Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
644 posty 4330 komentarzy

"Orzeł" - Pismo sympatyków Obozu Narodowo Demokratycznego

Ziut Obóz Narodowo Demokratyczny - Przyszedł czas na "Obóz Narodowo Demokratyczny / Bez ofiar do zwycięstwa!" [Notka fundacyjna / Founding note] http://ziut.neon24.pl/post/146369,oboz-narodowo-demokratyczny-zdelegalizowac-onr-i-mw

Moje komentarze

 • „Tęczowa ekipa” na Marszu Niepodległości
  „Istnieje szansa że ktoś będzie chciał nam zrobić krzywdę”
  >> https://www.wprost.pl/historia/100-lat-niepodleglosci/10165796/teczowa-ekipa-na-marszu-niepodleglosci-istnieje-szansa-ze-ktos-bedzie-chcial-nam-zrobic-krzywde.html
  TzW. Obywatele RP chcą blokować Polakom Marsz Niepodległości
 • Prawdziwi "Chłopcy spod bloku"
  > http://youtu.be/gBO7SreZIdI
  Prawdziwi "Chłopcy spod bloku" > http://youtu.be/gBO7SreZIdI
 • Obywatele RP i KOD planują prowokację na Marsz Niepodległości
  Obywatele RP w internecie zbierają też pieniądze na opłacenie wytworzenia materiałów, przy pomocy których planują zohydzać Marsz Niepodległości. >> https://wpolityce.pl/polityka/419445-obywatele-rp-i-kod-planuja-prowokacje-na-mn
  TzW. Obywatele RP chcą blokować Polakom Marsz Niepodległości
 • 11 / 11 Warszawa Marsz Niepodległości
  >>> https://youtu.be/gBO7SreZIdI
  TzW. Obywatele RP chcą blokować Polakom Marsz Niepodległości
 • Rzecznik PiS: Ze zdziwieniem przyjmujemy informację, że dokument MSZ nie uwzględnia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
  Ze zdziwieniem przyjmujemy informację iż dokument przekazany do TK przez MSZ nie uwzględnia orzeczenia TK z 2010r. – napisała na Twitterze Beata Mazurek.

  Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poinformowała na Twitterze, że stanowisko Prokuratora Generalnego wyrażone we wniosku do Trybunału Konstytucyjnego jest zgodne ze stanowiskiem partii rządzącej.
  >> https://wpolityce.pl/polityka/419181-mazurek-stanowisko-pk-jest-zgodne-ze-stanowiskiem-pis
  Miałem rację: 11/11 mogliśmy stracić niepodległość
 • Premier Morawiecki ucina spekulacje
  Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw zagranicznych, co do interpretacji możliwości kierowania zapytań o decyzję do naszego TK w zakresie poszczególnych przepisów Traktatu o UE - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania w Dąbrowie Górniczej.

  Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw zagranicznych co do interpretacji możliwości kierowania zapytań o decyzję do naszego TK w zakresie poszczególnych przepisów Traktatu o UE — powiedział szef rządu.

  Jest rzeczą bezsporną, że minister spraw zagranicznych, zgodnie zresztą ze swoim oświadczeniem absolutnie przyznaje tutaj rację, że jest możliwość kierowania do TK tego typu zapytań, wątpliwości, co do interpretacji stosowania prawa w poszczególnych przypadkach — dodał Morawiecki.
  https://wpolityce.pl/polityka/419178-premier-nie-ma-rozbieznosci-miedzy-ms-i-msz
  Miałem rację: 11/11 mogliśmy stracić niepodległość
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [funkcjonow. UE]
  Dz.U.2004.90.864/2 - Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej - tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony
  >> https://www.arslege.pl/traktat-o-funkcjonowaniu-unii-europejskiej/k40/

  TUTAJ MOŻNA POCZYTAĆ O SĄDACH, W OKOLICA ART. 81-83

  Rozdział 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych

  Art. 81. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne

  1. Unia rozwija współpracę sądową w sprawach cywilnych mających skutki transgraniczne, w oparciu o zasadę wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych i pozasądowych. Współpraca ta może obejmować przyjmowanie środków w celu zbliżenia przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

  Rozdział 4. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych

  Art. 82. Współpraca wymiarów spraiedliwości w sprawach karnych

  1. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w Unii opiera się na zasadzie wzajemnego uznawania wyroków i orzeczeń sądowych oraz obejmuje zbliżanie przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich w dziedzinach, o których mowa w ustępie 2 i w artykule 83


  Art. 83. Normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar

  1. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc w drodze dyrektyw zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w dziedzinach szczególnie poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym, wynikające z rodzaju lub skutków tych przestępstw lub ze szczególnej potrzeby wspólnego ich zwalczania.

