Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
575 postów 4078 komentarzy

Ruch dla Rzeczypospolitej RdR2018.WordPress.com

Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej - ----- 11 LISTOPADA STRACIMY NIEPODLEGŁOŚĆ! ----- ---- Przyszedł czas na "Wielki Ruch Listopadowy" / Wygrajmy MYŚLĄC Wspólnie ---- Ziut.NEon24.pl/post/133700,Zamiast-Flagi-Ruch-Listopadowy-Bialo-Czerwona-Kartka

Moje komentarze

 • @Krzysztof J. Wojtas 06:50:10
  // Gdyby nie Piłsudski - Polska nie odzyskałaby niepodległości. //

  POLSKA NIE ZAWDZIĘCZA NIEPODLEGŁOŚCI PIŁSUDSKIEMU, ... TYLKO BOLSZEWIKOM / TAKI MAMY "PARADOKS HISTORII"

  - W I Wojnie Światowej Rosja Carska / Anglia / Frabcja i USA były sojusznikami / Gdybu nie doszło do Rewolucji Bplszewickiej w Rosji, i nie obalono by cara, z ziem zaboru Rosyjskiego, i [przegranych w I Wojnie] ziem zaboru Pruskiego i Austro-Węgierskiego powstało by Królestwo Polskie którego królem byłby car Rosji.

  NIE BYŁO BY "NIEPODLEGŁOŚCI" / JEST, BO DOSZŁO DO REWOLUCJI BOLSZEWICKIEJ. DLATEGO W INTERESIE USA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI STAŁA SIĘ CHWILOWYM PRIORYTETEM
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144053,paradoksy-historii-czy-grozi-la-nam-wojna-z-ameryka-1

  - DOPUKI NIE DOGADALI SIĘ ZE STALINEM

  >> http://ziut.neon24.pl/post/143975,paradoksy-historii-polska-ch-j-dupa-i-kamieni-kupa
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • Reduta Ordona ...
  >> https://youtu.be/O3efQ8yXmFg
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • Konstytucja: Rozdział V - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
  .
  Art. 126. >> http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/prezydent-rp/

  1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej.
  2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
  3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

  // Obecna Konstytucja RP wprowadza całkowity bałagan w relacje miedzy poszczególnymi ośrodkami władzy. W konstytucji tkwi źródło stałego konfliktu miedzy Premierem, Rządem a Prezydentem. //

  TO NIE KONSTYTUCJA "WPROWADZA CAŁKOWITY BAŁAGAN", ... TYLKO NIEDBALSTWO PREZYDENTA

  Zamiast zmieniać konstytucję, powinien wystąpić z inicjatywą ustawodawczą ws. uchwalenia:

  "Ustawy o oprawach i obowiązkach Prezydenta / Szczehółowe zasady iregulamin wykonywania obowiązków"

  SKORO SEJM i SENAT, TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY i SĄD NAJWYŻSZY REGULUJE USTAWA, ... DLACZEGO NIE MA USTAWY REGULUJĄCEJ PRAWA i OBOWIĄKI PREZYDENTA?

  * Zanim się zacznie krytukować Konstytucję, warto najpierw ją przeczytać
  >> http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/preambula/

  nadużycie link skomentuj usuń

  Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 18.06.2018 05:54:16


  Z listy prezydenckich pytań do referendum konstytucyjnego powiało nie tylko śmiesznością, ale i grozą.

  Jeśli to jest poziom prezydenta, to kto rządzi tym nieszczęsnym krajem?

  NASZYM "NIESZCZĘSNYM KRAJEM" RZĄDZI KANCELARIA PREZYDENTA

  Zadania Kancelarii Prezydenta określone są w Statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym Kancelaria:

  - wykonuje zadania wynikające z kompetencji Prezydenta określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i w innych ustawach;
  >> http://www.prezydent.pl/bip/status-prawny-kancelarii-prezydenta-rp/
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • Boże, coś Polskę ,,,,
  >>> https://youtu.be/Jsoj_8Fp1qA
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • @Casey 05:45:52
  // w wielkiej bitwie pod Borodino walczyło 20 tys Polaków pod Napoleonem, a 40 tys pod Kutuzowem. //
  >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Borodino

  ZNACZY SIĘ, ... daliśmy w dupę Ruskimi, a potem Oni nam.

