ks. prof. Cisło ostrzega: "Albo chrześcijaństwo, albo będziemy chodzić grzecznie do meczetów". WIDEO

  https://wpolityce.pl/kosciol/373922-ks-prof-cislo-ostrzega-albo-chrzescijanstwo-albo-bedziemy-chodzic-grzecznie-do-meczetow-wideo


  Nic dodać nic ująć. Albo chrześcijaństwo albo islam. Innej opcji nie ma. Ks Cisło to zna z autopsji pomaga tam na miejscu i brawo za szczerą opinie a nie bełkot Nycza Polaka czy Franciszka itp...Obronimy Chrześcijaństwo w Polsce. Inne państwa niech robią, co chcą i my róbmy swoją powinność wobec Boga i Ojczyzny. Wszyscy ateiści i marksiści będą grzecznie człapali do meczetu, a wcześniej będą WYKASTROWANI .
 • @laurentp 19:05:05
  Siarkowska po słowach Kornela Morawieckiego ws. uchodźców: Takie jest prywatne stanowisko pana marszałka.
  [Anna Maria Siarkowska: Obowiązuje nas porządek miłości, o którym mówił Prymas Tysiąclecia, ks. kardynał Stefan Wyszyński. Zgodnie z tym porządkiem, najpierw powinniśmy dbać o bezpieczeństwo i o dobro swojej rodziny, później swojej społeczności i narodu, a dopiero potem o dobro innych narodów i państw. W pierwszej kolejności musimy dbać o bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Nie wolno nam jej kosztem zbawiać całego świata. Nic dobrego z tego nie wyniknie.]


