Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
697 postów 4603 komentarze

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

PiS przymierza się do zmian Kodeksu Wyborczego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Ryszard Terlecki [PiS], stwierdził, że plan uzależniony jest od postępu prac nad reformą sądownictwa - donosi wPolityce.pl // Naszym zadaniem jest i powinno być dopilnowanie, aby wyszedł z tego garnitur na miarę aspiracji niepodległościowych Polaków.

- bez tego żaden zjednoczony "Blok Narodowy Polski", do Sejmu nigdy nie wejdzie. 

Według ustaleń „Rzeczpospolitej” Jarosław Kaczyński, przekonywał, że setna rocznica odzyskania niepodległości „nie może dzielić Polaków”  -   A ja zacytuję wypowiedź Stefana Niesiołowskiego z 2011 r. w tej sprawie.

Stefan Niesiołowski:  “Żyjemy w demokracji i bardzo się cieszę, są takie instytucje jak Trybunał Konstytucyjny , czy Państwowa Komisja Wyborcza , które mądrze rozstrzygają spory polityczne.”  

Nie wyborcy? To Sąd Najwyższy i Państwowa Komisja Wyborcza mądrze rozstrzygają spory polityczne?  - "Na szczęście Kaczyński premierem nigdy nie będzie” -  W 2011 r. brzmiało to "złowieszczo". 

Powyższe słowa "zarejestrowałem" przed wyborami do Sejmu i Senatu w 2011 roku. Teraz proszę sobie odpowiedzieć na pytanie:  

Dlaczego w 2011 roku Stefan Niesiołowski był pewien, że PiS wyborów nie wygra, a Kaczyński premierem nigdy nie będzie?   -  Pytam w kontekście sfałszowania Wyborów Prezydenta 2010, będących skutkiem zamachu w Smoleńsku, ... i motorem napędowym obecnych wydarzeń.

Moja odpowiedź jest taka: Stefan Niesiołowski w 2010 roku, podczas Wyborów Prezydenta, posiadł wiedzę że wybory w Polsce są fałszowane.Strach nie pozwolił fałszerzom "wygrać" wyborów w 2015 roku,  ale mają jeszcze "ostatnią deskę ratunku" , którymi są Państwowa Komisja Wyborcza i Sąd Najwyższy - o nie teraz walczą.

"SYSTEM", który mamy, a który walczy o przetrwanie, to "TRÓJPODZIAŁ WŁADZY NARODU PRAWNICZEGO", w którym "Naród Prawniczy"  [1]   USTALA  [2] ZATWIERDZA i [3] OCENIA władzę ustawodawczą, a w konsekwencji, i wykonawczą.

[1]  PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA  ustala wybór władzy ustawodawczą a w konsekwencji wykonawczą    [2]   SĄD NAJWYŻSZY ustalony przez PKW  wybór,  bez  odwołania, zatwierdza,   a   TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY [3]  swoimi "wyrokami" ocenia działalność, wyłonionej w ten sposób, władzy ustawodawczej. Trwa na straży tego, aby czasem tylko nominalnie wybrana przez Naród władza ustawodawcza nie mogła bez zgody   "Trójpodziału Władzy Narodu Prawniczego"   nic zrobić, ... gdyby przypadkiem nawet chciała.   -  

UKŁAD TEN ZOSTAŁ ZAPOCZĄTKOWANY ORDYNACJĄ WYBORCZĄ Z 1991 ROKU  -   Wcześniej, za PRL, sędzia był tylko przewodniczącym PKW, członkami PKW  byli przedstawiciele zainteresowanych stron.

WYCIĄG Z ORDYNACJI WYBORCZEJ

Państwowa Komisja Wyborcza

Art. 157. § 1. Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów.