  - To chcesz powiedzieć? :D
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @ Oko Suwerena
  .
  Problem, i jedyną wadą Konstytucji jest to, że w Konstytucji nigdzie nie jest napisane, że Suweren [czyli Obywatele] mają siłę sprawczą aby pociągnąć administracjęm [bo to nie jest władza / władza teoretycznie powinna należeć do Suwerena], aby pociągnąć kogokolwiek z administraci do odpowiedzialności karnej, albo przed Trybunał Stanu / czegoś takiego nie ma w Konstytucjim , i to trzba zmienić.

  500 000 obywateli powinno mieć prawo postawić prezydenta [i każdego innego] przed Trybunałem Stanu, jeśli tylu uzna że trzeba, i niech Trybunał osądzi: winny czy niewinny.
  Referendum Prezydenta. Trochu straszno, trochu śmieszno.
 • @lorenco 21:10:26
  /// Niemcy jak widać drugi raz nabrać się nie chcą. A Polska? Obawiam się, że tak. ///

  TRAFIŁĘŚ W SEDNO

  Wyobraź sobie Polska pod zaborem Ruskim / Pruskim i Austro-Wegierskim - Polacy walczą po każdej ze stron

  - Po stronie "Aliantów": Anglia / Carska Rosja / Francja USA

  - Przeciwnik: Prusy i Austro-Węgry , ... po ich stronie walczy Piłsudski

  - W USA Padarewski chce na fortepianie wygrać polską niepodległość: współpracuje z Dmowskim pomagając stworzyć Błękitną Armię gen. Hallera

  KONIEC WOJNY: Anglia / bez Carskiej Rosji / Francja i USA wygrywają I Wojnę Światową / Po ich stronie jest Padarewski z Dmowskim.

  KAŻDY PEWNIE POMYŚLAŁ, SUPER! / DMOWSKI W OBOZIE ZWYCIĘZCÓW! * / I CO SIĘ STAŁO?

  Ano USA i Anglia dogadali się z Żydami i wykolegowali Polaków, ... zamiast Dmowskiego i Padarewskiego w Polsce ostał się brygadier Piłsucki, ... były żołnierz armi która przegrała wojnę.

  TAK SAMO STAŁO SIĘ Z POLSKĄ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ


  /// Niemcy jak widać drugi raz nabrać się nie chcą. A Polska? Obawiam się, że tak. ///
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @wiedzajestwksiążkach 22:38:26
  // Brytyjczycy od zawsze stosowali się do rzymskich zasad politycznych- divide et impera. Nie zawsze im zależało, aby Polska istniała, ale zawsze się przydawała, nawet jak jej nie było. Ot, imperialna polityka. //

  DOKŁADNIE TAK / Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE >> http://ziut.neon24.pl/post/144182,western-betrayal-wojna-hybrydowa-dziaje-sie-w-polsce
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144161,wyrok-trybunalu-polska-konstytucja-stoi-nad-unijnym-prawem

  Bogusław Jaznach: " Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "

  Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym. / Należy się raczej zastanawiać nad tym, czy wątpliwości prezydenta nie są łamaniem Konstytucji.

  Art. 188. Konstytucji

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4.zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
  Art. 189.

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  Art. 190.

  1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

  --------------------------------------------------------------------------------

  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

  Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł przy okazji badania zgodności traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.

  W świetle tego orzeczenia zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie narusza statusu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. W przypadku konfliktu prawa wspólnotowego i Konstytucji Naród może podjąć suwerenną decyzję o sposobie rozwiązania tej sprzeczności (może zdecydować o zmianie Konstytucji – np. wprowadzić zapis:

  "Postanowienia Konstytucji nie mogą być podstawą do kwestionowania prawa wspólnotowego"

  UWAGA: W TEJ CHWILI, BEZ ZMIANY KONSTYTUCJI, MOGĄ / MAMY PRAWO DO TEGO, ABY UNIA RESPEKTOWAŁA NASZE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI

  albo zmienić konkretny zapis powodujący kolizję z prawem wspólnotowym – może również postanowić o wystąpieniu z Unii Europejskiej, albo też doprowadzić do zmiany prawa wspólnotowego).  NASZA KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ WZORCEM,

  MOTOREM ZMIAN W UNI EUROPEJSKIEJ  Dotychczas przykładem kolizji prawa wspólnotowego i Konstytucji RP była kwestia europejskiego nakazu aresztowania ze względu na konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Konflikt ten został rozwiązany przez zmianę odpowiedniego zapisu Konstytucji, który zezwala teraz na ekstradycję, jeśli wynika to z umów międzynarodowych.

