Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Dyżury administratorów Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
762 posty 4878 komentarzy

"Orzeł" - Pismo Obozu Narodowo Demokratycznego, ... w budowie

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny - NOTKA FUNDACYJNA [Founding note] - http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Jürgen Roth: "Smolesk 2010 Spisek, który zmienił świat”

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

"Tajne akta S[moleńsk]" - Co naprawdę zawiera książka Jürgena Rotha // Stefan Hambura: „Tajne akta S” jest dla mnie swoistym papierkiem lakmusowym, bo gdyby notatka BND rzeczywiście nie istniała, na pewno w Niemczech jego książka zniknęłaby z rynku

BND [niemieckie służby specjalne] wniósłby w postępowaniu zabezpieczającym wniosek, by tę książkę wycofać z rynku, bo takiej notatki nie ma. Słyszy się opinię, że urząd nie chciał rozgłosu i dlatego nie wszczął stosownego postępowania. W moim przekonaniu gorzej mogłoby być dla BND, gdyby się okazało, że wytoczono sprawę, a w jej trakcie np. okazało się w sądzie, że Roth posiada taką notatkę, wtedy przegrana BND byłaby dotkliwa i sromotna. / ... /  nad badaniem jej zawartości powinny się pochylić stosowne urzędy. /// Źródło: Niezalezna.p 31.10.2015 

Były, odwołany z USA, ponoć wtedy polski ambasador, z żydowskiej B'nai B'rith POLIN o szansach Tuska na reelekcję wśród euro[j]elit: "Negatywna postawa rządu w Polsce zwiększa szanse Donalda Tuska" - Zagadką i pytaniem bez odpowiedzi jest "Dlaczego?"

MYŚLĘ,  ŻE PYTANIE TO JEST NAJWAŻNIEJSZYM "PYTANIEM SEZONU"

//ziut.neon24.pl/post/137096,aresztowanie-donalda-t

Trzeba ustalić jaki konkretnie zysk odniosłaby "lewacka Europa" mając za szefa człowieka mogącego być podejrzanym o to, że może być on ścigany przez Polskę europejskim nakazem aresztowania?  -  Kto to wie, ... być może odpowiedzią na to pytanie jest współudział Tuska w "unijnym zamachu stanu"?  

//ziut.neon24.pl/post/137013,rewolucja-w-unijnym-budzecie-czy-unijny-zamach-stanu

JUDEOPOLONIA

Termin „Judeopolonia” wiąże się z próbą utworzenia na ziemiach zaboru rosyjskiego w czasie I wojny światowej politycznego tworu, podporządkowanego Niemcom, w ramach zamierzonego przez nich tworzenia Mitteleuropy. Stanowić on miał państwo satelickie Niemiec, które na stałe rozczłonkowałoby i odizolowało ludność polską zaboru rosyjskiego od Polaków w powiększonym zaborze niemieckim i austriackim oraz uniemożliwiłoby definitywnie odrodzenie się niepodległej Polski.

Projekt takiego państwa buforowego (Pufferstaat) zgłosił władzom niemieckim powstały we wrześniu 1914 r. w Berlinie Niemiecki Komitet Wyzwolenia Żydów Rosyjskich (Deutsches Komitee zur Befreiung der Russischen Juden, zwany często Komitee zur Befreiung der Ostjuden).

W skład tego państwa, leżącego między Bałtykiem a Morzem Czarnym, weszłoby około 6 milionów Żydów z ziem polskich i Rosji, którzy obok l ,8 miliona Niemców byliby najbardziej uprzywilejowaną warstwą ludności. Oprócz tego w Judeopolonii byłoby około 8 milionów Polaków, 5-6 milionów Ukraińców, 4 miliony Białorusinów oraz około 3,5 miliona Litwinów i Łotyszów -również pozbawionych własnej państwowości.