  https://wpolityce.pl/polityka/373932-nasz-wywiad-siarkowska-po-slowach-kornela-morawieckiego-ws-uchodzcow-takie-jest-prywatne-stanowisko-pana-marszalka
 • @laurentp 19:05:05
  Polskie media milczą jak zaklęte.. a tu proszę kolejna dobra wiadomość z Kalifatu niemieckiego: 15 letni "uchodźcą" z Afganistanu zabił nożem 15 letnią Niemkę, za to że nie chciała się z nim spotykać!
 • @laurentp 19:05:05
  UE-kołchoźnicy liczą bardzo na pogorszenie sytuacji w Polsce pod względem gospodarczym, społecznym i dzięki temu odsunięcie od władzy obecnej ekipy która nie odpowiada marksistowskim elitom Kołchozu. Rozmowy z unijnymi komunistami nie mają sensu bo oni nie dadzą i tak spokoju, chyba że sami opuścimy ten czerwony burdel. Z całym szacunkiem dla pana premiera ale może się on wykazać heroiczną wręcz cierpliwością i do usranej śmierci "wyprowadzać ciosy w postaci argumentów" a i tak nic to nie zmieni. Komisarze już od dawna wiedza jakie to są argumenty, jak i każdy inny eurokołchozowy urzędnik to wie, w zasadzie wszyscy to wiedzą. Eurokraci wiedzą też już teraz jak na te argumenty zareagują, i wiedzą jak zareaguje na ich reakcję środowisko targowiczan. Scenariusz już dawno został napisany a mimo to "elyty", zarówno rodzime jak i eurokołchozowe mielą w kółko trzy tematy na krzyż bez końca, tak jak to robi również Niezależna i szereg innych mediów. Widocznie taki jest cel: pieprzyć i nic nie zrobić. Morawiecki nie jest w stanie powiedzieć czegokolwiek nowego w tym temacie i jedyne na co możemy liczyć, to jakiś jego "magiczny wpływ" , chyba , że jest to magiczny wpływ innego PE, z którym możliwe, że p[an premier jest dogadany. Chodzi o ten parlament z trzyliterowym skrótem - ale o tym strach pisać, bo można się Kołomojskiemu jako twórcy tej instytucji narazić albo co gorsza narazić się tym co whisky reklamują. "Zdaniem wicepremiera, prawdziwym powodem uruchomienia art. 7 jest polska "polityka w sprawie imigrantów oraz twarda ochrona interesów gospodarczych Polski" Gowin to mój mistrz!;) Chłop wykazał się w końcu intelektem i zorientował się , że państwa bronią swoich interesów, co w zasadzie wiadomo odkąd państwa istnieją. Ale lepiej późno niż wcale. Kpię oczywiście, bo te typy od polityki doskonale to wiedzą, wpisują się jedynie w globalistyczny trend i w związku z tym dalej będą nam wmawiać, jaka to UE wspaniała i jak bardzo Polsce potrzebna. A jest ona potrzebna Polsce jak każda inna konkurencja. Zacznijcie w końcu pisać o tym , czym UE jest w istocie, chyba, że liczycie na to, że Schulz was wyręczy. Fakt, że on ten projekt ładniej nazywa: Stany Zjednoczone Europy. Ja twierdzę, że to Związek Socjalistycznych Republik Europejskich.
 • @Ziut - Blok Narodowy Polski 15:55:51
  Waszczykowski powiedział, że rząd już od 7 m-cy prowadzi rozmowy na temat tzw "korytarzy migracyjnych" z UE !!!! Co oni knują? Kłamiesz, gnojku. Skąd się biorą te tabuny śniadych w Warszawie? Pod urzędem ds cudzoziemców na Marszałkowskiej 3 jest jak w Paryżu, sami ciapaci albo czarni. Jesteśmy usypiani jak Zachód 35 lat temu. Telewizjarepublika.pl ks.Cislo i p.Czarnek: na Lubelszczyźnie przyjęliśmy 1000 uchodźców, bezpiecznych dla nas! Pytam: co pan minister na to? PiS przekonuje, że nie przyjmujemy ? Skandal! Żądamy wyjaśnień!
 • @laurentp 19:05:05
  Rozsądni ludzi z góry wiedzieli, że klan Morawieckich, to komunistyczno-banksterska forpoczta ! Za jakie i czyje to zasługi młody mgr historii zaczyna karierę w banku od doradcy prezesa, którym - co za przypadek - był wieloletni rezydent PRLowski w Paryżu w latach 70-80? I zostaje prezesem?
 • @laurentp 19:05:05
  Dzieje się wiele rzeczy niezrozumiałych. Co właściwie jest w aneksie do raportu o WSI? Może to wyjaśni co Morawiecki pieprzy, może to coś więcej niż demencja. Jak ktoś jeszcze nie wie o co chodzi, to niech wpisze do Googla Czyżewski-Morawiecki-Instytut Gaucka. Niektórzy dziennikarze prawicowi coś już w TVP Info bąkają o jakimś kompromisie. Mateusz Morawiecki przygotowuje społeczeństwo na woltę w sprawie uchodźców? Niedługo pan panie Morawiecki wraz z premierem będziecie uchodźcami. Róbcie tak dalej. Elektorat PiS zdrady nie wybaczy. Właśnie ogłosił pan koniec rządów swojego syna. Jeżeli PiSowi się wydaje, że przez ostatnie 2 lata były "tłumy na ulicach", to jeszcze chyba nie widział prawdziwych tłumów...Słowa KM należy odczytywać jako zapowiedź premiera MM, a to znaczy że Soros będzie realizował swój plan, gdyż nastąpi rozbicie grupy V4, i zalew islamistów + miliony Ukraińców. Co na to PiS-owcy???
 • @laurentp 19:05:05
  Morawiecki! Złóż mandat posła! Nie reprezentujesz już Polaków! To już wiemy, czemu Szydło ze swoim "Europo powstań z kolan" nie pasowała do towarzystwa i tak ją przeczołgano. Zaczyna się "ocieplanie" stosunków z UE. Wiadomo już po co pełnomocnik ds. uchodźców. I po to była potrzebna zmiana premiera, PiS testuje swoich wyborców - ile można jeszcze .......! Oczekujemy natychmiastowej dymisji jego synalka i powrotu Pani Premier Szydło ! A Morawiecki niech spieprza tam gdzie jest tak jak mu pasuje ! Prok.Czyżewski mówi


  https://gloria.tv/video/giGuu3VkEUEm12xo2Rqm4afEa
  Czy WSI przygotowały Mateusza Morawieckiego na premiera RP?!