§ 2. W skład Państwowej Komisji Wyborczej wchodzi:

1)   3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wskazanych przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego;

2)   3 sędziów Sądu Najwyższego, wskazanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego;

3)   3 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, wskazanych przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Rozdział 3

Komisarz wyborczy

Art. 166. § 1. Komisarz wyborczy jest pełnomocnikiem Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczonym na obszar stanowiący województwo lub część jednego województwa.

§ 3. Komisarzy wyborczych powołuje w każdym województwie, spośród sędziów, na okres 5 lat, Państwowa Komisja Wyborcza, na wniosek Ministra Sprawiedliwości.

Rozdział 4

Okręgowa komisja wyborcza

Art. 170. § 1. W skład okręgowej komisji wyborczej wchodzi od 5 do 11 sędziów, w tym z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy. ...

§ 2. Sędziów do składu komisji zgłasza Minister Sprawiedliwości, w liczbie uzgodnionej z Państwową Komisją Wyborczą, najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 5

Rejonowa komisja wyborcza

Art. 174. § 1. W skład rejonowej komisji wyborczej wchodzi 5 sędziów, w tym z urzędu, jako jej przewodniczący, komisarz wyborczy.

Art. 175. § 1. Do zadań rejonowej komisji wyborczej należy:   1)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego;    2)   zapewnienie dostarczenia kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym;

Rozdział 6

Terytorialna komisja wyborcza

Art. 178.  § 6. W skład wojewódzkiej i powiatowej komisji wyborczej oraz komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu wchodzi z urzędu, jako jej przewodniczący, sędzia wskazany przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego.

§ 7. Pierwsze posiedzenie wojewódzkiej komisji wyborczej zwołuje komisarz wyborczy.

§ 8. Pierwsze posiedzenie powiatowej lub gminnej komisji wyborczej zwołuje, z upoważnienia komisarza wyborczego, odpowiednio starosta lub wójt.

§ 9. Terytorialna komisja wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu przewodniczącego i jego zastępcę, z zastrzeżeniem § 6.

Rozdział 7

Obwodowa komisja wyborcza

[ to ta w której wydaje Ci się, ze decydujesz * ]

Art. 182. § 1. Obwodową komisję wyborczą powołuje się spośród wyborców:

§ 2. W skład obwodowej komisji wyborczej powołuje się: od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez pełnomocników wyborczych lub upoważnione przez nich osoby;

* W PRAKTYCE OZNACZA TO, ŻE WSZYSTKO CO ZLICZY OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA W LOKALU W KTÓRYM GŁOSUJESZ, NIE IDZIE BEZPOŚREDNIO DO PKW W WARSZAWIE, TYLKO   [1] JEST TO PO DRODZE PRZETWARZANE PRZEZ SĘDZIOWSKIE KOMISJE WYBORCZE

[2] WYNIK OGŁASZAJĄ SĘDZIOWIE PKW, .SĘDZIOWIE ROZPATRUJĘ EWENTUALNE PROTESTY WYBORCZE  i  [3] SĘDZIOWIE SĄDU NAJWYZSZEGO  ZATWIERDZAJĄ WYNIK WYBORÓW

.. i TAK TO SIĘ KRĘCIU JUŻ OD 1947 ROKU

Fakty i mity: Rzeczywisty trójpodział władzy w Polsce: „Ustrój państwa jest jeszcze bardziej zależny, w rzeczywistości, od ordynacji [wyborczej] , aniżeli od Konstytucji.

Przy najlepszej Konstytucji zła ordynacja może dać władze w ręce ludzi, którzy będą ją gwałcili na każdym kroku, i poprowadzą państwo wbrew Konstytucji." / Kazimierz Czaplicki

Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, urodzony w 1945 roku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.   W latach siedemdziesiątych pracował w urzędach administracji publicznej szczebla gminnego i powiatowego.

Do 1989 roku był zatrudniony w Kancelarii Rady Państwa, początkowo jako specjalista, a następnie jako wicedyrektor  Biura Rad Narodowych, do lipca 1991 – w Kancelarii Prezydenta RP na stanowisku Szefa Sekretariatu Państwowej Komisji Wyborczej.

