Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
644 posty 4330 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny / Bez ofiar do zwycięstwa!" [Notka fundacyjna / Founding note] http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Moje komentarze

 • Prezydent Andrzej Duda i politycy PiS nie pójdą w warszawskim Marszu Niepodległości
  Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował w radiu RMF FM, że prezydent Andrzej Duda nie weźmie udziału 11 listopada w Marszu Niepodległości.

  Później Spychalski pytany w Polsat News mówił, że były rozmowy z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, przedstawicieli marszałka Senatu z reprezentantami Stowarzyszenia Marsz Niepodległości (zrzeszającego środowiska narodowe, organizującego od kilku lat w Warszawie marsz w dniu 11 listopada).

  Spychalski podkreślił, że w trakcie rozmów jednym z warunków Kancelarii Prezydenta było, aby na marszu znalazły się tylko biało-czerwone flagi, czego – zdaniem rzecznika prezydenta – nie było w stanie zapewnić Stowarzyszenie Marsz Niepodległości.

  O tym, że politycy PiS także nie wezmą udziału w marszu, napisała na Twitterze rzeczniczka partii Beata Mazurek.
  >>> https://www.tvp.info/39718574/prezydent-andrzej-duda-i-politycy-pis-nie-pojda-w-warszawskim-marszu-niepodleglosci
  Trampa problemy z nielegalnymi obywatelami. A w Polsce ...
 • SPOSOBY NABYCIA OBYWATELSTWA POLSKIEGO
  REGULACJA PRAWNA - Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012r. poz. 161).

  Uznanie za obywatela polskiego

  Przepisy ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim powiększają w stosunku do ustawy z 1962r. krąg cudzoziemców, którzy będą mogli zostać uznani za obywateli polskich w trybie administracyjnym.

  W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce zintegrowali się ze społeczeństwem polskim, znają język polski, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,

  a w szczególności uchodźcy, >> https://ziut.neon24.pl/post/146104,trampa-problemy-z-nielegalnymi-obywatelami-a-w-polsce

  Postępowanie w sprawie o uznanie za obywatela polskiego będzie toczyło się w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Od decyzji wojewody (działającego jako organ I instancji) służyć będzie stronie odwołanie do organu II instancji, którym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji może zostać zaskarżona do sądu administracyjnego.

  Wniosek składa się na formularzu określonym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o uznanie za obywatela polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku (Dz.U. poz. 916).

  Stosownie do przepisu art.30 ust.1 ustawy o obywatelstwie polskim, [z mocy prawa / Ziut] za obywatela polskiego uznaje się:

  pkt 1: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  pkt 2: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, który pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim lub nie posiada żadnego obywatelstwa;

  pkt 3:cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w związku zposiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

  pkt 4: małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

  pkt 5: małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;

  pkt 6: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu, oraz posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;

  pkt 7: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

  Jednocześnie ust.2 przywołanego przepisu art.30, wymaga od cudzoziemca (z wyjątkiem pkt.4 i 5, tj. małoletnich dzieci, których jedno z rodziców posiada już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie za obywatela polskiego, aby posiadał znajomość języka polskiego potwierdzoną urzędowym dokumentem.

  Uznanie następuje na wniosek osoby zainteresowanej i rozciąga się na dzieci uznanego za zgoda drugiego rodzica, a jeżeli dziecko ukończyło 16 lat wymagana jest również jego zgodą.
  Trampa problemy z nielegalnymi obywatelami. A w Polsce ...
 • Trump eyeing executive order to end citizenship for children born in U.S. to noncitizens
  http://www.msn.com/en-ca/news/politics/trump-eyeing-executive-order-to-end-citizenship-for-children-born-in-us-to-noncitizens/ar-BBP6vxA?li=AAggNb9&ocid=AARDHP
  Trampa problemy z nielegalnymi obywatelami. A w Polsce ...
 • 02.01.2018 // Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ...
  Powszechnie wyobrażamy sobie, że początek wojny jest wtedy,

  gdy zostanie militarnie przekroczona granica państwa.