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy wspólnotowe organy prawodawcze ustanowiły to prawo w ramach kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie oraz z poszanowaniem zasady subsydiarności i proporcjonalności. Ocena zachowania tych ram pozostaje w gestii państw członkowskich, a ich przekroczenie skutkuje nieobowiązywaniem zasady pierwszeństwa danego aktu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

  Trybunał podtrzymał swoje stanowisko przy okazji badania zgodności z Konstytucją treści Traktatu z Lizbony, stwierdzając, że

  "ani art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...) zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji.

  Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

  TO OZNACZA, ŻE TO POLSKA MOŻE BADAĆ PRAWO UNIJNE, A

  NIE NA ODWRÓT / DUDA CHCE TO UNIEWAŹNIĆ NOWĄ KONSTYTUCJĄ

  Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  TAK JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM / TAK DŁUGO JAK DŁUGO OBECNA KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJE, TAK DŁUGO JESTEŚMY NIEPODLEGŁYM KRAJEM: DUDA CHCE NAM TĘ NIEPODLEGŁOŚ ODEBRAĆ ZMIENIAJĄC KONSTYTUCJĘ NA TAKĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU UNI EUROPEJSKIEJ, ... i TO JEST PARADOKSEM HISTORII: POST-KOMUNIŚCI ODDAJĄ NAM Z NAWIĄZKĄ CO KIEDYŚ ZABRALI
  Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
 • Propozycje pytań w referendum konsultacyjnym
  Propozycje pytań przedstawione podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju:

  1. Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem

  a) nowej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?
  TAK - NIE

  b) zmian w obowiązującej Konstytucji RP?
  TAK - NIE

  2. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem do Konstytucji RP obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zatwierdzającego zmiany Konstytucji?

  7. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?

  8. Czy jest Pani/Pan za zapisaniem w Konstytucji RP gwarancji suwerenności Polski w Unii Europejskiej oraz zasady wyższości Konstytucji nad prawem międzynarodowym i europejskim?

  9. Czy jest Pani/Pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w NATO (Sojuszu Północnoatlantyckim)?

  13. Czy jest Pani/Pan za wzmocnieniem kompetencji wybieranego przez Naród Prezydenta w sferze polityki zagranicznej i zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej?

  cd >> >> http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,62,propozycje-pytan-w-referendum-konsultacyjnym.html
  Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
 • Western betrayal / WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
  Pojęcie zdrady Zachodu odnosi się do poglądu, że Wielka Brytania i Francja nie spełniły swoich prawnych, dyplomatycznych, wojskowych i moralnych zobowiązań wobec narodów czechosłowackich i polskich podczas preludium do i po II wojnie światowej. Czasami odnosi się także do traktowania innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej w tym czasie.

  W komentarzu do sojuszu angielsko-polskiego polski publicysta Stanisław Mackiewicz napisał w swojej książce z 1964 roku "Polityka Becka":

  Anglia nie potrzebuje istnienia Polski, nigdy jej nie potrzebowała. Czasami Brytyjczycy pchają nas do walki z Rosją, czasem z Niemcami, jak to miało miejsce w 1939 roku, kiedy udało im się od tego czasu powstrzymać Hitlera przed nimi. Po tak zwanych gwarancjach z marca 1939 r. Anglia nie była zainteresowana naszą armią, nie pomogła nam finansowo w przygotowaniach wojennych i nie miała najmniejszego zamiaru pomóc nam podczas inwazji Hitlera na Polskę (...) gwarancja niepodległości Polski, zapewniona przez Anglię, nie była wcale gwarancją. Przeciwnie, była to spekulacja, której celem była jak najszybsza likwidacja państwa polskiego. Anglia chciała najpierw, aby Polska walczyła z Niemcami i aby przegrała tę wojnę tak szybko, jak to możliwe, aby Niemcy wreszcie stanęły przed Rosją.