Pierwotna forma tego projektu została przekreślona Aktem Listopadowym (5 XI 1916) powołującym Królestwo Polskie pod patronatem cesarzy Niemiec i Austro-Węgier. Jednak aż do czasu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej (18 X 1920) trwały próby jego realizacji w odmiennych formach.  >>>   //wolna-polska.pl/judeopolonia-2

Zależne od państw centralnych władze polskie w Królestwie Polskim zostały powołane w efekcie ustaleń konferencji w Pszczynie z października 1916 r., na podstawie wspólnej proklamacji cesarza niemieckiego oraz cesarza Austrii i króla Węgier z 5 listopada 1916 r., zawierającej obietnicę utworzenia państwa polskiego. Bezpośrednią przyczyną obietnicy utworzenia przez Niemcy i Austro-Węgry podporządkowanego im państwa polskiego była konieczność pozyskania nowych zasobów mobilizacyjnych na potrzeby wojny światowej. Powstanie takiego państwa było częścią przyjętej przez Niemcy podczas I wojny światowej koncepcji Mitteleuropy, którą tworzyłyby niesuwerenne państwa, znajdujące się pod polityczną, ekonomiczną i wojskową kontrolą Niemiec.

 

Dziwicie się Angeli Merkel?

Tusk w Elblągu: Kiedy patrzę na te nasze polskie miasta, na ten wielki wysiłek nas, naszych rodziców i naszych dziadków, ... to możemy z dumą powiedzieć, że my tę Europę tutaj budujemy od dziesiątek, dziesiątek lat. : /

<>

 

Przemówienie Lecha Kaczyńskiego  w 91. rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 2009 roku


>> Jednocząca Europa stoi też przed wielkim eksperymentem, 
>> wkrótce wejdzie w życie Traktat Lizboński. 
>> Jeżeli będzie on rozumiany w sposób prawidłowy, 
>> to będzie postęp, to będzie sukces dla Europy, 
>> ale także i dla naszego kraju. 
>> Ale dobra interpretacja to interpretacja taka, 
>> która mówi, że Unia jest związkiem państw, 
>> ścisłym, ale ścisłym związkiem państw niepodległych, 
>> o odrębnej tożsamości, historii, 
>> a w znacznym zakresie także polityce.

 

 NIE FEDERACJI / UNII NIEPODLEGŁYCH PAŃSTW, PODKREŚLAŁ LECH KACZYŃSKI 11.11.2009 R

<>

Warszawa , 20.04.12  /// Sejm, dwudniowy szczyt szefów parlamentów państw UE i Parlamentu Europejskiego: 