11 lipca 1991 został powołany przez Marszałka Sejmu na stanowisko Kierownika Krajowego Biura Wyborczego i od tego czasu pełni funkcję Sekretarza PKW.  -  Od 1990 uczestniczył w pracach legislacyjnych nad wszystkimi ustawami referendalnymi i wyborczymi. [w tym obecną Ordynacją Wyborczą]

Do momentu zdymisjonowania z Krajowego Biura Wyborczego, po skandalu wyborczym z 2014 roku, był najdłużej, nieprzerwanie piastującym swój urząd ministrem IIIRP.

Niesiołowskiego można lepiej zrozumieć czytając  "O potrzebie stabilności prawa wyborczego" Kazimierza Wojciecha Czaplickiego byłego szefa szefów Krajowego Biura Wyborczego:  

"Zasady prawa wyborczego z racji swej wagi, stanowią najistotniejszą podstawę ustroju państwowego. Ustrój państwa jest jeszcze bardziej zależny w rzeczywistości od ordynacji [wyborczej], aniżeli od Konstytucji: przy najlepszej Konstytucji zła ordynacja może dać władzę w ręce ludzi, którzy będą ją gwałcili na każdym kroku, i poprowadzą państwo wbrew Konstytucji”. 

"O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy.  I. Prawo wyborcze a zasady demokratycznego państwa prawa.  -  Zob. wstęp do Ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu z 28 lipca 1922 r., Warszawa 1922, s. 3.    //www.csw.umk.pl/wykłady 

<>

Niżej wypowiedź Józefa Orła z Ruchu Kontroli Wyborów

"PKW jest taką przykrywką, nad Krajowym Biurem Wyborczym którego nie widzimy. A tam naprawdę dokonuje się prawdziwy nadzór nad, i organizacja procesu wyborczego, i nadzór nad liczeniem, i nic o tym nie wiemy. Nie widzimy tego systemu liczenia. Tam by się przydali mężowie zaufania, ale Krajowe Biuro Wyborcze nie istnieje jako instytucja prawna państwowa."  /  Józef Orzeł, RKW  

Całość wypowiedzi: >>>  //zonacezara.salon24.pl/687266,jozef-orzel-szokujaca-prawda-o-prezydenckich-wyborach

Ruch Kontroli Wyborów,

Józef Orzeł "Rozmowa Niezalezna" o wyborach Prezydenta 2015:

 
(1:25) Więc można by powiedzieć, że RKW przyczyniło się do tego, żeby bardzo zmniejszyć skalę ... nadużyć, nieprawidłowości, i nieprzestrzegania prawa, ... ale nie do końca.  / ... /  (9:43) Krótko mówiąc: w Polsce, w procesie wyborczym prawa się nie przestrzega, to jest norma.  
 
Na pytanie redaktora, "O ile można wypaczyć wynik, o 2 pkt. 5 pkt. procentowych, dziesięć?" Józef Orzeł odpowiada:
 
To Pan Schetyna powiedz\iał o ile. Wtedy dwa fakty były kluczowe. Najpierw IPSOS podał wyniki "exit polu", ... i tu ta różnica wynosiła .. 4-5procent. Wtedy Schetyna powiedział że to nie da się, nawet długo licząc, nie da się wyniku odwrócić. To tak "wymksnęło" mu się, i wiemy o ile mogą odwrócić.  
 
(11:28)  Więcej bez systemowego fałszerstwa nie da się zrobić, natomiast jest jedna, jeden moment tego procesu niesłychanie niebezpieczny,  który mógłby być miejscem wielkiego fałszerstwa. \mianowicie, jak Pan pamięta, Państwowa Komisja Wyborcza mówiła że liczymy ręcznie. Tymczasem w procedurze, w wytycznych PKW, nie wiadomo dlaczego, był opisany proces wprowadzania danych do komputera.  / ... /  Jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza mówi liczymy ręcznie, i system nie ma prawa tego liczyć, a okazuje się że jednak policzył, bo wyniki PKW były inne niż były.  / ... /  Pytanie, jaki status prawny miały te dane, które pobiegły do komputera, jeżeli protokołem właściwym jest to coś, co powstało kilka, lub kilkanaście minut później.  
 