  Powyższe dziedziny przestępczości są następujące: terroryzm, handel ludźmi oraz seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcja, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość komputerowa i przestępczość zorganizowana.

  W zależności od rozwoju przestępczości Rada może przyjąć decyzję określającą inne dziedziny przestępczości spełniające kryteria, o których mowa w niniejszym ustępie. Rada stanowi jednomyślnie po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

  2. Jeżeli zbliżanie przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich w sprawach karnych okaże się niezbędne w celu zapewnienia skutecznego wprowadzania w życie polityki Unii w dziedzinie, która stała się przedmiotem środków harmonizujących, dyrektywy mogą ustanowić normy minimalne odnoszące się do określania przestępstw oraz kar w danej dziedzinie. Dyrektywy te przyjmuje się zgodnie ze zwykłą lub specjalną procedurą ustawodawczą, taką samą jak procedura stosowana do przyjmowania stosownych środków harmonizujących, bez uszczerbku dla artykułu 76.

  3. Jeżeli członek Rady uzna, że projekt dyrektywy, o której mowa w ustępie 1 lub 2, mógłby naruszać podstawowe aspekty jego systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku zwykła procedura ustawodawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji i w przypadku konsensusu Rada Europejska, w terminie czterech miesięcy od takiego zawieszenia, odsyła projekt do Rady, co oznacza zakończenie zawieszenia zwykłej procedury ustawodawczej.

  W takim samym terminie, w przypadku braku porozumienia i w sytuacji gdy co najmniej dziewięć Państw Członkowskich pragnie ustanowić wzmocnioną współpracę na podstawie danego projektu dyrektywy, informują one o tym Parlament Europejski, Radę i Komisję. W takim przypadku uznaje się, że upoważnienie do podjęcia wzmocnionej współpracy, o którym mowa w artykule 20 ustęp 2 Traktatu o Unii Europejskiej i w artykule 329 ustęp 1 niniejszego Traktatu, zostało udzielone i stosuje się postanowienia dotyczące wzmocnionej współpracy.
  Miałem rację: 11/11 mogliśmy stracić niepodległość
 • 11 Listopada stracimy niepodległość / Reprint z 18.01.2018
  .
  pRezydent z PiS mają plan: sto lat po upadku ideii budowy JUDEOPOLONI na terenach Rzeczypospolitej porozbiorowej, w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, stracimy niepodległość - tak widzę przyszłość analizując zmieniającą się sytuację
  >> https://ziut.neon24.pl/post/142050,11-listopada-stracimy-niepodleglosc
  Miałem rację: 11/11 mogliśmy stracić niepodległość
 • Czy jesteśmy o krok od wyjścia z Unii Europejskiej?
  Polska zwleka z podporządkowaniem się decyzji TSUE, a w ocenie jego prezesa "państwo, które nie jest gotowe do dalszego podporządkowywania się orzeczeniom TSUE, wpisuje się w proces podobny do brexitowego wyjścia z UE."
  >> http://ziut.neon24.pl/post/146045,czy-jestesmy-o-krok-od-wyjscia-z-unii-europejskiej