Tusk:   silne unie polityczne powstają tylko gwałtownie, na zasadzie "wielkiego wybuchu", w okresach skrajnego kryzysu. 
- Powiada się dziś, że integracja europejska jest zbyt zaawansowana, aby móc pozostawić niektóre sprawy wyłącznie w gestii poszczególnych państw. Jednocześnie mówimy, że ta integracja jest za mało zaawansowana, by można te uprawnienia państwom odebrać - mówił Tusk. - To jest fundamentalny dylemat polityczny, przed jakim stoją dzisiaj wszystkie narody Europy  
- To pytanie: ile rządów Europy w każdym z naszych krajów staje się pytaniem palącym. Dlatego ten spór widoczny jest na każdym poziomie, w każdym z krajów Europy. To spór między federalistami, a suwerenistami." 
Jak łatwo zauważyć, każde z przemówień przedstawia inną wizję Europy. To o czym mówił Donald Tusk stoi w sprzeczności z wizją jaką miał w głowie śp. Prezydent Lech Kaczyński.
10.03.2010 roku, w przededniu prób tworzenia "Europy dwóch prędkości", jesteśmy świadkami dalszej części tego sporu, ... wizji której reprezentantem jest Polska, .... i "kandydat Niemiec".
 CZY REWELACJE JORGENA ROTHA O SMOLESKU MAJĄ ZWIĄZEK Z AKTUALNYMI WYDARZENIAMI POLITYCZNYMI W POLSCE i EUROPIE, ... W TYM Z OSTATNIM ZWYCIĘSTWEM WYBORCZYM DONALDA TUSKA
Podstawą do "fascynacji" obydwu książkami niemieckiego autora Jürgen'a Roth'a jest udostępniony przez autora, a sporządzony przez  BND [niemieckie służby specjalne] dokument mówiący o rzekomym polskim zleceniodawcy zamachu w Smoleńsku  i jego rosyjskich wykonawcach. -  Całość spowita jest przywołaniem mniej lub bardziej znanych faktów i wątpliwości dotyczących "Smoleńska".   - Mówiąc szczerze, nie przeczytałem całej książki, przeczytałem "po łebkach", ... od przeczytanych faktów głowa może zaboleć.
Ciekawy wydaje mi się jednak rozdział: "Dzikie spekulacje czy zimna kalkulacja".
Na str. 279 "Tajnych akt S." autor pisze:Niemiecki wywiad BND w swoim dokumencie z kwietnia 2010 r. pisał: "W momenie swojej śmierci Lech Kaczyński zostawił cały szereg niepodpisanych nowelizacji ustaw i umów handlowych. Wartość jednej z takich niepodpisanych umów opiewała na dziesiątki miliardów euro, co dla polskich organów bezpieczeństwa musiało rodzić pytanie, czy polski prezydent musiał umrzeć z powodu rosyjskiego gazu? / ... str. 281. / doświadeczenia płynące z Rosji ... pokazują , że dezinformacja w tym kraju jest popularną metodą tuszowania kulis mordów czy zamachów.  
[w innych częściach świata zapewne też / warto o tej metodzie pamiętać]  
W rozdziale "Wyjaśnienie czy tuszowanie / Komentarz do Smoking Gan", na stronie 301 autor pisze:
A co z wybuchami na pokładzie tupolewa? Wciąż nie ma na to niezbitych dowodów, istnieją jednak poszlaki, pominąwszy już nawet źródła wywiadowcze.
Twarde dowody mielibyśmy wówczas, gdyby znaleziono odpowiedź na pytanie, kiedy i kto odpalił znajdujące się na pokładzie samolotu materiały wybuchowe.
- Czerwone światełko! Czerwone światełko!Czyżby autor uważał, że potwierdzenie wybuchów, że one były, zależy od tego, że znajdzie się [właściwych?] odpowiedzialnych tego, ...  czyli tych kto te "znajdujące się na pokładzie samolotu materiały wybuchowe" zdetonował, .... a nie od tego że one tam były", i były zdetonowane?
"Niejasne pozostaje również, kto miałby zlecić sabotowanie rządowej maszyny. -  pisze dalej autor książki  -  Abstrahując od źródeł wywiadowczych oraz politycznych ocen formułowanych przez partię Prawo i Sprawiedliwość, które wskazują na Władymira Putina i FSB, nie ma na to żadnych twardych dowodów."  
- Czerwone światełko! Czerwone światełko!Czytelnikowi utkwiło jednak zapewne kogo się podejrzewa, ... prawda?  
[dezinformacjajest popularną metodą tuszowania kulis mordów czy zamachów]
Ksiązki ciąg dalszy:  "Tymczasem dla Antoniego Macierewicza, przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego jest jasne: "Nie wiem, kto osobiście zlecił zabicie prezydenta Kaczyńskiego. Wiem jednak, że w Rosji tylko jeden człowiek może to zrobić."
- Czerwone światełko! Czerwone światełko!
"To że zleceniodawcą mógłby być ówczesny rosyjski premier Władymir Putin jest jedynie spekulacją. Bardziej prawdopodobne jest to, że w tego rodzaju spisku pośrednio bądź bezpośrednio, wspólnie z polskimi pomocnikami, mogła uczestniczyć FSB, ..."  -  pisze Ruth.
- A teraz najciekawszy fragment:
W czerwcu 2006 roku rosyjski parlament uchwalił szczególną ustawę:   "Zezwala ona na mordowanie na Zachodzie tak zwanych ekstremistów przez rosyjskie organa państwowe. Do ekstremistów ustawa zalicza także tych, którzy >> oczerniają prezydenta państwa <<. Decyzję dotyczącą państwowej egzekucji poza obowiązującym prawem podejmuje sam prezydent."  - A był nim i jest Władymir Putin. [pisze autor]
<>
Trudno oprzeć się wrażeniu, czytając konkluzje Jürgen'a Roth'a do "Tajnych akt S" na kogo wskazują poszlaki. Pamiętając oczywiście o wcześniejszych słowach autora:
"Twarde dowody [wybuchów]  mielibyśmy wówczas, gdyby znaleziono odpowiedź na pytanie, kiedy i kto odpalił znajdujące się na pokładzie samolotu materiały wybuchowe."
Nie wiem czy celowo, ale autor książki pomija jeden, ale za to bardzo zasadniczy fakt.   
W czerwcu 2006 roku, i w kwietniu 2010 roku prezydentem Rosji był Dmitrij Miedwiediew, czyli osoba na informacji o śmierci Lecha Kaczyńskiego,  od którejBronisław Komorowski rozpoczął przejmowanie władzy prezydenckiej w Polsce.
Miedwiediew był także Prezydentem Rosji, gdy śp. Prezydenta Lech Kaczyński, z innymi prezydentami Europy Środkowej, zablokował marsz, podległych Prezydentowi Rosji wojsk rosyjskich, na Tibilisi w 2008 roku. 
Opisywane przez Jürgen'a Roth'a działy się przed rokiem wyborczym i wyborami Prezydenta Rosji w 2012 czyli w czasie gdy w Rosji trwała walka pod dywanem", kto będzie kandydatem w wyborach na Prezydenta Rosji, Putin, czy Miedwiediew.  
Z uwagi na złe relacje Putina z Merkel,  Dmitrij Miedwiediew był faworytem Angeli Merkel, a rezygnacja Miedwiediewa z wyścigu o fotel prezydenta Rosji rozczarowała Berlin.  
PYTANIEM POZOSTAJE DLACZEGO Jürgen Roth zapomniał o Dmitrim Miedwiediewie i przypomnianych wyżej faktach.  -   Przypomnijmy słowa autora książki:
"dezinformacja jest popularną metodą tuszowania kulis mordów czy zamachów".
  OSOBNĄ SPRAWĄ JEST OCZYWIŚCIE, DLACZEGO DOSZŁO DO WYCIEKU TAJNYCH DOKUMENTÓW NIEMIECKICH SŁUŻ SPECJALNYCH BND