(16: 45) Chciałbym tu powiedzieć coś takiego, pewnie na koniec, że według mnie dokonuje się tu cały czas, ...?... to, że "faktyczne liczenie" nie jest tym, jakie Państwowa Komisja podaje.  Państwowa Komisja według mnie, ... według mnie jest tak, że od lat Państwowa Komisja liczy elektronicznie te wyniki, i pewnie tak powinno być, w końcu żyjemy w epoce komputerowej.
 
- Ale do tego trzeba sprawdzać te systemy, musi być kontrola społeczna nad tym, w tym przynajmniej kontrola Komitetów Wyborczych, które  startują, a tego kompletnie nie ma.  -  I po drugie, to trzeba powiedzieć, to trzeba napisać. Procedury muszą pokazywać, że liczymy elektronicznie, a tutaj było, że liczymy ręcznie.  / ... /  Czyli Państwowa Komisja Wyborcza utrzymuje fikcję liczenia ręcznego, a naprawdę liczy komputerowo.
 
Dzięki nam dwie rzeczy zostały wprowadzone, czego wcześniej nie było. Po pierwsze namówiliśmy, wywarliśmy presją na Komitetach Wyborczych, żeby swoich ludzi dawali jako mężów zaufania do Komisji Okręgowych. Przedtem te Komitety tam nikogo nie delegowały, żeby zobaczyć co się tam dzieje.  I także daliśmy swojego męża zaufania, akurat przez Komitet Pawła Kukiza, do Państwowej Komisji Wyborczej. Ci sędziowie byli absolutnie zdumieni, że ktoś próbuje usiąść przy stole z nimi. Próbowali go posadzić w innym pokoju. Się nie zgodził, powiedział "patrzymy na cały proces od początku do końca", i siedział razem z sędziami. - Ci sędziowie nie bardzo wiedzieli co mają robić. -  PiS też wprowadził swojego przedstawiciela.
 
Na koniec rozmowy redaktor zadaje  gościowi najważniejsze pytanie tej rozmowy: "I tam też dochodziło do jakichś nieprawidłowości w samej Państwowej Komisji Wyborczej?", na które Józef Orzeł odpowiedział w taki oto sposób:  
 
To jest następna rzecz prawna. Tam nie może dochodzić do żadnych nieprawidłowości, ponieważ Państwowa Komisja Wyborcza, według mnie, kompletnie nie zajmuje się żadnym liczeniem.  Tym się zajmuje Krajowe Biuro Wyborcze, a tam nie można mieć męża zaufania, i to jest następna rzecz.  - Sam status Państwowej Komisji Wyborczej jest horrendalny.  -  Niby to jest urząd państwowy, centralny, który dowodzi ważnym elementem procesu państwowego - wyborami -  tymczasem on nie podlega kodeksowi administracyjnemu, i wydaje sobie przepisy, "sobie a muzom", i nikt nie jest w stanie tego zaskarżyć. PKW przed nikim nie odpowiada, odpowiadają sędziowie za ład, ale decyzje PKW nie podlegają żadnej kontroli. - NIE MOŻNA ICH ZASKARŻYĆ. -  Według mnie cała ustawa o PKW jest nielegalna. I to trzeba zmienić.  / ... /  
 