  >> WOJNA HYBRYDOWA DZIAJE SIĘ W POLSCE
  >> CHCĄ NAS TAK USTAWIĆ, ABY BYŁO JAK WTEDY

  >> https://en.wikipedia.org/wiki/Western_betrayal

  The concept of Western betrayal refers to the view that the United Kingdom and France failed to meet their legal, diplomatic, military and moral obligations with respect to the Czechoslovak and Polish nations during the prelude to and aftermath of World War II. It also sometimes refers to the treatment of other Central and Eastern European nations at the time.

  In the commentary on the Anglo-Polish Alliance, Polish publicist Stanisław Mackiewicz wrote in his 1964 book "Polityka Becka"[citation needed] :

  England does not need the existence of Poland, it has never needed it. Sometimes the British push us to fight against Russia, sometimes against Germany, as happened in 1939, when they managed to keep Hitler away from them for some time. After their so-called guarantees of March 1939, England was not interested in our army, it did not help us financially in our war preparations, and did not have the slightest intention to aid us during Hitler's invasion of Poland (...) The guarantee of Poland's independence, provided by England, was not a guarantee at all. On the contrary, it was a speculation, whose purpose was the fastest possible liquidation of the Polish state. England wanted Poland to fight Germany first, and to lose that war as quickly as possible, so that Germany would finally face Russia.
  Gdzie ta "wojna hybrydowa"?
 • @kula Lis 67 17:46:02
  // Bardzo to wszystko podobne do wprowadzonego w lutym 1976 roku do ówczesnej konstytucji wpisu o sojuszu ze Związkiem Radzieckim. //

  Z TYM SAMYM MAMY DO CZYNIENIA / WYMIANA [NIE ZMIANA] KONSTYTUCJI MA NAS W TO WPĘDZIĆ
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
 • @Uchoigielne 11:55:33 / gdyby "dziadek z UPA" był faktem, to poprzez szantaż Niemcy mogą uzyskać władzę nad Polską /
  .
  WSZYSTKO NA TO WSKAZUJE / SZANAŻOWAĆ GO TYM MOGĄ NIEMCY, AMERYKANIE , ROSJANIE i ŻYDZI : /

  27.06.2016: Czy to nie dziwne, że status obcych wojsk mógłby zostać zrównany ze statusem Wojska Polskiego jednoosobową decyzją jakiegoś prezydenta? - Taką "ustawkę" mogła wymyślić tylko obca agentura. - Kto jest patronem tekstu "Ustawy 1066"? /// KOLEJNA ARCHIWALNA NOTKA WARTA PRZYPOMNIENIA >> http://ziut.neon24.pl/post/132399,czy-prezydent-okresli-cel-wojsk-obcych-jako-okupowac

  "Rządzą nami namiestnicy obcych interesów, a społeczeństwo trwa w hipnotycznym letargu. Płonne jest oczekiwanie że obecna sytuacja międzynarodowa naznaczona groźnym paroksyzmem histerii sowieckiego imperium, w obliczu kurczącej się strefy wpływów, obudzi nasz naród i zachęci do działania by zrzucić jarzmo niewidzialnej okupacji. Jeśli katastrofa smoleńska nie spowodowała u nas rewolty, to pewnie i wkroczenie wrogich wojsk dałoby się PR-owsko nagłośnić w „zaprzyjaźnionych mediach” jako sukces obecnej ekipy."

  - pisał Ryszard Makowski 3 kwietnia 2014 roku na portalu wPolityce.pl
  >> http://ziut.neon24.pl/post/143064,czy-prezydent-okresli-cel-wojsk-obcych-jako-okupowac

  Paradoksalnie, dwa lata po tych słowach rządzi PiS (właśnie zakończyły się manewry "Anakonda" / przed nami "szczyt NATO"), ... a słowa Makowieckiego wciąż jakby aktualne.

  Czy nie było by jeszcze większym paradoksem, gdyby udało się "piarowsko" uzasadnić wkroczenie do Polski armii izraelskiej w obliczu zagrożenia z Moskwy?

  Znowelizowana "ustawa 1066" nie mówi przecież kto wróg, a kto przyjaciel. Mówi że wkroczyć do Polski mogą OBCY! - Tak mi przyszło do głowy. >>> http://ziut.neon24.pl/post/132370,mene-takel-fares-jak-slowo-w-biblii-prawda-przeliczona
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
 • @kula Lis 67 20:20:34
  // Mamy Konstytucję Kwietniową //

  Konstytucja kwietniowa z 1935 r ? / Tego chce Duda

  Naszą konstytucją jest Konstytucja z 1997 r. bo to ONA a nie ta przedwojenna broni nas przed zakusami Unii Europejskiej

  -------------------------------------------------------------------------

  Trybunał Konstytucyjny

  Art. 188.