  TSUE skraca czas rozpatrzenia skargi KE! Sprawa Sądu Najwyższego w trybie przyśpieszonym. "To decyzja prezesa Trybunału
  >> https://wpolityce.pl/polityka/419111-tsue-rozpatrzy-sprawe-sn-w-trybie-przyspieszonym
  Miałem rację: 11/11 mogliśmy stracić niepodległość
 • @Jasiek 16:28:03
  * Postawiłem kare na kornerze / Angielskiego się nie nauczył , polskiego zapomniał (:

  kara = car , ... a nie car (:
  korner = corner

  * "Postawiłem kare na kornerze", ... w narzeczu Polonii australijskiej = I left my car at the corner
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • @Jasiek 16:28:03
  Czego nie rozumiesz? / Tego że Kaczyński nie ogarnia wszystkiego i rządzą ci, którzy mają [lub blokują] do niego dostęp? - Pan lipiński jest kimś takim, ... jest "organizatorem", a Kaczyński "twarzą", takim szyldem za którym chowają się różne "ciemne moce" (:
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • @MacGregor 10:17:26
  Jak wyżej
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • @Talbot 09:31:45
  Postawiłem kare na kornerze / Angielskiego się nie nauczył , polskiego zapomniał (:
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • Warte odnotowania
  >> Witam Prof. Nowaka w świecie ruskiej agentury-widziane z USA
  >> https://slepamanka.neon24.pl/post/146086,witam-prof-nowaka-w-swiecie-ruskiej-agentury-widziane-z-usa

  MOŻNA POWIEDZIEĆ , ALBO ZAPYTAĆ, ... ILE KRETÓW RYJE W PiS?
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • Adam Hofman stawia do pionu redaktora Sakiewicza.
  "Polityka „obozu patriotycznego” Tomasza Sakiewicza mija się z polityką „pragmatyzmu” PiS" >> https://wpolityce.pl/polityka/159579-adam-hofman-stawia-do-pionu-redaktora-sakiewicza-polityka-obozu-patriotycznego-tomasza-sakiewicza-mija-sie-z-polityka-pragmatyzmu-pis

  Adam Hofman, członek komitetu politycznego PiS, mówi jasno, że PiS nie wyklucza koalicji z SLD. Czyli, że obóz patriotyczny, który odda głos na PiS musi mieć świadomość, że może to się wiązać również z tym, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zostanie dopuszczony przez PiS do rządzenia Polską:

  Mówię o Prawie i Sprawiedliwości, my potrzebujemy dzisiaj przedefiniować rolę SLD na scenie politycznej z naszego punktu widzenia. Bo to nie jest już wróg. To jest po prostu zwykły rywal polityczny. Takie przedefiniowanie świadczy o tym, że w niektórych sytuacjach jest to przeciwnik polityczny, w niektórych koalicjant. Nie ma dziś dla Prawa i Sprawiedliwości, dla centroprawicy innego, większego szkodnika niż Platforma Obywatelska, w związku z tym koalicja z SLD, moim zdaniem, powinna być w niektórych sytuacjach dozwolona i oczywista.

  KTO WIĘC RZĄDZI[Ł] W PiS / FRAKCJA SLD?
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • Kto "wymyślił" Andrzeja Dudę? - zdradza Adam Hofman.
  "Kto nami rządzi?" - odc. 7 >> https://youtu.be/M8s-laNq9o0

  Tak się bawi Hofman i reszta polityków PiSu Impreza na Podkarpaciu
  >> https://youtu.be/RKgg_BHr5y4

  Radosław Sikorski i Adam Hofman w "Gabinecie Cieni"
  >> https://youtu.be/AVeLUgRPx40
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • Nagrania Renaty Beger czyli standardy moralne w polityce
  Część 1/4 >> https://youtu.be/HdZtugZwJus

  Część 2/4 >> https://youtu.be/tcARJuwjSDw
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • [Wice]Prezes Lipiński
  >>> https://wpolityce.pl/polityka/419054-lipinski-wyjasnia-geneze-konfliktu-z-ue
  Rzadki widok: faktyczny szef PiS,... za plecami Kaczyńskiego
 • 1 maja 1980 https://youtu.be/zopW3s8yf9s
  https://youtu.be/zopW3s8yf9s
  PiS nie udało się "ocenzurować" Marszu Niepodległości
 • Niewidzialna wojna: Jak napaść na państwo ... / REPRINT
  Szczytem sukcesu polityki jest zwycięstwo nad wrogiem bez prowadzenia walki zbrojnej. / REPRINT notki z 02.01.2018 r. >> http://ziut.neon24.pl/post/145907,niewidzialna-wojna-jak-napasc-na-panstwo-reprint
  Trampa problemy z nielegalnymi obywatelami. A w Polsce ...

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

ULUBIENI AUTORZY