KOMENTARZE

 • @Ziut
  Taka sama prawda jak ta o katastrofie w Gibraltarze .Czego tu wymagać ?.http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/876824,Tajemnica-katastrofy-w-Gibraltarze ..... Pies ich wszystkich ...... . Ave .Amigo .
 • @Repsol 22:16:25
  // Taka sama prawda jak ta o katastrofie w Gibraltarze //

  - Myślę, że Smoleńsk to ciąg dalszy historii z Gibraltaru

  Sikorski Generał Gibraltar cz. 1/3 > https://www.youtube.com/watch?v=21V_Qv6Qr3I
 • @Ziut 22:21:59
  Dobrze myślisz . : Kolejną sprawą jest kwestia Polskich Sił Zbrojnych. Alianci wykorzystali nas w prosty sposób do walki, ale nie okazali wdzięczności za nasze dokonania. Dobrze obrazuje to rozmowa z końca lutego 1945 r. pomiędzy generałem Andersem i Churchillem:
  Churchill: -Pan nie jest zadowolony z konferencji jałtańskiej.
  Anders: -Uważam, że stało się wielkie nieszczęście. Naród polski nie zasłużył na takie załatwienie jego spraw. Rosja Sowiecka zabiera nam połowę terytorium, a w pozostałej części Polski chcą mieć swoje rządy.
  Churchill: -Mamy dość wojska i waszej pomocy nie potrzebujemy. Może Pan zabrać swoje dywizje. Obejdziemy się bez nich.
  Anders: -Nie mówił Pan tego przez ostatnie kilka lat. Rosja nie ma żadnego prawa do naszych terenów.
  Churchill: -Będę przemawiać w sprawie Polski w parlamencie. Spotkamy się ponownie niedługo potem.https://kierunki.info.pl/2014/12/klamstwo-i-zdrada-zachowanie-polskich-sojusznikow-w-czasie-ii-wojny-swiatowej/ Ave.
 • Przecież każdy mógł się zapoznać z nagraniami z kokpitu.
  Tam nie było żadnego wybuchu, tam była próba lądowania bez widoczności ziemi. Próba nieudana zakończona urwaniem końcówki skrzydła na brzozie, wykonaniem beczki i lądowaniem na grzbiecie ..

  Wiadomo było że nie ma widoczności, wiadomo że pilot nie chciał lądować w tych warunkach, wiadomo było że "wo~dz" nie podjął decyzji o locie na lotnisko zapasowe, wiadomo było że lot na lotnisko zapasowe kompletnie dezorganizuje uroczystości nienawiści do Rosji...wiadomo było że pilot na wniosek kogoś obecnego w kabinie wyciągnął podwozie....

  Gdzie ty miejsce na bombę ?
  Nagrania pokazują sekunda po sekundzie jak było.
 • @Oscar 13:03:59
  // Gdzie tu miejsce na bombę ? //

  Czyżbyś uważał, że " śp.Prezydent "poleciał do nieba" amerykańską rakietą?" >>> http://ziut.neon24.pl/post/133453,czyzby-sp-prezydent-polecial-do-nieba-amerykanska-rakieta
 • @Ziut 20:34:55
  No to się tu "ass " trafił na miarę Oscara . Ave Amigo . :) https://www.nyfa.edu/student-resources/wp-content/uploads/2015/01/oscar_11.jpg
 • @Repsol 20:41:35
  // No to się tu "ass " trafił na miarę Oscara //

  - Czasami "ktoś tam nie wyrabia" czytając moje notki, i zjawiają się takie "ass"-y, ... jak komentator "Ireneusz". Zastanawiaem się czasem czy to nie sam płk. Szeląg, ... ten od mojego donosu >>> https://docs.google.com/document/d/1ZzZXz-dtv_7B6zg_9_Yv8bJ0Y_WACkcAKbnEcQ1yIbM/edit?usp=sharing

  Nie wiem, tego "Oscara" coś boli jak o Tusku i Smoleńsku piszę. Może to TEN "Oskar"? >>> https://wzzw.wordpress.com/2013/05/10/merkel-ma-akta-oscara-vel-d-tuska-%E2%98%9A-przeczytaj/

  KTO TO WIE, ... NA NEon24.pl różne agenty hasają jak na zielonej łące :D


  .
  http://m.neon24.pl/ee29615af24bf6c1606a3f824c88d8f3,0,0.jpg
 • @Ziut 21:02:26
  Ten to ass do kwadratu . https://www.youtube.com/watch?v=B2PRY-Oh4aM . Dlatego polecieli wszyscy z ERY . Ave.
 • @Repsol 21:14:42
  .
  http://m.neon24.pl/429d7e7b9353052fbb35f8050e6b0c22,0,0.jpg
  .
  >> Tak, to ten sam "zły Szeląg" :D
  >> https://www.youtube.com/watch?v=B2PRY-Oh4aM

  W "Tajne akta S." Jürgen Roth przypomina takie fakty z kariery zdegradowanego prokuratora:

  str. 264 "Tajnych akt S.": "Wypowiedzi prokuratorów miały ogromne znaczenie dla dla ówczesnego szefa rządu Donalda Tuska. W dniu w którym odbywała się w Warszawie konferencja prasowa , on przebywał w Brukseli w związku ze szczytem Rady Europejskiej. Tam też komentując informacje przekazane przez prokuraturę wojskową, oświadczył że kończy się "awantura trotylowa". Wyraził przy tym nadzieję, że będzie to okazja dla polityków, którzy tę awanturę rozpętali, by przeprosili tych wszystkich, których obrazili.

  str. 262 " Pułkownik Ireneusz szeląg mówił ... "Urządzeni MO-2M" ma wyświetlacz, na którym są zaprogramowane substancje wybuchowe, w tym również trotyl. wyświetlając TNT. Na pytanie posłów , co pokazał wyświetlacz, szeląg odparł: Pułkownik Artymiuk już o tym powiedział". Dodał także, że "wyświetlenie się napisu TNT nie jest równoznaczne z stwierdzeniem obecności trotylu".

  Użyty do badań detektor jest stosowany na całym świecie podczas kontroli osób, bagażu, ładunków i pojazdów. Tymczasem prokurator wojskowy Ireneusz Szeląg utrzymywał, że takie urządzenia wykazują obecność TNT po zbliżeniu do opakowania pasty do zębów i mogą podobnie reagować w przypadku perfum i kiełbasy.

  Jednak do tej pory podczas kontroli osób i bagażu nie zauważono w trakcie użytkowania tego samego detektora, aby wykonywał on alarm z powodu obecności TNT lub innych materiałów wybuchowych w perfumach, paście do butów czy kiełbasie.

  Pan prokurator napisał dość długie uzasadnienie że podejrzenie sfałszowania Wyborów Prezydenta 2010 jest bezzasadne, ...co wypunktowałem chyba w miarę dokładnie >>> https://docs.google.com/document/d/1ZzZXz-dtv_7B6zg_9_Yv8bJ0Y_WACkcAKbnEcQ1yIbM/edit?usp=sharing
 • @Ziut 21:40:53
  Wybacz ,ale wiem o wiele więcej . Ave. http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/381655,Polski-architekt-zginal-w-wypadku-awionetki-w-Hiszpanii , albo jak wolisz to tak : http://niewygodne.info.pl/szpineta_dariusz_01.htm Ave . Amigo.
 • Prezes Jarosław Kaczyński: "Polska zwycięży"
  .
  >> Nienawiść z którą się spotykamy jest tylko dowodem strachu
  >> https://www.youtube.com/watch?v=3kJAAtMwRcU

  Należyte uczczenie pamięci jej ofiar i ujawnienie prawdy o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku jest już bliskie – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas obchodów 83. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie.
  .
 • Poseł Piotr Liroy Marzec (Kukiz'15) pokazał SEJM po wyborze Tuska
  - Kaczyński, Petru, Schetyna >> https://www.youtube.com/watch?v=yUDFQqVdJRU
 • @Oscar 13:03:59
  Co ty za bzdury wypisujesz??? W Smoleńsku NIE BYŁO ZADNEJ KATASTROFY!!! Przez prawie 7 lat blogerzy napisali wiele artykułów o tej tragedii i przytoczę dwa wywiady z operatorem kamery w TVP-INFO , Wiśniewskim , który przybiegł parę minut po usłyszeniu odgłosu silników samolotu, a był to IŁ-62,na to pobojowisko a drugim naocznym świadkiem był św.p. ambasador Bahr!!! Na pobojowisku NIE WIDZIELI:CIAŁ OFIAR, BAGAŻY PASAŻERÓW I 120 LUKSUSOWYCH FOTELI, KRYTYCH SKÓRĄ!!!
  Obydwa wywiady widziałem na własne oczy w TV!!! Klucz do wyjaśnienia tej tragedii jest na lotnisku Okęcie, gdzie z 9/10/04/2010r wymieniano serwer, który kontroluje granicę Państwa , o godz. 3 rano zgasło światło na lotnisku i pół dzielnicy Ursynów też nie miało światła!!! Ta delegacja została "zabezpieczona" na podstawie komunikatu z Czech, że :" samolot UE jest zagrożony atakiem terorystycznym"!!! Potwierdził to były agent Służb Specjalnych i dodał, ze delegację zgromadzono w hangarze wojskowym na lotnisku a co się potem działo, nie wiemy. Jest parę dowodów 100%, że tam nie było ŻADNEJ KATASTROFY!!! Samolot o wadze ok 90 ton powinien wyryć w ziemi rów a tego nie było! Zderzenie z brzozą i rotacja też są BZDURAMI, bo ciężki samolot nie miał energii kinetycznej, aby wykonać przewrót na grzbiet! W historii katastrof lotniczych nie było wypadku, aby samolot, spadając z 15-20 m, spowodował 100 % ofiar!!!Pasażerowie muszą mieć zapięte pasy przed lądowaniem i gdyby tak było, to ofiary i ranni powinni być przypięci pasami do foteli!!! To był zamach , przygotowany przez zbrodniarzy z dwóch państw i mam nadzieję, ze Prezydent USA pomoże w wyjaśnieniu tej tragedii a USA monitorują cały swiat przez 24 h!!!Polecam google i :"zamach warszawski" oraz "zamach.eu"!!!
 • @zibi 22:45:17
  .
  Fałszerstwo w Brukseli: Nikt Tuska nie wybrał? - SKANDAL!
  >> http://ziut.neon24.pl/post/137461,falszerstwo-w-brukseli-nikt-tuska-nie-wybral
 • @zibi 22:45:17
  " W Smoleńsku NIE BYŁO ZADNEJ KATASTROFY!!!"
  Moim zdaniem tak samo.
  Inaczej jednak widzę hipotetyczny przebieg wydarzeń z 10.04.2010.
  Twierdzę, ze była to klasyczna operacja false flag(fałszywej flagi).
  Podstawowym atraktorem(termin z naukowej teorii chaosu) wokół którego skupia się intryga wydarzeń z 10.04.2010 roku są dwa "bliźniacze" Tupolewy będące na wyposażeniu 36SPLT.
  Wykorzystano fakt, że obu samolotom kończył się resurs i powinny być one poddane remontom głównym, wykonywanym w zakładach rosyjskich.
  Przetarg na remont Tupolewów został ustawiony i przeprowadzony pod presją władz państwowych Rosji", zaś "Federalna Służba Współpracy Wojskowo-Technicznej FR wskazała rosyjskiego wykonawcę remontu (zakłady Awiakor z Samary) oraz nadzorowała i kontrolowała każdy etap planowanego i realizowanego przetargu oraz remontu polskich Tu-154M".
  Z przetargiem na remont Tupolewów wiąże się śmierć szyfranta Zielonki(proces przygotowania i przeprowadzenia przetargu) oraz G. Michniewicza, dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów D.Tuska(w dniu przylotu TU154M nr 101 z Samary).
  W operacji fałszywej flagi użyto oba samoloty(ten drugi nr 102 był w rosyjskich rękach, będąc formalnie w Samarze)
  Z tą operacją wiąże się sprawa rzekomej przeróbki salonu nr 3 w TU154M nr 101 czyli uczynienie z TU154M nr 101(90 miejsc pasażerskich) samolotu TU154M nr 102(100 miejsc pasażerskich).
  Ten zabieg autorów raportu KBWLLP(w raporcie MAK samolot uległy katastrofie ma 90 miejsc pasażerskich) miał za zadanie sprawić to, by oba samoloty miały identyczne wyposażenie wewnętrzne czyli by pasażerowie lecący TU154M nr 102 byli przekonani, że lecą TU154M nr 101 ale po przeróbce salonu nr 3.
  Delegacja została rozdzielona na dwa samoloty(oba Tupolewy).
  Pierwszym(tym prawdziwym TU154M nr 102, załadowanym w hangarze pasażerami i wieńcami zajmującymi 20 rzędów w tyle samolotu ) polecieli prawdopodobnie generałowie, którzy mieli zapewne lecieć Jak-40 nr 044(mieli spotkać się z ich odpowiednikami ze strony rosyjskiej) ale z powodu sfingowanej awarii dziennikarskiego Jak-a i załadowania dziennikarzy do Jak-40 nr 044, polecieli Tupolewem i wylądowali na Siewiernym przed lądowaniem Jak-40 nr 044(gdzie wywieziono pasażerów, tego nie wiemy).
  Samolot ten wykorzystano potem do inscenizacji katastrofy na Siewiernym a drugi Tupolew z resztą delegacji z Prezydentem na czele wyleciał później(okolo7:20) i został skierowany na zapasowe(prawdopodobnie wojskowe lotnisko Sieszcza w obwodzie briańskim) i tam przejęty przez rosyjskie służby(z Briańska transportowano do Polski rzeczy ofiar).

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

ULUBIENI AUTORZY