  Dynamika mieszania zupy populacyjnej się liczy?! Wie, że wyczerpał się na starym kontynencie materiał genetyczny do kombinacji [Dzieci z wadami, chore, zniekształcone, skazane na stałą opiekę medyczną się rodzą itd] Załamanie systemów ubezpieczeń społecznych, finansów...........Żadnych imigrantów! .. Ilość Ukraińców też trzeba poważnie zredukować!!! .. PiS wchodzi jak widać na drogę PO/SLD!!! Podobno wojna w Syrii się skończyła? A więc to nie uchodźcy ale osadnicy. Sztuczne zaludnianie zawsze źle się kończy a nasze kultury są zbyt odmienne aby żyć razem bez konfliktów.
 • @laurentp 19:05:05
  PiS słowami starego Morawieckiego, przygotowuje (testuje )społeczeństwo w sprawie przyjęcia"Muslimów" Oni już coś wiedzą, że Polska nie uniknie mld kar. Jego syn jedzie na Węgry bajerować Orbana. Handel! Przypatrzcie się jego twarzy-to chazar-pochodzi gdzieś ze stepów, ma trzy baby z którymi utrzymuje dobre stosunki jak to sam mówi więc co po takim człowieku można się spodziewać ? raczej nic dobrego.
 • może da się porozumieć xD
  https://www.youtube.com/watch?v=uNyjCX-y_ks
 • @laurentp 19:05:05
  Kornel chwalił się w 2015 że "ma 3 kobiety", w tym żonę, kochankę i byłą kochankę, czyli typowy muzułmanin. No i w stanie wojennym składał karabin więc prawie "bojownik jihadu". W Poznaniu już są, wynajmują mieszkania bo w Polsce taniej, policja nie chodzi z bronią. Na południu miasta wynajęli cały dom, parkują gdzie popadnie, a jak im kobieta uwagę zwróciła to ją opluli. O Mateuszu i Kornelu Morawieckim, polecam!

  https://www.youtube.com/watch?v=C9RGHkeqeXo


  Dyrektorem departamentu komunikacji u Morawieckiego juniora jest człowiek który zarabiał krocie w Orlenie za czasów rządów PO, prywatnie kumpel młodego Kulczyka, brawo, prawdziwa dobra zmiana!!
 • @laurentp 19:05:05
  Zabójstwo nastolatki w Kandel, czyli granice kulturowego relatywizmu. „Gdy odwracanie głowy już nie pomaga”

  https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/374060-zabojstwo-nastolatki-w-kandel-czyli-granice-kulturowego-relatywizmu-gdy-odwracanie-glowy-juz-nie-pomaga

  Ps.Jeśli Niemcy się nie przebudzą i nie pogonią tych polityków którzy mówią,że to normalne,to takie sytuacje będą na porządku dziennym i politycy będą je nadal usprawiedliwiali. Zdrajców nie brakuje. Nasze "elyty" nie lepsze. Wystarczy wspomnieć starego Morawieckiego czy Gowina. Wyciąć ich przy najbliższych wyborach! Po pierwsze to straszna głupota i to światowa, w tym polska, że dzieci w wieku szkolnym "tworzą" pary, więc zachodzi pytanie, po co?, oczywiście, aby się obmacywać, bzykać, bo do małżeństwa za młodzi. A gdzie są feministki, protesty, ich carne parasolki, oburzenie, papierowe torby na głowie? Najłatwiej jest atakować białych mężczyzn.
 • @laurentp 19:05:05
  Przypominam, że tzw. UE została utworzona przez wielkie europejskie firmy i tylko dla nich, chodziło o nieskrepowany przepływ kapitałów. Dopiero znacznie później włączono w "toto" mieszkańców by zamknąć im dzioby. Ale to nie oznacza, że pierwotny powód zniknął, on trwa i się rozwija. Ataki na Polskę: - nie da się okradać, - zbiera wokół siebie inne kraje (!) - Polacy są znacznie inteligentniejsi od założycieli tej mafijnej organizacji. Pojawiają się także opinie, że nagonka na Polskę ma osłabić jej wizerunek i pozycję w przypadku wprowadzenia w życie roszczeń o odszkodowania wojenne. No więc IV Rzesza dwoi się i troi...
 • @laurentp 19:05:05
  Senior Morawiecki ma niebezpieczne pomysły i być może jako ojciec obecnego premiera może na jego decyzje wpływać. Czy takie wywiady nie są zapowiedzią tych zmian? Dudzie stara Romaszewska, teść i rodzice, ojciec Dudy wypowiedział się również za wprowadzeniem imigrantów, zaznaczając o małej szkodliwości. Wydaje mi się, że K. Morawiecki ma czysto lewackie zapędy. Cyt. za TV Republika a tych wywiadów jest wiele: "Kornel Morawiecki chce dyskusji o eutanazji"