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4.zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
  Art. 189.

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  Art. 190.

  1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

  Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł przy okazji badania zgodności traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.

  W świetle tego orzeczenia zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie narusza statusu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. W przypadku konfliktu prawa wspólnotowego i Konstytucji Naród może podjąć suwerenną decyzję o sposobie rozwiązania tej sprzeczności (może zdecydować o zmianie Konstytucji – np. wprowadzić zapis:

  "Postanowienia Konstytucji nie mogą być podstawą do kwestionowania prawa wspólnotowego"

  UWAGA: W TEJ CHWILI, BEZ ZMIANY KONSTYTUCJI, MOGĄ / MAMY PRAWO DO TEGO, ABY UNIA RESPEKTOWAŁA NASZE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI

  albo zmienić konkretny zapis powodujący kolizję z prawem wspólnotowym – może również postanowić o wystąpieniu z Unii Europejskiej, albo też doprowadzić do zmiany prawa wspólnotowego).  NASZA KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ WZORCEM,

  MOTOREM ZMIAN W UNI EUROPEJSKIEJ  Dotychczas przykładem kolizji prawa wspólnotowego i Konstytucji RP była kwestia europejskiego nakazu aresztowania ze względu na konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Konflikt ten został rozwiązany przez zmianę odpowiedniego zapisu Konstytucji, który zezwala teraz na ekstradycję, jeśli wynika to z umów międzynarodowych.

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy wspólnotowe organy prawodawcze ustanowiły to prawo w ramach kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie oraz z poszanowaniem zasady subsydiarności i proporcjonalności. Ocena zachowania tych ram pozostaje w gestii państw członkowskich, a ich przekroczenie skutkuje nieobowiązywaniem zasady pierwszeństwa danego aktu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

  Trybunał podtrzymał swoje stanowisko przy okazji badania zgodności z Konstytucją treści Traktatu z Lizbony, stwierdzając, że

  "ani art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...) zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji.

  Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

  TO OZNACZA, ŻE TO POLSKA MOŻE BADAĆ PRAWO UNIJNE, A

  NIE NA ODWRÓT / DUDA CHCE TO UNIEWAŹNIĆ NOWĄ KONSTYTUCJĄ

  Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  TAK JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM / TAK DŁUGO JAK DŁUGO OBECNA KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJE, TAK DŁUGO JESTEŚMY NIEPODLEGŁYM KRAJEM: DUDA CHCE NAM TĘ NIEPODLEGŁOŚ ODEBRAĆ ZMIENIAJĄC KONSTYTUCJĘ NA TAKĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU UNI EUROPEJSKIEJ, ... i TO JEST PARADOKSEM HISTORII: POST-KOMUNIŚCI ODDAJĄ NAM Z NAWIĄZKĄ CO KIEDYŚ ZABRALI
  Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem
 • @Krzysztof J. Wojtas 06:07:23
  Czy prawo krajowe może mieć status nadrzędny względem unijnego?

  Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem
  http://ziut.neon24.pl/post/144161,wyrok-trybunalu-polska-konstytucja-stoi-nad-unijnym-prawem

  Bogusław Jaznach: " Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "  Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym. / Należy się raczej zastanawiać nad tym, czy wątpliwości prezydenta nie są łamaniem Konstytucji.

  Trybunał Konstytucyjny

  Art. 188.

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  3.zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami,
  4.zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych,
  5.skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1.
  Art. 189.

  Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
  Art. 190.

  1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego

  Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł przy okazji badania zgodności traktatu akcesyjnego z Konstytucją RP, że o ile prawo wspólnotowe może mieć pierwszeństwo przed ustawami prawa krajowego, o tyle nie oznacza to, że ma automatycznie pierwszeństwo także przed Konstytucją.

  W świetle tego orzeczenia zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nie narusza statusu Konstytucji jako najwyższego aktu prawnego w Polsce. W przypadku konfliktu prawa wspólnotowego i Konstytucji Naród może podjąć suwerenną decyzję o sposobie rozwiązania tej sprzeczności (może zdecydować o zmianie Konstytucji – np. wprowadzić zapis:

  "Postanowienia Konstytucji nie mogą być podstawą do kwestionowania prawa wspólnotowego"

  UWAGA: W TEJ CHWILI, BEZ ZMIANY KONSTYTUCJI, MOGĄ / MAMY PRAWO DO TEGO, ABY UNIA RESPEKTOWAŁA NASZE PRAWA ZAWARTE W KONSTYTUCJI

  albo zmienić konkretny zapis powodujący kolizję z prawem wspólnotowym – może również postanowić o wystąpieniu z Unii Europejskiej, albo też doprowadzić do zmiany prawa wspólnotowego).  NASZA KONSTYTUCJA MOŻE BYĆ WZORCEM,

  MOTOREM ZMIAN W UNI EUROPEJSKIEJ  Dotychczas przykładem kolizji prawa wspólnotowego i Konstytucji RP była kwestia europejskiego nakazu aresztowania ze względu na konstytucyjny zakaz ekstradycji obywatela polskiego. Konflikt ten został rozwiązany przez zmianę odpowiedniego zapisu Konstytucji, który zezwala teraz na ekstradycję, jeśli wynika to z umów międzynarodowych.

  Trybunał Konstytucyjny stwierdził również, że zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego nad prawem krajowym ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy wspólnotowe organy prawodawcze ustanowiły to prawo w ramach kompetencji przyznanych im przez państwa członkowskie oraz z poszanowaniem zasady subsydiarności i proporcjonalności. Ocena zachowania tych ram pozostaje w gestii państw członkowskich, a ich przekroczenie skutkuje nieobowiązywaniem zasady pierwszeństwa danego aktu prawa wspólnotowego nad prawem krajowym.

  Trybunał podtrzymał swoje stanowisko przy okazji badania zgodności z Konstytucją treści Traktatu z Lizbony, stwierdzając, że

  "ani art. 90 ust. 1, ani art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu upoważnienia do stanowienia aktów prawnych lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. (...) zagwarantowane w art. 91 ust. 2 Konstytucji pierwszeństwo stosowania umów o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach» – przed postanowieniami ustaw niedających się współstosować – nie prowadzi do uznania analogicznego pierwszeństwa tychże umów przed postanowieniami Konstytucji.

  Konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.

  TO OZNACZA, ŻE TO POLSKA MOŻE BADAĆ PRAWO UNIJNE, A

  NIE NA ODWRÓT / DUDA CHCE TO UNIEWAŹNIĆ NOWĄ KONSTYTUCJĄ

  Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych sprawach». Z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej Konstytucja korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego

  TAK JAK WCZEŚNIEJ PISAŁEM / TAK DŁUGO JAK DŁUGO OBECNA KONSTYTUCJA OBOWIĄZUJE, TAK DŁUGO JESTEŚMY NIEPODLEGŁYM KRAJEM: DUDA CHCE NAM TĘ NIEPODLEGŁOŚ ODEBRAĆ ZMIENIAJĄC KONSTYTUCJĘ NA TAKĄ, KTÓRA BĘDZIE PODLEGAĆ PRAWU UNI EUROPEJSKIEJ, ... i TO JEST PARADOKSEM HISTORII: POST-KOMUNIŚCI ODDAJĄ NAM Z NAWIĄZKĄ CO KIEDYŚ ZABRALI
  Po co Dudzie referendum?
 • @ Bogusław Jaznach / Po co Dudzie ["Hromenko"] referendum
  .
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144161,boguslaw-jaznach-po-co-dudzie-hromenko-referendum

  " Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "

  Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym

  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego – Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
 • @ Bogusław Jaznach / Po co Dudzie ["Hromenko"] referendum
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144161,boguslaw-jaznach-po-co-dudzie-hromenko-referendum

  " Czy pytanie o wyższości prawa krajowego nad międzynarodowym nie jest w istocie pytaniem, o to, czy Polska chce wyjść z Unii Europejskiej? "

  Pytanie to jest pytaniem nieistotnym, bo już rozstrzygniętym

  >> Stanowisko polskiego Trybunału Konstytucyjnego
  >> Wyrok TK z dnia 11 maja 2005, Sygn. akt K 18/04
  >> http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?sprawa=3826&dokument=97

  Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego – Wikipedia, wolna encyklopedia >> https://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_pierwsze%C5%84stwa_prawa_wsp%C3%B3lnotowego
  Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem
 • Andrzej Duda MEGA wkurzony
  https://www.youtube.com/watch?v=K7AkNQ68H-Y

  Netanjahu w sprawie ustawy o IPN: "Oczekuję mówienia prawdy o Holokauście, także od Polski"
  https://www.youtube.com/watch?v=Ij_P4JpuG7k

  Czy polsko-amerykańscy Żydzi ukrywali prawdę o Holokauście?
  http://ziut.neon24.pl/post/142449,czy-polsko-amerykanscy-zydzi-ukrywali-prawde-o-holokauscie

  Izraelscy Żydzi wdarli się do polskiej Ambasady w Tel Avivie
  http://ziut.neon24.pl/post/142374,izraelscy-zydzi-wdarli-sie-do-polskiej-ambasady-w-tel-avivie

  Fragmenty o Holokauście: THE BLACK BOOK OF POLISH JEWRY 1943
  http://ziut.neon24.pl/post/142354,fragmenty-o-holokauscie-the-black-book-of-polish-jewry-1943

  Opis na wewnętrznej stronie okładki :Współczesna literatura wojenna nie opowiedziała jeszcze szczegółowej historii jednej z najnieszczęśliwszych tragedii w historii - masowego mordu i prawie całkowitej eksterminacji Żydów w Polsce.Ten tom sponsorowany przez panią Eleonore Roosevelt [żona prezydenta USA czasu wojny], Hon.Harold I. Ickes, senator Robert H. Wagner, Hon.Fiorello H La Guardia i inni opowiadają całą historię.

  W pełni udokumentowana relacjami naocznych świadków, doniesieniami prasy nazistowskiej, raportami tajnych kurierów, którzy przeniknęli do ściśle strzeżonego terytorium Polski, książka ta jest szokującym i przytłaczającym zapisem morderstw dokonywanych na bezbronnym Narodzie.Województwo po województwie, miasto po mieście, miejscowość po miejscowości, książaka ta jest przerażającym zapisem niewyobrażalnych okropności, jakich Hitlerowkie hordy zadały żydostwu polskiemu.Książka ta jest nie tylko zapisem o fizycznej zagładzie Żydów, ale także opisem zniszczeń żydowskiego życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego i religijnego.Znaczna część książki poświęcona jest szczegółom bogatej kultury i ekonomii, które Gminy Żydowskie w Polsce zbudowały w ciągu tysiąca lat ich istnienia, a które obecnie znalazły się się w całkowitej ruinie.

  Książka ta jest obficie ilustrowana zdjęciami i reprodukcjami dokumentów, które zostały zebrane z wyselekcjonowanych wiarygodnie potwierdzonych źródeł.Wszystkie rachunki strat, dokumenty, i oświadczenia zawarte w książce zostały skrupulatnie sprawdzone przez wiarygodne zajmujce się tym organy, które przeprowadziły pełną weryfikację faktów.

  o

  W 1939 r. Łódź, była drugim co do wielkości miastem w Polsce, i po Warszawie, drugim co do wielkości centrum żydowskim w całej Europie. Społeczność żydowska liczyła tam ponad 200 000 osób, co stanowiło około jednej trzeciej całkowitej populacji miasta. Naziści od początku okupacji stosowali drastyczne metody, aby zrealizować plan, najpierw rabunku, a następnie eksterminacji miejscowej ludności żydowskiej.

  W dniu 11 września [1939 r.], w Dzień Niepodległości Polski, niemieccy naziści skierowali wyłapanych na ulicach miasta Żydów, i pod groźbą kary za nieposłuszeństwo zmusili ich do zburzenia wspaniałego pomnika bohatera narodowego Polski Tadeusza Kościuszki.Na miejsce przywieziono grupy Polaków, aby oglądali Żydów wykonujących tę pracę.

  *** JEŚLI ZNASZ KOGOŚ, KOGO TA KSIĄŻKA MOŻE ZAINTERESOWAĆ, LUB POWINIEN ZNAĆ PRWADZIWĄ HISTORIĘ HOLOKAUSTU, WYŚLIJ IM TE LINKI RAZEM Z TREŚCIĄ JAK WYŻEJ

  THE BLACK BOOK OF POLISH JEWRY 1943 / PDF >> https://archive.org/stream/in.ernet.dli.2015.48624/2015.48624.Black-Book-Of-Polish-Jewry#page/n21/mode/2up

  THE BLACK BOOK OF POLAND / PDF >> https://archive.org/stream/TheBlackBookOfPoland/The%20Black%20Book%20of%20Poland#page/n1/mode/2up

  nadużycie link skomentuj usuń

  Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 17.03.2018 14:35:31
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
 • @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 14:22:05
  http://ziut.neon24.pl/post/142883,czy-oficer-upa-byl-jednak-dziadkiem-prezydenta-stryjecznym

  Nie, no temat ważny, a i wszystko się zgadza.
  Adolfina jakoś PADa przekonała.
  Co mu zaoferowała, czym przestraszyła, czy co tam, to nie wiadomo.
  A może coś mu powiedziała, co wiedział wywiad niemiecki.
  Ja nie wiem.

  Tylko po co rai Pan ludziom związek PADa z banderowcami i to w tak beznadziejny sposób.
  Przecież wystarczy wskazać, jakie korzyści dzięki niemu osiągnęła upadlina, a jakie straty poniosła w związku z tym Polska.
  Po co.

  I z ciekawego tematu zrobiło się co?

  Adam nie był żydem, ani nawet Izraelitą, a jeśli już to wszyscy mamy dziadka Noego, nawet nie trzeba do Adama sięgać.

  nadużycie link skomentuj usuń

  AlexSailor 17.03.2018 14:39:43


  @AlexSailor 14:39:43

  // I z ciekawego tematu zrobiło się co? //

  TEMAT NADAL POZOSTAJE CIEKAWY TAK DŁUGO AŻ DUDA NIE ZDEMENTUJE, ŻE MIAŁ WUJKA BANDEROWCA / TAK JAK TO ZROBIŁ Z DZIADKEM :D

  Pozostaje sprawa opisana w drugiej części notki / o 11 listopada i niepodległości / ... i pytanie:

  DLACZEGO DUDA CHCE ZMIENIĆ POLSKĄ KONSTYTUCJĘ?

  - podobnie postąpili Niemcy 1 września 1939 roku

  nadużycie link skomentuj usuń

  Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 17.03.2018 16:12:10


  Autor.

  A może byś tak poszukał potomków Wałęsy, Millera, Kwaśniewskiego i Komorowskiego??? Ten artykuł jest tendencyjny i nie wiem po co wysilałeś swoje komórki mózgowe???

  nadużycie link skomentuj usuń

  zibi 18.03.2018 14:48:46


  @zibi 14:48:46

  // nie wiem po co wysilałeś swoje komórki mózgowe??? //

  Z POWODÓW PREWENCYJNYCH
  >> http://ziut.neon24.pl/post/142907,kiedy-prezydent-duda-stanie-przed-trybunalem-stanu

  nadużycie link skomentuj usuń

  Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 19.03.2018 14:24:39


  @Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 14:24:39

  UJAWNIAMY list Sikorskiego do Ławrowa. „Drogi Siergieju...”
  https://wpolityce.pl/polityka/386231-gdzie-byles-ministrze-radku-gdy-w-polsce-trzeba-bylo-grzmiec-o-rosji-ujawniamy-list-sikorskiego-do-lawrowa-drogi-siergieju

  nadużycie link skomentuj usuń

  Ziut - Ruch dla Rzeczypospolitej 20.03.2018 18:46:16
  Czy oficer UPA był jednak dziadkiem Prezydenta [stryjecznym]
 • Test na inteligencję prezydenta RP Andrzeja Dudy: PYTANIE #1
  >> http://ziut.neon24.pl/post/144146,test-na-inteligencje-prezydenta-rp-andrzeja-dudy-pytanie-1

  Konstytucja RP >> http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/

  Propozycje pytań w referendum konsultacyjnym >> http://www.prezydent.pl/kancelaria/referendumkonsultacyjne/aktualnosci/art,62,propozycje-pytan-w-referendum-konsultacyjnym.html

  PODAJ DALEJ >> https://docs.google.com/document/d/1PbE4m1kR54iRlYKhrcvqyj67d-ewzrA1cea_yOE3eGE/edit?usp=sharing
  Wyrok Trybunału: Polska Konstytucja stoi nad unijnym prawem

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

ULUBIENI AUTORZY