  Jest to bardzo błędne myślenie, ponieważ to jest ostatni etap napaści na państwo.. Jakie są wcześniejsze etapy i jaki jest ratunek, o tym opowiada Jurij Bezmienow. - W transkrypcji z wykładu Jurija Bezmienow'a mamy punkt pod nazwą STABILIZACJA / link w komentarzach /


  W czasie kryzysu społeczeństwo gotowe jest zaakceptować każdy rodzaj silnej władzy,

  która zaprowadzi porządek, uspokoi zamieszanie, a ludziom pozwoli spokojnie pracować.

  Potrzebny jest silny lider, „zbawiciel”, który da odpocząć zmęczonemu kryzysem społeczeństwu. Lider przybywa najczęściej z zagranicy lub lokalnego lewicującego ugrupowania. [u nas prawicowego / lewacyb nie dali rady?] „Zbawiciel” jest gotowy przyjąć władzę, jednak jej przejęcie jest możliwe na dwa sposoby, ... przez wojnę domową, lub zewnętrzną interwencję. Po walkach następuje kolejny etap – normalizacja.

  Na etapie normalizacji, nowa samozwańcza władza nadaje społeczeństwu nową rolę. Nie są już potrzebne żadne rewolucje, nie są potrzebne żadne radykalne ruchy społeczne. [delegalizacja np. Młodzieży Wszechpolskiej]

  Normalizacja to odwrotność destabilizacji, to stabilizacja narzucona siłą. Wszystkie „śpiochy”, działacze społeczni, obrońcy praw pracowniczych oraz liberałowie, homoseksualiści, feministki są eliminowani, w tym eliminowani fizycznie. Wszyscy ci ludzie wykonali swoją robotę i stali się zbędni.

  Nowe role wymagają stabilności aby wykorzystać społeczeństwo, eksploatować kraj i wyzyskać zwycięstwo. Żadne rewolucje są już nie potrzebne, nie będzie żadnych strajków, żadnych żądań homoseksualistów, żadnych praw kobiet, żadnych praw dziecka.

  Będzie tylko bezwzględna eksploatacja w nowym opakowaniu.

  MAM WRAŻENIE ŻE JESTEŚMY WŁAŚNIE NA POCZĄTKU TEGO ETAPU
  >>> https://ziut.neon24.pl/post/141783,niewidzialna-wojna-jak-napasc-na-panstwo
  Czy jesteśmy o krok od wyjścia z Unii Europejskiej?
 • 11 Listopada stracimy niepodległość / Reprint z 18.01.2018
  pRezydent z PiS mają plan: sto lat po upadku ideii budowy JUDEOPOLONI na terenach Rzeczypospolitej porozbiorowej, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, stracimy niepodległość - tak widzę przyszłość analizując zmieniającą się sytuację
  >> https://ziut.neon24.pl/post/142050,11-listopada-stracimy-niepodleglosc
  Czy jesteśmy o krok od wyjścia z Unii Europejskiej?
 • Konstytucja: Rozdział VIII - Sądy i Trybunały
  •Art. 188.

  Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach:
  1.zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją,
  2.zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie,
  >> http://www.prezydent.pl/prawo/konstytucja-rp/sady-i-trybunaly/
  Czy jesteśmy o krok od wyjścia z Unii Europejskiej?
 • O co chodzi z wnioskiem Ziobry? Wiceminister Warchoł wyjaśnia i dodaje: Trwa manipulacja
  Problem z TSUE "To doskonała okazja by doprecyzować już istniejącą wypowiedź TK na temat tożsamości konstytucyjnej państwa z roku 2004 i 2009 – (sygn. K 18/04, K 32/09), Chętnie dowiemy się, czy organizacja i ustrój wymiaru sprawiedliwości to kompetencja wyłączna, czy jest możliwe jej przekazanie, czy nastąpiło, ew. w jakim zakresie." >>> https://wpolityce.pl/polityka/417339-nasz-wywiad-warchol-trwa-manipulacja-na-rzecz-kampanii
  Czy jesteśmy o krok od wyjścia z Unii Europejskiej?
 • Prezes TSUE: Niestosowanie się do decyzji Trybunału to krok do wyjścia z UE
  W ocenie prezesa Trybunału Sprawiedliwości UE Koena Lenaertsa państwo, które nie jest gotowe do dalszego podporządkowywania się orzeczeniom TSUE, wpisuje się w proces podobny do brexitowego wyjścia z UE. >> https://www.wprost.pl/swiat/10163752/prezes-tsue-niestosowanie-sie-do-decyzji-trybunalu-to-krok-do-wyjscia-z-ue.html
  Czy jesteśmy o krok od wyjścia z Unii Europejskiej?
 • Poszło! "ANEKS" do mega skandali IIIRP już nie jest tajny!
  .
  ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA W SPRAWIE BLOKOWANIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE SFAŁSZOWANIA WYBORÓW PREZYDENTA 2010

  >> https://ziut.neon24.pl/post/133393,poszlo-aneks-do-mega-skandali-iiirp-juz-nie-jest-tajny
  Sfałszowali wybór Prezydenta: wszyscy wiedzą i milczą!
 • 24:00 Wprowadza się "Stan PKW" na terenie całego kraju
  "SYSTEM", który mamy, a który walczy o przetrwanie, to "TRÓJPODZIAŁ WŁADZY NARODU PRAWNICZEGO",w którym "Naród Prawniczy" [1] USTALA [2] ZATWIERDZA i [3] OCENIA władzę ustawodawczą, a w konsekwencji, i wykonawczą.[1] PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ustala wybór władzy ustawodawczą a w konsekwencji wykonawczą [2] SĄD NAJWYŻSZY ustalony przez PKW wybór, bez odwołania, zatwierdza, a TRYBUNAŁKONSTYTUCYJNY [3] swoimi "wyrokami" ocenia działalność, wyłonionej w ten sposób, władzy ustawodawczej.

  Trwa na straży tego, aby czasem tylko nominalnie wybrana przez Naród władza ustawodawcza nie mogła bez zgody "Trójpodziału Władzy Narodu Prawniczego" nic zrobić, ... gdyby przypadkiem nawet chciała. - UKŁAD TEN ZOSTAŁ ZAPOCZĄTKOWANY ORDYNACJĄ WYBORCZĄ Z 1991 ROKU.

  Wcześniej, za PRL, sędzia był tylko przewodniczącym PKW, członkami PKW byli przedstawiciele zainteresowanych stron. / Dlaczego tak nie jest dzisiaj? >>> https://ziut.neon24.pl/post/145990,24-00-wprowadza-sie-stan-pkw-na-terenie-calego-kraju
  Sfałszowali wybór Prezydenta: wszyscy wiedzą i milczą!
 • PKW / KBW: Dokumenty źródłowe powstania sekretariatu dzisiejszego PKW / Krajowego Biura Wyborczego
  Od 09:45 / https://www.youtube.com/watch?v=Ud1d-JMVXhU

  Redaktor: I jeszcze jedna kwestia. Głosowano od siódmej do dwudziestej pierwszej, a wyniki warszawskiego referendum poznaliśmy 14 godzin później. ... Głosowało trzysta kilkadziesiąt tysięcy osób, ktoś nawet podał przykład, w ostatnich wyborach do Bundestagu wyniki podano po siedmiu godzinach, a głosowało czterdzieści cztery miliony osób.

  "Szef szefów" delegatur KBW: Na to się składa na pewno wiele czynników. Po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, że u nas nadal Obwodowa Komisja Wyborcza, czy referendalna w tym wypadku, musi sporządzić protokół papierowy, czyli dokument w który jest podpisany i opieczętowany pieczęcią. >> Tak jak mówił Józef Światło 60 lat temu?