  http://telewizjarepublika.pl/kornel-morawiecki-chce-dyskusji-o-eutanazji,39253.html
 • @laurentp 19:05:05
  Ale nam znowu położyli konia trojańskiego w postaci ojca i syna Morawieckich. Czy temu ojcu spadł włos w czasie internowania jak i Bolkowi? Jeżeli nie to mamy odpowiedź na ich niszczenie Polski.
 • @laurentp 19:05:05
  To nie o korytarze chodzi, ale obecni władcy UE, którym przyświeca filozofia Spinellego, Sorosa tą metodą chcą zniszczyć naszą narodowość i religię, chcą nam zaszczepić własna zgniliznę. Korytarze humanitarne o tysiące kilometrów od potrzebujących to jest interes dla grupy cwaniaków. Pomagać trzeba na miejscu, to tańsze i skuteczniejsze; "korytarze" to otwarcie wrót dla multi kuli.
 • @kula Lis 67 15:45:50
  http://m.neon24.pl/d10a42a3ca8602bb34b3523e6e340e4e,0,0.jpg
  .
  W tej sprawie toczy się dyskusja wewnątrz rządu. Swoje poglądy wyrażał już wicepremier Gowin. Kluczowe zdanie ma w tej sprawie szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Uważam, że możemy rozważyć czasową pomoc osobom najbardziej potrzebującym, dzieciom, szczególnie chrześcijanom. Natomiast diabeł tkwi w szczegółach. Musimy mieć jasność co do tego, jak długo te osoby będą potrzebowały pomocy, jak długo będą przebywać na terytorium Polski, co się stanie w momencie kiedy będą mogły już wrócić do Syrii. Mówimy o pomocy osobom, które mogłyby korzystać z pomocy w naszych szpitalach, a po wyleczeniu wracałyby do obozów albo do Syrii.

  >>> https://wpolityce.pl/polityka/374131-polska-utworzy-korytarze-humanitarne-adam-bielan-uwazam-ze-mozemy-rozwazyc-czasowa-pomoc-osobom-najbardziej-potrzebujacym
  .
  http://m.neon24.pl/8d9b72f3e0f8ee05742b4e78c2ed2c41,0,0.jpg
  .
  Jeśli chodzi o korytarze humanitarne, pomoc nawet kilkuset chorym osobom, to ja nie mam nic przeciwko temu. To nie moja decyzja, tylko rządu, ale można ją podjąć – mówi w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Jarosław Kaczyński.

  >> https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/331488-prezes-pis-jesli-chodzi-o-korytarze-humanitarne-pomoc-nawet-kilkuset-chorym-osobom-to-ja-nie-mam-nic-przeciwko-temu
 • .
  http://m.neon24.pl/c69939a1cf4a7094dda430351661d6a0,0,0.jpg
  .
  Witold Gadowski: Jeżeli władze zgodzą się na przyjmowanie uchodźców będzie to ogromnym błędem. Bez względu na to, czy rząd nazwie to korytarzami humanitarnymi, czy określi w jakikolwiek inny sposób, będzie to przyjęcie uchodźców. Korytarze humanitarne to w rzeczywistości przyjęcie uchodźców bez nazywania tego wprost. Jeżeli PiS się na to zdecyduje, popełni błąd. Nie łudźmy się, nikt społeczeństwu nie powie wprost, że przyjmujemy imigrantów.
  >> https://wpolityce.pl/polityka/374073-nasz-wywiad-gadowski-korytarze-humanitarne-to-w-rzeczywistosci-przyjecie-uchodzcow-jezeli-pis-sie-na-to-zdecyduje-popelni-blad

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY