Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek, przy ustabilizowanym systemie politycznym, do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki, który zawsze tworzy ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności, a czasem   –    może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy    –   człowiek złej woli uzyska bardzo dużą władzę, i to bez realnej kontroli.