  Ten protokół musi być przekazany do Miejskiej Komisji do Spraw Referendum, która z kolei sprawdza prawidłowość ustalenia wyniku ... i arytmetyczną, i jeżeli jakikolwiek błąd występuje w protokole, Komisja Obwodowa musi się ponownie zebrać, ponownie wszystko sprawdzić, przeliczyć, podpisać, i ta droga papierowa musi by dotrzymana.

  Oczywiście stosujemy tutaj pomoc elektroniczną informatyczną, ale to jest tylko pomoc.

  Ona pozwala sprawdzić, czy dane elektroniczne przekazane do Miejskiej Komisji Wyborczej, czy referendalnej, zgadzają się z tym dokumentem papierowym, i to jest ten główny powód, że nasze wybory, ... czas oczekiwania na wynik wyborów zawsze uzależniony (jest) od jednej Komisji, która np. musi poprawić protokół.

  Tak tłumaczył Kazimierz Wojciech Czaplicki po referendum w Warszawie w sprawie Gronkiewicz-Waltz. / CAŁOŚĆ >> http://zonacezara.blogspot.com/2015/10/dokumenty-zrodowe-powstania.html?m=0
  24:00 Wprowadza się "Stan PKW" na terenie całego kraju
 • "Spisek sędziów" - Trójpodział władzy Narodu Prawniczego
  "SYSTEM", który mamy, a który walczy o przetrwanie, to "TRÓJPODZIAŁ WŁADZY NARODU PRAWNICZEGO",w którym "Naród Prawniczy" [1] USTALA [2] ZATWIERDZA i [3] OCENIA władzę ustawodawczą, a w konsekwencji, i wykonawczą.

  [1] PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ustala wybór władzy ustawodawczą a w konsekwencji wykonawczą [2] SĄD NAJWYŻSZY ustalony przez PKW wybór, bez odwołania, zatwierdza, a TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY [3] swoimi "wyrokami" ocenia działalność, wyłonionej w ten sposób, władzy ustawodawczej. Trwa na straży tego, aby czasem tylko nominalnie wybrana przez Naród władza ustawodawcza nie mogła bez zgody "Trójpodziału Władzy Narodu Prawniczego" nic zrobić, ... gdyby przypadkiem nawet chciała. - UKŁAD TEN ZOSTAŁ ZAPOCZĄTKOWANY ORDYNACJĄ WYBORCZĄ Z 1991 ROKU - Wcześniej, za PRL, sędzia był tylko przewodniczącym PKW, członkami PKW byli przedstawiciele zainteresowanych stron.
  >> http://ziut.neon24.pl/post/133211,spisek-sedziow-trojpodzial-wladzy-narodu-prawniczego
  24:00 Wprowadza się "Stan PKW" na terenie całego kraju
 • Poszło! "ANEKS" do mega skandali IIIRP już nie jest tajny!
  .
  ZAWIADOMIENIE O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA W SPRAWIE BLOKOWANIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE SFAŁSZOWANIA WYBORÓW PREZYDENTA 2010 >> https://ziut.neon24.pl/post/133393,poszlo-aneks-do-mega-skandali-iiirp-juz-nie-jest-tajny
  24:00 Wprowadza się "Stan PKW" na terenie całego kraju
 • Lawina nadchodzi: Mene takel fares מנא ,מנא, תקל, ופרסין
  "Ukazała się wtedy ręka pisząca słowa: Mane, Tekel, Fares. Było to proroctwo zapowiadające upadek Babilonu i śmierć Baltazara, co nastąpiło jeszcze tej samej nocy." > https://youtu.be/XuvTSnR4d6s

  Psalm 96 תְּהִלִּים
  www.nonpossumus.pl/ps/Ps/96.php
  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  śpiewajcie Panu, wszystkie krainy!
  Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię,
  z dnia na dzień głoście Jego zbawienie!
  Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów,
  Jego cuda - wśród wszystkich ludów!
  Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
  wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie.
  Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda,
  a Pan uczynił niebiosa.
  Przed Nim kroczą majestat i piękno,
  potęga i jasność w Jego przybytku.
  Oddajcie Panu, rodziny narodów,
  oddajcie Panu chwałę i [uznajcie] potęgę;
  oddajcie Panu chwałę Jego imienia!
  Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni,
  oddajcie pokłon odziani w święte szaty!
  Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem!
  Mówcie wśród pogan: Pan jest królem.
  Umocnił świat, by się nie poruszył:
  ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość.
  Niech się cieszy niebo i ziemia raduje;
  niech szumi morze i to, co je napełnia;
  niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich,
  niech się także radują wszystkie drzewa leśne
  przed obliczem Pana, bo nadchodzi,
  bo nadchodzi, aby sądzić ziemię.
  On będzie sądził świat sprawiedliwie,
  z wiernością swą - narody.

  Jeśli ktoś zapyta: A co wspólnego z polityką ma Biblia?, powinien wiedzieć. - Współczesny Izrael , którego "restytucja" dokonała się w 1948 roku , powstał na bazie zawartych w Biblii przekazów biblijnych sprzed prawie 2000 lat, .... po prawie dwóch tysiącach lat nieobecności na mapie świata. - Imperium wpływów antycznego Izraela obejmowało tereny dzisiejszej Syrii. - Ojciec premiera Izraela, syjonista, po przybyciu z Polski do Palestyny, zmienił nazwisko na Netanjahu, ... które po hebrajsku oznacza "Zesłany przez Boga" >>> Link do tej notki >>> https://ziut.neon24.pl/post/142183,lawina-nadchodzi-mene-takel-fares
  Biblia i polityka - cyrk wokół Psalmu 33
 • Szczyt absurdu na konferencji PKW i lewicowy cyrk wokół Psalmu 33
  Superstacji, całkiem poważnie i bez cienia uśmiechu, zwróciła się z tym pytaniem do PKW.

  Ponieważ w niedzielę wyborczą w kościołach ma być śpiewany Psalm, którego słowa brzmią między innymi: „Pan miłuje Prawo i Sprawiedliwość”. Według Kościoła jest to zbieg okoliczności, a pojawiają się komentarze, iż może być to złamanie ciszy wyborczej. Jaka jest państwa opinia w tej sprawie

  zapytała Aleksandra K. z Superstacji.
  Komisja nieco się zmieszała, ale głos zabrał przewodniczący
  >> https://wpolityce.pl/polityka/417391-szczyt-absurdu-na-konferencji-pkwostrzezenie-dla-organistow
  Biblia i polityka - cyrk wokół Psalmu 33
 • Taśmy o tym, skąd się biorą tłumy imigrantów w Polsce
  Morawiecki dla wPolsce.pl: Przystępujemy do weryfikacji. Chcemy uszczelnić mechanizmy - CZY TO OZNACZA USZCZELNIENIE TEGO CO SIĘ WCZEŚNIEJ Z PREMEDYTACJĄ ROZSTRZELNIŁO?
  >> https://ziut.neon24.pl/post/145805,tasmy-o-tym-skad-sie-biora-tlumy-imigrantow-w-polsce
  Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ... / REPRINT
 • Jak napaść na państwo – byliśmy na etapie destabilizacji
  .
  Jurij Bezmienow: Jak napaść na państwo
  >> https://youtu.be/lWIpFvGrNak

  Czy wejście wojsk amerykańskich do Polski, oraz przejęcie przez PiS i Prezydenta władzy nad sądami wprowadza nas w etap NORMALIZACJI >> http://www.eprudnik.pl/jak-napasc-na-panstwo-wyklad-jurija-bezmienowa/

  .