PKW jest taką przykrywką, nad Krajowym Biurem Wyborczym, którego nie widzimy. A tam naprawdę dokonuje się prawdziwy nadzór nad, i organizacja procesu wyborczego, i nadzór nad liczeniem, i nic o tym nie wiemy. Nie widzimy tego systemu liczenia. Tam by się przydali mężowie zaufania, ale Krajowe Biuro Wyborcze nie istnieje jako instytucja prawna państwowa.  /  Koniec wypowiedzi Józefa Orła z Ruchu Kontroli Wyborów

 

KOMENTARZE

 • Rada Państwa wprowadziła "Stan PKW" na obszarze całego kraju
  >> http://ziut.ne.3lab.info/post/133233,rada-panstwa-wprowadzila-stan-pkw-na-obszarze-calego-kraju
 • "Spisek sędziów" - Trójpodział władzy Narodu Prawniczego
  >> http://ziut.neon24.pl/post/133211,spisek-sedziow-trojpodzial-wladzy-narodu-prawniczego
 • Czy Duda wesprze realną władzę "sędziowskiej kasty" III RP?
  >> http://ziut.neon24.pl/post/139418,czy-duda-wesprze-realna-wladze-sedziowskiej-kasty-iii-rp
 • Sprawa dotyczy ok. 105 tys. Polaków.
  Sprawa dotyczy ok. 105 tys. Polaków. - Renciści z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy, którym przyznano emeryturę z urzędu, otrzymają wyrównanie za miesiące, kiedy nie przysługiwało im prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł - powiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska.

  Sejm uchwalił w piątek nowelizację ustaw o emeryturach i rentach z FUS oraz o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób. Zmienione przepisy stanowią, że rencistom z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy będzie przysługiwało prawo do najniższego świadczenia emerytalnego w wysokości 1 tys. zł. Nowela trafi teraz do Senatu.

  Od 1 marca tego roku wysokość najniższej emerytury (która przysługuje pod warunkiem posiadania stażu pracy - 22 lata w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn) została podniesiona do 1 tys. zł.
 • 240 tys. rodzin emerytów górników dostanie po 10 tys. zł
  - 240 tys. rodzin emerytów górników dostanie po 10 tys. zł tytułem rekompensaty za utracone składniki wynagrodzenia w postaci deputatów. Te pieniądze będą wypłacane do końca tego roku - poinformował Tchórzewski.

  http://biznes.interia.pl/wiadomosci/news/tchorzewski-240-tys-rodzin-emerytow-gornikow-dostanie-po,2539029,4199
 • Nie żyje Wiesław Michnikowski Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. Smutniej będzie...
  Nie żyje Wiesław Michnikowski, wykonawca słynnych przebojów Kabaretu Starszych Panów, m.in. "Wesołe jest życie staruszka", "Addio pomidory" czy "Jeżeli kochać", odtwórca pamiętnej roli Jej Ekscelencji w "Seksmisji" Juliusza Machulskiego. Miał 95 lat.  http://i.iplsc.com/wieslaw-michnikowski/0006WYQNH1M5UVVO-C123-F4.jpg
 • Hiperinflacja!
  Za rządów PO mogłeś kupić kamienicę w stolicy za 2 tys, a za rządów PiS za taką kwotę resortowy SB-ek emeryt nie przeżyje miesiąca
 • Słuszny widok...
  Adamowicz na ławie oskarżonych.
  Lubię to.

  https://pbs.twimg.com/media/DK4gzJAWAAAEabX.jpg
 • Jutro Platforma UB-ywatelska na konferencji zaprezentuję
  informację kiedy ostatni raz nawiązano kontakt z urodzonym w 1883 roku Józefem Pawlakiem

  https://pbs.twimg.com/media/DK1eZl4XoAMzJax.jpg
 • LEMINGI WYMYŚLIŁY STRATEGIĘ.
  LEMINGI WYMYŚLIŁY STRATEGIĘ

  Obserwując leminże wypowiedzi na temat sytuacji, jak i same informacje napływające o tej sytuacji, dochodzę do wniosku, że lemingi wymyśliły strategię. Jakkolwiek może się to wydawać niewiarygodne, skoro przez dwa lata nie potrafiły wymyślić nic ponad antykaczorową mantrę i wciąż nie mają nic do zaproponowania ludziom w Polsce, LEMINGI WYMYŚLIŁY STRATEGIĘ.

  Wcale nie żartuję. Piszę na poważnie.

  Wygląda na to, że mając przerąbane, bo ludzie zamiast razem z nimi nienawidzić Kaczora deklarują coraz częściej, że go popierają, wszystkie leminże siły kierują się do przygotowania kampanii pod nazwą :

  KACZOR FAŁSZUJE WYBORY 2019
  Już zaczynają opowiadać, że PiS ma minimalne poparcie, jeśli w ogóle jakiekolwiek ma. Jest to przygotowanie artyleryjskie do katastrofy wyborczej, po której będą opowiadać, że wybory zostały sfałszowane. Myślę, że jednym z etapów leminżej strategii może być jeszcze przekonywanie wszystkich, że wyborów w ogóle nie będzie, bo Kaczor-dyktator zabroni.

  Przyszło mi do głowy, że być może są to przygotowania do wcześniejszych wyborów samorządowych. W każdym razie stawiam na takie hasła, jak przyjdzie co do czego i znów pozostaną ze swoim żelaznym elektoratem.

  Od dwóch lat nieustanną przyjemność sprawia mi patrzenie, jak się wiją, przeczą sobie samym, jak do Brukseli jeżdżą by szukać zagranicznego wsparcia, jak im się zaczynają struktury partyjne powoli sypać i coraz więcej rzeczy wyślizguje się z ich lepkich rąk.

  Proszę o jeszcze.

  http://pressmania.pl/lemingi-wymyslily-strategie/
 • @Husky 07:43:36
  http://niezalezna.pl/imgcache/750x430/c//uploads/news/malu20170520008.jpg
  J. Kaczyński dla "Gazety Polskiej": Nie widzę przesłanek dla wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego! (no to po marzeniach Dudy!) W najbliższym numerze tygodnika "Gazeta Polska" ukaże się wywiad Katarzyny Gójskiej oraz Michała Rachonia z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, Jarosławem Kaczyńskim, który mówił między innymi o swoich rozmowach z prezydentem Andrzej Dudą, i o tym, jakie ryzyko może nieść za sobą wprowadzenie w Polsce systemu prezydenckiego.
  - Zupełnie otwarcie powiedziałem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, iż nie widzę żadnych przesłanek, przy ustabilizowanym systemie politycznym, do tego, by wprowadzić w Polsce system prezydencki, który zawsze tworzy ryzyko, iż osoba bez odpowiedniego doświadczenia politycznego, bez umiejętności, a czasem może się tak zdarzyć, tylko proszę nie odnosić tego do pana Andrzeja Dudy człowiek złej woli uzyska bardzo dużą władzę, i to bez realnej kontroli mówi prezes PiS, Jarosław Kaczyński w rozmowie z Katarzyną Gójską i Michałem Rachoniem.

  Cały wywiad z prezesem PiS ukaże się w najnowszym numerze "Gazety Polskiej", już w najbliższą środę, 4 października.

  Ps...Nie udało się obronić TK, nie udało się doprowadzić do dymisji min. Macierewicza i min. Ziobry, nie udał się pucz poprzez ulicę i zagranicę, to WSIowe z otoczenia prezydenta stwierdziły, że porządzą sobie przez prezydenta jak kiedyś przez Wałęsę, tylko trzeba doprowadzić, żeby miał pełnię władzy. I roztoczyły przed nim świetlaną przyszłość. I jak w reklamie telewizyjnej 100 razy na dzień pewnie powtarzali :jesteś tego wart. No i pan Duda w to uwierzył. Ale Pan Kaczyński przejrzał te sztuczki, które od dawna były bardzo czytelne.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

ULUBIENI AUTORZY