  Morawiecki: „Te 7 tys. uchodźców nie powinno być problemem."
  >>> http://ziut.neon24.pl/post/141694,morawiecki-te-7-tys-uchodzcow-nie-powinno-byc-problemem

  Wsłuchujcie się co mówią: wmawiają nam teraz, że art. 7 który uruchomiła przeciwko Polsce Unia spowodowana jest nieprzyjęciem przez Polskę uchodźców. Niekonstytucyjne ustawy sądowe, które dają Dudzie władzę zwierzchnią nad Sądami już mają. Teraz chcą mieć uchodźców ! ? !,

  KPIĄ SOBIE Z NASZEJ INTELIGENCJI!
  Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ... / REPRINT
 • @Repsol 02:58:32
  Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ... / REPRINT


  Na etapie normalizacji, nowa samozwańcza władza nadaje społeczeństwu nową rolę. Nie są już potrzebne żadne rewolucje, nie są potrzebne żadne radykalne ruchy społeczne. [delegalizacja np. Młodzieży Wszechpolskiej]

  Normalizacja to odwrotność destabilizacji, to stabilizacja narzucona siłą. Wszystkie „śpiochy”, działacze społeczni, obrońcy praw pracowniczych oraz liberałowie, homoseksualiści, feministki są eliminowani, w tym eliminowani fizycznie. Wszyscy ci ludzie wykonali swoją robotę i stali się zbędni.

  Nowe role wymagają stabilności aby wykorzystać społeczeństwo, eksploatować kraj i wyzyskać zwycięstwo. Żadne rewolucje są już nie potrzebne, nie będzie żadnych strajków, żadnych żądań homoseksualistów, żadnych praw kobiet, żadnych praw dziecka.

  Będzie tylko bezwzględna eksploatacja w nowym opakowaniu.

  >> MAM WRAŻENIE ŻE JESTEŚMY WŁAŚNIE NA POCZĄTKU TEGO ETAPU
  >> https://ziut.neon24.pl/post/145907,niewidzialna-wojna-jak-napasc-na-panstwo-reprint
  Kandydat rządowy czy kredyt frankowy?
 • Wiem kim Pan jest panie Morawiecki
  Wczoraj napisałem krótką notkę

  >> https://www.salon24.pl/u/loremipsum/827218,kim-pan-jest-panie-morawiecki

  o tym, jak Morawiecki:
  - miał zostać ministrem PO lub PIS niezależnie od wyniku wyborów,
  - w pierwszym roku przygotował pokaz slajdów, co pozwoliło mu na wygryzienie ministra finansów, który uszczelnił VAT i zwalczył mafię paliwową,
  - w drugim roku wygryzł premier, która wygrała dla Dudy wybory prezydenckie i wybory parlamentarne, wprowadziła 500+ oraz cieszy się poparciem wyższym niż poparcie własnej partii.

  Nie wyjaśniłem, dlaczego tak się stało. Dlaczego pokaz slajdów ma moc większą niż naprawa finansów publicznych, 500+ i wygrane wybory.

  >> https://www.salon24.pl/u/loremipsum/827475,wiem-kim-pan-jest-panie-morawiecki

  lorem ipsum // Opublikowano: 06.12.2017 11:14. Ostatnia aktualizacja: 06.12.2017 12:14.
  Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ... / REPRINT
 • V kolumna w Polin ? / Repsol 15.10.2018 02:58:32
  Niestety nikt nie potrafi teraz na to odpowiedzieć . V kolumna w Polin ?.
  >> https://www.salon24.pl/u/loremipsum/827475,wiem-kim-pan-jest-panie-morawiecki
  Do tego prostak o konstrukcji cepa i nadzieja Kaczora .Pora nam umierać niż mieszkać w tym szalecie . Pozdrawiam Pana. /// Repsol 15.10.2018 02:58:32
  Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ... / REPRINT

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY